Collecte Info

Afkondiging collectes tijdens de dienst

U bent gewend dat aan het einde van de dienst de gaven worden ingezameld. Dat is niet toevallig aan het einde van de dienst. Onze diensten verlopen namelijk volgens een liturgie die bestaat uit enkele delen met elk hun eigen betekenis. Het laatste deel van de dienst bestaat uit de Dienst van gebeden en gaven. In dat deel is onder meer ruimte voor de voorbede, het dankgebed, het slotlied en de zegen en ook de inzameling van de gaven.

Aangezien de bekendmaking van de collectedoelen nog wel eens verwarring in de dienst veroorzaakte, en de doelen tegenwoordig op de zondagsbrief vermeld staan, heeft de kerkenraad besloten om deze niet apart af te kondigen. Echter bij bijzondere doelen, en om zodoende in onze gebeden aandacht te kunnen geven aan die doelen waarvoor wordt gecollecteerd, zal de diaken van dienst deelnemen aan het dankgebed en de voorbeden.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank !

Collecten oktober :

20 oktober: Diaconie

27 oktober: Gemeente opbouw

Collecten november :

3 nov: AKA

6 nov: Kerkinactie zending

10 nov: Domino`s inloophuis

17 nov: nog nader te bepalen

24 nov: AKA

6 november: Kerkinactie zending

In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs, toegespitst op de praktijk. Studenten worden er niet alleen opgeleid om gemeenteleden te ondersteunen bij hun geloof, maar ook bij hun dagelijkse strijd om te overleven. Zo komen in de opleiding ook onderwerpen als hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, klimaatverandering en voedselzekerheid aan de orde. De studenten krijgen les van Zambiaanse docenten en van een docentenechtpaar uit Nederland: Thijs en Marike Blok.

10 november: inloophuis Domino

Deze dag is onze oogstdienst. We zamelen als gemeente producten in die we dan schenken aan de bezoekers van inloophuis Domino. Ook de collecte is voor dit inloophuis bestemd.

Inloophuis Domino is een huiskamer voor mensen voor wie het hebben van contacten niet vanzelfsprekend is. Zij kunnen er een praatje maken, een kopje koffie drinken, een spelletje doen of er gewoon zijn.

​Vanaf het begin is er de keuze gemaakt om vanuit een christelijke identiteit te werken, uitgedragen door praktische hulp.

Stichting Inloophuis Domino wil er zijn voor de ander. Alle bezoekers zijn welkom, ongeacht religie of afkomst.

 

.

Comments are closed.