Collecte Info

Collecten in de komende periode

De eerste collecte is voor de kerk en de derde collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. De bestemming van de tweede collecte ziet u hieronder:

Collecten in de komende weken:

27 nov: Kerk in actie (werelddiaconaat)

4 dec: AKA

11 dec: ZWEO

Ook via onderstaande QR-code kunt u uw gaven aan de kerk overmaken.
De verdeling van het bedrag dat u overmaakt is: 2/3 voor de kerk en 1/3 voor de diaconie.

Helpt u mee om deze collecten tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

Uw kerkrentmeesters en diaconie

Reacties zijn gesloten.