Collecte Info

Afkondiging collectes tijdens de dienst

U bent gewend dat aan het einde van de dienst de gaven worden ingezameld. Dat is niet toevallig aan het einde van de dienst. Onze diensten verlopen namelijk volgens een liturgie die bestaat uit enkele delen met elk hun eigen betekenis. Het laatste deel van de dienst bestaat uit de Dienst van gebeden en gaven. In dat deel is onder meer ruimte voor de voorbede, het dankgebed, het slotlied en de zegen en ook de inzameling van de gaven.

Aangezien de bekendmaking van de collectedoelen nog wel eens verwarring in de dienst veroorzaakte, en de doelen tegenwoordig op de zondagsbrief vermeld staan, heeft de kerkenraad besloten om deze niet apart af te kondigen. Echter bij bijzondere doelen, en om zodoende in onze gebeden aandacht te kunnen geven aan die doelen waarvoor wordt gecollecteerd, zal de diaken van dienst deelnemen aan het dankgebed en de voorbeden.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank !

Collecten februari :

9 febr: Diaconie, landbouw in Oeganda

16 febr: ZWEO

23 febr: AKA

9 februari, Landbouw in Oeganda

In de regio Teso in het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. Soms komt de regen op het goede moment. Soms blijft er weinig te oogsten over. De Anglicaanse Kerk van Oeganda steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan.

Kerk steunt 900 boeren en boerinnen

De Anglicaanse Kerk van Oeganda stimuleert 900 boeren en boerinnen om hun krachten bundelen in sterke boerenorganisaties van ongeveer 20 personen. De kerk wil de mensen weerbaar maken tegen klimaatverandering en leert hen daarom:

  • energiezuinige ovens en ovens op biogas om houtkap terug te dringen
  • over zaden die sneller kiemen, of die juist langer kunnen doorgroeien zonder regen.
  • samen bomen planten om erosie te voorkomen
  • hoe boeren samen een betere prijs kunnen vragen voor hun producten
  • over andere bronnen van inkomsten dan houtskool verkopen
  • boeren worden opgeleid tot imker en hulp om bijenkasten aan te schaffen (16 groepen)
  • spaargroepen vormen om landbouw-investeringen te kunnen betalen (60 groepen)

.

Comments are closed.