Collecte Info

Afkondiging collectes tijdens de dienst

U bent gewend dat aan het einde van de dienst de gaven worden ingezameld. Dat is niet toevallig aan het einde van de dienst. Onze diensten verlopen namelijk volgens een liturgie die bestaat uit enkele delen met elk hun eigen betekenis. Het laatste deel van de dienst bestaat uit de Dienst van gebeden en gaven. In dat deel is onder meer ruimte voor de voorbede, het dankgebed, het slotlied en de zegen en ook de inzameling van de gaven.

Aangezien de bekendmaking van de collectedoelen nog wel eens verwarring in de dienst veroorzaakte, en de doelen tegenwoordig op de zondagsbrief vermeld staan, heeft de kerkenraad besloten om deze niet apart af te kondigen. Echter bij bijzondere doelen, en om zodoende in onze gebeden aandacht te kunnen geven aan die doelen waarvoor wordt gecollecteerd, zal de diaken van dienst deelnemen aan het dankgebed en de voorbeden.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank !

Collecten december :

8 dec: kerk in Actie, onderwijs voor werkende kinderen in Colombia

15 dec: AKA

22 dec: ZWEO

24 dec: Diaconie

25 dec: kerk in Actie, geef licht aan kinderen in Moldavië

29 dec: ZWEO

31 dec: AKA

Collecte 8 december: kerk in actie, onderwijs voor werkende kinderen in Colombia

Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten al op jonge leeftijd zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze maken lange dagen en groeien vaak op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik. Stichting Kleine Arbeider wil deze kwetsbare kinderen door onderwijs een kans bieden op een betere toekomst.

Door het bieden van onderwijs maakt Stichting Kleine Arbeider kwetsbare kinderen weerbaar en worden hun kansen op een betere toekomst vergroot. Honderdtwintig kinderen per jaar kunnen cursussen volgen in het centrum van De Kleine Arbeider. Ze leren creatieve vaardigheden zoals sieraden en producten van papier maken en t-shirts bedrukken. Ieder kind wordt uitgedaagd zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Op het dak van het gebouw is een moestuin waar kinderen planten en kruiden leren verzorgen. Begeleiders leren kinderen wat hun rechten zijn en geven hen zelfvertrouwen. Ook krijgen kinderen huiswerkbegeleiding en een gezonde lunch. Aan ouders en tienermoeders wordt ondersteuning geboden.

Collecte 25 december: kerk in actie. Geef licht aan kinderen in Moldavië

Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het armste land van Europa. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen en krijgen niet de zorg die ze zo hard nodig hebben. De organisatie Bethania komt op voor deze kinderen.

In twee opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. De meeste kinderen die naar het centrum komen, hebben gedragsproblemen. Daarom biedt het centrum psychologische begeleiding en therapie. Bethania wil de kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat zij naar school blijven gaan en hun school succesvol kunnen afmaken. Op langere termijn betekent dit dat zij minder risico lopen om verslaafd te raken aan alcohol en drugs en minder kans lopen om het slachtoffer te worden van mensenhandel.

Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Moldavië een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan. Ook worden andere Kinderen in de knelprojecten gesteund. Collecteert u mee?

 

.

Comments are closed.