Collecte Info

Afkondiging collectes tijdens de dienst

U bent gewend dat aan het einde van de dienst de gaven worden ingezameld. Dat is niet toevallig aan het einde van de dienst. Onze diensten verlopen namelijk volgens een liturgie die bestaat uit enkele delen met elk hun eigen betekenis. Het laatste deel van de dienst bestaat uit de Dienst van gebeden en gaven. In dat deel is onder meer ruimte voor de voorbede, het dankgebed, het slotlied en de zegen en ook de inzameling van de gaven.

Aangezien de bekendmaking van de collectedoelen nog wel eens verwarring in de dienst veroorzaakte, en de doelen tegenwoordig op de zondagsbrief vermeld staan, heeft de kerkenraad besloten om deze niet apart af te kondigen. Echter bij bijzondere doelen, en om zodoende in onze gebeden aandacht te kunnen geven aan die doelen waarvoor wordt gecollecteerd, zal de diaken van dienst deelnemen aan het dankgebed en de voorbeden.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank !

Collectes februari:

17 febr: ZWEO

24 febr: AKA

Collectes maart:

3: Ouderenwerk (eigen gemeente)

10: Op platteland kinderarbeid tegengaan, 40 dagen project

13: Diaconie

17: ZWEO

24: Diaconie

31: Missionair werk en kerkgroei

Collecte 10 maart, 40 dagen project.

Deze dag starten we met een 40 dagen project. Iedereen kan een spaardoosje meenemen om 40 dagen te sparen voor het project, op plattenland kinderarbeid tegen gaan, in India. Ook is de collecte van deze dag voor dit project. Met Pasen, 21 april, kunnen de doosjes weer worden ingeleverd in de kerk.

In het droge landbouwgebied Narsapur kunnen families maar nauwelijks rondkomen. In dit district in de Indiase deelstaat Telangana moeten 12.700 kinderen werken. De Indiase organisatie Sadhana wil Narsapur vrij maken van kinderarbeid en deze achtergestelde kinderen nieuwe kansen bieden door onderwijs.

Dat is alleen te bereiken als alle betrokken partijen met elkaar willen samenwerken: als ouders zich bewust worden van het belang van onderwijs, als volwassenen kinderen gaan beschermen, als kinderen beseffen hoe belangrijk onderwijs is en wat hun rechten zijn, als leraren niet verzuimen en goed onderwijs bieden, als de overheid haar verantwoordelijkheid neemt.

Sadhana wil:

op 75 scholen kinderclubs oprichten

in 75 dorpen kinderrechtencomité’s oprichten

bijeenkomsten organiseren voor leraren van 75 scholen

ieder kwartaal schoolleiders, ambtenaren en kinderen in gesprek laten gaan

285 volwassenen trainen over de rechten van meisjes

Wat kan Sadhana doen met uw bijdrage?

voor 6 euro krijgt een volwassene een training in kinderrechten

voor 13 euro kan Sadhana een kinderclub oprichten op een school

voor 26,50 kan Sadhana een school betrekken bij de kinderrechtenweek

We hopen zo met elkaar een mooie bijdrage bij elkaar te sparen voor dit mooie project.

Collecte 31 maart, Missionair werk en kerkgroei.

Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals kliederkerken, pioniersplekken en monastieke initiatieven. De initiatiefnemers zoeken actief naar manieren om het evangelie met onze medelanders te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Op dit moment zijn er meer dan honderd pioniersplekken, nieuwe geloofsgemeenschappen voor mensen die niet naar de kerk gaan. In Rotterdam bijvoorbeeld is in de vergrijzende wijk Slinge de pioniersplek Seinpost Slinge gestart, een multiculturele gemeenschap waar vooral ‘nieuwkomers’ of mensen met een andere culturele achtergrond een geestelijk onderdak vinden. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken.

40 dagen project.

10 maart start de 40 dagentijd. We starten dan ook met het sparen voor een project van Kerk in Actie. Dit jaar is er gekozen voor het project, Op platteland kinderarbeid tegengaan, in India.

In het droge landbouwgebied Narsapur kunnen families maar nauwelijks rondkomen. In dit district in de Indiase deelstaat Telangana moeten 12.700 kinderen werken. De Indiase organisatie Sadhana wil Narsapur vrij maken van kinderarbeid en deze achtergestelde kinderen nieuwe kansen bieden door onderwijs.

Dat is alleen te bereiken als alle betrokken partijen met elkaar willen samenwerken: als ouders zich bewust worden van het belang van onderwijs, als volwassenen kinderen gaan beschermen, als kinderen beseffen hoe belangrijk onderwijs is en wat hun rechten zijn, als leraren niet verzuimen en goed onderwijs bieden, als de overheid haar verantwoordelijkheid neemt.

Iedereen kan een spaardoosje mee naar huis nemen om in de 40 dagentijd voor dit project te sparen. De doosjes, nog in een bouwplaat, liggen vanaf 10 maart in de kerk om meegenomen te worden. Ook worden de doosjes in de kindernevendienst uitgedeeld met een korte uitleg daarbij, zo willen we de kinderen ook extra stimuleren om mee te sparen.De gevulde doosjes kunnen met Pasen ( 21 april )  weer worden ingeleverd in de kerk.We hopen dat we met elkaar een mooie bijdrage kunnen leveren aan dit mooie project van Kerk in Actie. U/jij doet toch ook mee?

Comments are closed.