Collecte Info


Collecten in de komende weken

Nu we niet naar de kerk kunnen, willen we u vragen om uw gaven per bank over te maken.

De eerste collecte is voor de kerk en de derde collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. De bestemming van de tweede collecte ziet u hieronder:

Collecten februari :

7 februari: Kerk in Actie, Werelddiaconaat

14 februari: Algemene Kerkelijke Arbeid

21 februari: Diaconie

28 februari: ZWEO

Collecten maart :

7 maart:   Kerk in Actie, Voorjaarszending

10 maart (Biddag) : Diaconie

14 maart:  ZWEO

21 maart: Algemene Kerkelijke Arbeid

28 maart: Algemene Kerkelijke Arbeid

Helpt u mee om deze collecten tot een succes te maken?

Hartelijk dank !

Uw kerkrentmeesters en diaconie

Reacties zijn gesloten.