Beleidsplan jeugdcentrale 2018-2022

          

 

Onze visie is het gemeenten willen zijn voor zowel jong als oud, waarin een ieder zich thuis kan voelen en daardoor kan groeien in geloof. Ruimte en respect voor elkaar zijn hierin belangrijke waarden.

Hierin is de jeugdcentrale het samenwerkingsverband voor de jeugd binnen de beide kerken. In de verschillende onderdelen van het jeugdwerk zitten jeugdwerkers en jeugdouderlingen van de beide kerken. Tijdens de vergaderingen van de jeugdcentrale worden alle activiteiten die met de jeugd georganiseerd worden besproken en geëvalueerd aan de hand van een vooropgestelde agenda.

Onze doelen voor de komende vijf jaar:

  • Hoe kunnen we jongeren bereiken? Zowel binnen als buiten de kerkmuren? Uitnodigende bijeenkomsten organiseren met jongeren. Ruimte bieden voor jongeren om samen te komen. Het aantrekken van kinderen van buiten de kerk om hen op deze manier iets van het geloof mee te kunnen geven. Jongeren bereiken en enthousiasmeren om hen op deze manier te laten groeien in geloof.
  • Kinderen komen met plezier naar de kindernevendienst en voelen zich betrokken bij ons als gemeenten. Dit kunnen we bereiken door te blijven luisteren naar de behoefte van de kinderen en dit op aanvaardbare wijze mee te nemen in onze werkwijze en door de kinderen zoveel als mogelijk te betrekken bij de vieringen en activiteiten binnen onze gemeente.
  • Vanuit de jeugd hebben wij het verlangen om zoveel mogelijk diensten samen te doen, zoals bijvoorbeeld gezamenlijke start projecten en afscheid kindernevendienst.

 

De verschillende onderdelen van het jeugdwerk:

Jeugddiensten

De visie met betrekking tot de jeugddiensten is:
De jeugd aanspreken in hun eigen taal, muziek en middelen binnen de normale liturgie, waarbij zowel jong en oud de mogelijkheid heeft om het geloof te delen.

De jeugdcentrale denkt wanneer nodig graag mee over de invulling van bovengenoemde. Er is ruimte voor andere vormen van bijeenkomsten.

De jeugdcentrale wil doorgaan op deze weg en blijven zoeken naar vormen van kerk-zijn die in deze tijd de jongeren aanspreekt en stimuleert hun geloof te laten groeien.

Crèche

Tijdens de zondagmorgendiensten wordt er op de jongste kinderen gepast.
Iedere week past een volwassene samen met een jongere op, bij bijzondere diensten wordt er nog een derde toegevoegd. De coördinator maakt hiervoor een rooster.
In de ruimte is speelgoed, muziek, kleurplaten, een snoepje e.d. aanwezig om de kinderen te kunnen vermaken.

Kindernevendienst

De kindernevendienst maakt het mogelijk dat kinderen in de basisschoolleeftijd in twee leeftijdsgroepen tijdens de zondagse kerkdienst enige tijd naar een andere ruimte kunnen gaan om daar een Bijbelvertelling te horen, te zingen of bezig te zijn met een creatieve verwerking van het verhaal.

In de voorbereidingstijd voor Kerst en Pasen is er extra aandacht voor de kinderen door middel van een project, waardoor we als gemeenten samen met de kinderen toeleven naar Kerst of Pasen.
De verbeelding van het project hangt of staat voorin de kerk en elke week wordt hier aandacht aan besteed. Ook in bijzondere diensten  is er extra aandacht voor de kinderen.
In de vakantiedienst nemen de kinderen van groep 8 afscheid en worden zij verwelkomd door de tienerdienst.

Tienerdiensten

De tienerdiensten zijn bestemd voor de jeugd van 12 – 18 jaar.  Elke laatste zondag van de maand is er een tienerdienst. Tijdens deze tienerdienst wordt er uit de bijbel gelezen  en wordt er verder over gesproken.
Twee keer in het jaar komen alle tieners bij elkaar en vieren wij de tienerdienst n.a.v. een thema.

Club

Voor de jeugd van 6-10 jaar is er om de week op vrijdagavond club. De activiteiten waar gebruik van gemaakt wordt zijn o.a.: Bijbellezen, knutselen en spelletjes.

Rock Solid

Voor de jeugd van 11-14 jaar is er om de week op vrijdagavond Rock Solid. Daarbij gaat het om snelle spellen, toffe gesprekken en ontspanning. Waarbij aandacht besteed wordt aan het praten over God en geloven.

Reacties zijn gesloten.