Collecte Info


Collecten in de komende weken

Gelukkig kunnen we weer met maximaal 50 personen naar de kerk en als u naar de kerk komt kunt u uw gaven bij de uitgang in de collectezak doen. Mocht u niet naar de kerk komen,  dan willen we u vragen om uw gaven per bank over te maken.

De eerste collecte is voor de kerk en de derde collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. De bestemming van de tweede collecte ziet u hieronder:

Collecten juni:

6 juni:  (Heilig Avondmaals collecte)
’t Swanenburgshofje Gouda
https://www.swanenburghshofje.nl/

13 juni: ZWEO

20 juni: Algemene Kerkelijke Arbeid

27 juni:  Jeugdwerk (lokaal)

Collecten juli :

4 juli:  Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat

11 juli:  Algemene Kerkelijke Arbeid

18 juli:  ZWEO

25 juli: Algemene Kerkelijke Arbeid

Helpt u mee om deze collecten tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

Uw kerkrentmeesters en diaconie

Reacties zijn gesloten.