Collecte Info


Collecten in de komende periode

Als u naar de kerk komt, kunt u uw gaven bij de uitgang in de collectezak doen. Mocht u niet naar de kerk komen, dan willen we u vragen om uw gaven per bank over te maken.

De eerste collecte is voor de kerk en de derde collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. De bestemming van de tweede collecte ziet u hieronder:

Collecten december:

5 december (Heilig Avondmaal): Mensenkinderen

12 december: Gemeenteopbouw

19 december: ZWEO

25 december: Kerk in Actie, Kinderen in de knel

26 december: Diaconie

31 december: Algemene Kerkelijke Arbeid

Collecten januari 2022:

2 januari: Diaconie

9 januari: ZWEO

16 januari: Algemene Kerkelijke Arbeid

23 januari: Diaconie

30 januari: Jong Protestant

Ook via onderstaande QR-code kunt u uw gaven aan de kerk overmaken.
De verdeling van het bedrag dat u overmaakt is: 2/3 voor de kerk en 1/3 voor de diaconie.

Helpt u mee om deze collecten tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

Uw kerkrentmeesters en diaconie

Reacties zijn gesloten.