Collecte Info

Collecten in de komende periode:

De eerste collecte is voor de kerk en de derde collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. De bestemming van de tweede collecte ziet u hieronder:

Collecten in de komende weken:

18 februari: Kerk in Actie / Colombia

25 februari: Stichting Thomas – hulpfonds Madras

3 maart: Kerk in Actie

10 maart: AKA

13 maart: diaconie

17 maart: Liliane Fonds

Ook via onderstaande QR-code kunt u uw gaven aan de kerk overmaken.
De verdeling van het bedrag dat u overmaakt is: 2/3 voor de kerk en 1/3 voor de diaconie.

Helpt u mee om deze collecten tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

Uw kerkrentmeesters en diaconie

Reacties zijn gesloten.