Collecte Info


Collecten in de komende weken (vanaf heden ook digitaal)

U bent gewend om uw bijdrage in de collectezak te doen, maar omdat dat wellicht niet iedere week mogelijk is, bieden wij u de volgende mogelijkheden aan. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. U maakt uw bijdrage voor de kerk en de diaconie over als volgt:

1. Rechtstreeks naar onze bankrekeningnummer:

NL09 RABO 0118502077 t.n.v. Gereformeerde Kerk Haastrecht

onder vermelding van ‘collecte zondag (en dan de datum)’. 

of

2. Door de QR-code hieronder te scannen of op de collectezak te klikken wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

Uw betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen Goed Doen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden automatisch overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente.

Met de diaconie hebben wij een afspraak gemaakt over de verdeling van de opbrengsten: 2/3 voor de kerk en 1/3 voor de diaconie.

Om iedereen die de kerkdiensten bezoekt ook in de gelegenheid te stellen om hun gaven te geven, staan de collectezakken in de komende weken bij de uitgang opgesteld. Daarbij staat duidelijk de nummering van de collecten aangegeven.

De eerste collecte is voor de kerk en de derde collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. De bestemming van de tweede collecte ziet u hieronder:

Collecten juni/juli/augustus :

7 juni: Algemene kerkelijke arbeid

14 juni (Heilig Avondmaal): Stichting Vluchteling

21 juni: ZWEO

28 juni: Algemene kerkelijke arbeid

5 juli:     Kerk in Actie Binnenlands diaconaat

12 juli:   ZWEO

19 juli:    A.K.A.

26 juli:    Diaconie

2 augustus: ZWEO

9 augustus: A.K.A.

16 augustus: Kerk in Actie Zending

23 augustus: A.K.A.

30 augustus: Diaconie

Helpt u mee om deze collecten tot een succes te maken?

Hartelijk dank !

Uw kerkrentmeesters en diaconie

Reacties zijn gesloten.