Collecte Info

Afkondiging collectes tijdens de dienst

U bent gewend dat aan het einde van de dienst de gaven worden ingezameld. Dat is niet toevallig aan het einde van de dienst. Onze diensten verlopen namelijk volgens een liturgie die bestaat uit enkele delen met elk hun eigen betekenis. Het laatste deel van de dienst bestaat uit de Dienst van gebeden en gaven. In dat deel is onder meer ruimte voor de voorbede, het dankgebed, het slotlied en de zegen en ook de inzameling van de gaven.

Aangezien de bekendmaking van de collectedoelen nog wel eens verwarring in de dienst veroorzaakte, en de doelen tegenwoordig op de zondagsbrief vermeld staan, heeft de kerkenraad besloten om deze niet apart af te kondigen. Echter bij bijzondere doelen, en om zodoende in onze gebeden aandacht te kunnen geven aan die doelen waarvoor wordt gecollecteerd, zal de diaken van dienst deelnemen aan het dankgebed en de voorbeden.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank !

Collecten juni:

16 juni: SDOK, vervolgde christenen

23 juni: ZWEO

30 juni: Hospice

Collecte 16 juni. SDOK, vervolgde Christenen.

De avondmaalscollecte is deze keer bestemd voor SDOK, stichting de Ondergrondse Kerk.

SDOK (Stichting de Ondergrondse Kerk) is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. Ze werken vanuit het geloof in Jezus Christus en laten zich daarbij leiden door Gods Woord, de Bijbel. Geloven in Jezus Christus heeft hoe dan ook gevolgen. Overal en altijd. Wereldwijd worden om dat geloof christenen achtergesteld, gevangengezet, mishandeld of vermoord. SDOK gelooft in de eenheid van het lichaam van Christus. Als christenen in Nederland zijn we verantwoordelijk voor onze vervolgde broeders en zusters die lijden vanwege Zijn Naam.
Ook geloven ze dat de getuigenissen van vervolgde christenen de kerk in Nederland aansporen om Jezus Christus te volgen. Ongeacht de gevolgen. SDOK is één met vervolgde christenen en staat naast hen met praktische hulp en bemoediging. Dit doen ze in verschillende regio’s en landen wereldwijd. Ze werken nauw samen met lokale projectpartners en zusterorganisaties.
Daarnaast geven ze vervolgde christenen een stem en moedigen ze de Nederlandse kerk aan met hun getuigenissen. SDOK steunt jaarlijks duizenden vervolgde christenen.

Collecten juli 

7 juli: ZWEO

14 juli: Kerk in actie binnenlands diaconaat

21 juli: AKA

28 Juli: Diaconie

Collecte 14 juli, Kerk in Actie binnenlands diaconaat

Maar liefst een op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Als hun klasgenootjes in de zomer op vakantie gaan, blijven zij achter. Kerk in Actie ondersteunt kerken en organisaties die armoede in Nederland bestrijden, bijvoorbeeld met de Actie Vakantietas. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen die opgroeien in armoede verrassen met een vakantietas. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het zwembad of een pretpark in de buurt.

Soraya kreeg via de voedselbank een vakantietas van de kerk. Dankzij het buitenspeelgoed uit de tas gaat ze u vaker naar buiten en heeft ze meer contact met de kinderen uit de buurt.

Ook Maha, moeder van Milena van twee, is blij met de vakantietas omdat haar dochter nu lekker kan spelen en kleuren. Maar vooral ook omdat er mensen zijn die om haar denken.

Vandaag is de collecte bestemd voor de bestrijding van armoede onder kinderen en voor andere diaconale projecten in Nederland. Helpt u mee?

Collecten augustus

4 aug: AKA

11 aug: kerk in actie werelddiaconaat

18 aug: AKA

25 aug: ZWEO

Collecte 11 augustus, Kerk in Actie Werelddiaconaat

Stel dat uw kind of kleinkind opgroeit in een slechte buurt vol prostitutie, drugs, diefstal, geweld en vuilnis. Wat komt er dan van hem terecht als u geen mogelijkheid hebt om hem zelf te begeleiden en te ondersteunen? Misschien krijgt hij slechte vrienden en belandt hij in de criminaliteit.

De moeder van Kgaugelo, die in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria woont, maakte zich om die reden zorgen om haar 8-jarige zoon. Ze heeft onvoldoende tijd om naar hem te kijken. Wat was ze blij toen kinderwerkster Sue contact legde met haar zoon. Sue werkt voor een Zuid-Afrikaanse organisatie, die kansarme kinderen zoals Kgaugelo hulp biedt met huiswerk.

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af, de jeugdwerkloosheid is hoog. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en leren via bijbelonderwijs normen en waarden en helpen we bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. En wat het allerbelangrijkste is: Sue en haar collega`s blijven de kinderen trouw totdat ze volwassen zijn en op een goede plek zijn beland.

Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

Comments are closed.