Actueel

Zondag 7 april

Zondag 7 april gaan voor in de dienst: 
10:00 uur ds. M. van der Giessen, Krimpen a/d IJssel      

19:00 uur ds. W.M. de Bruin, Bleiswijk

                           

Nieuwe voorganger

Vrijdag 1 maart is ds Schiethart in onze gemeente begonnen als ambulant predikant. In het komende jaar zal hij telkens op donderdag en vrijdag in Haastrecht zijn. Daarnaast zal hij ook met enige regelmaat voorgaan in de kerkdiensten. 

In de tijd dat ds Schiethart aan onze kerk verbonden is, neemt hij alle taken van een predikant op zich. In bijzondere gevallen, zoals een uitvaart, kan hij ook op andere dagen dan donderdag en vrijdag bij ons te vinden zijn, en in geval van nood is hij dan ook te bereiken. Zijn telefoonnummer staat achterin de Vrij Uit.

Op donderdagavond is ds Schiethart bij ons in het dorp. Hij heeft aangegeven dat hij dan graag bij mensen langskomt tijdens het avondeten. Wilt u ook een keer op een andere manier met hem in gesprek komen, dan kunt u zich hiervoor opgeven op de intekenlijst achterin de kerk. U kunt dit natuurlijk ook doorgeven aan uw wijkouderling.

 

                            Uitnodiging

Het Project Team Gebouwen (PTG) nodigt u uit voor een gezamenlijke gemeenteavond op maandag 8 april a.s.

Zoals eerder toegelicht is het PTG één van de taakgroepen die meewerkt aan het vormgeven van de fusie tussen onze beide kerken. Van de gezamenlijke kerkenraad heeft het PTG de volgende doelstelling meegekregen: het in kaart brengen van de verschillende mogelijkheden die er zijn m.b.t. het vastgoed; de concrete keuzemogelijkheden, de implicaties, de kansen en de beperkingen. Het PTG gaat hier op eigen initiatief een advies aan toevoegen.

Zorgvuldig en met oog voor alle aspecten en belangen neemt het PTG deze taak op zich.

En dat doen we graag samen met u! Want u heeft hierover misschien al eens nagedacht en ideeën bedacht. Of juist nog helemaal niet.

Maandag 8 april willen we samen met u een begin maken. We nodigen u uit om met elkaar, in interactieve werkvormen, na te denken over onze gezamenlijke gemeente. Om de waardevolle aspecten van onze beide gemeenten uit het verleden en heden te benoemen en te dromen over de nieuwe protestantse gemeente van de toekomst. Immers, als we beeld hebben van die nieuwe gemeente, is pas goed te bepalen welke huisvesting daarbij hoort. Komende juni zal een volgende gemeenteavond worden belegd, om samen met u verder te praten over mogelijke scenario’s van huisvesting.

Weet u maandag a.s. van harte welkom in de grote zaal bij de Gereformeerde kerk. We starten om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur; de koffie staat klaar!

Rond 22.00 uur sluiten we de avond af.


                                                              

Privacystatement

Het privacystatement van de gereformeerde kerk Haastrecht is geactualiseerd.

Klik hier voor de volledige ZondagsbriefVoor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. De Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten zijn volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de Protestantse Kerk in Nederland, haar gemeenten en andere organisatievormen.
Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.

Het volledige geactualiseerde privacystatement vindt u hier.

Reacties zijn gesloten.