Actueel

 

Filmavond:
GOD’S NOT DEAD

 

 

 

Zondagsbrief 16 februari

Vandaag gaan in de dienst voor om:
10.00 uur ds. J.C. van den Boogaard uit Driebergen-Rijssenberg
19.00 uur ds. J.W. Leurgans uit Moordrecht

Aswoensdag
Op Aswoensdag begint de Veertigdagentijd. In deze lijdensweken gaan we met onze Heer Jezus op weg naar Jeruzalem, op weg naar zijn lijden, kruis en Opstanding.
In de katholieke traditie is er op deze woensdag, dit jaar woensdag 26 februari, een viering, om zo het begin van deze speciale tijd te vieren. De mensen krijgen een “askruisje”: Teken van de inkeer en bezinning, die in deze tijd centraal staan.
De mensen van de dinsdagavond groeigroep en de maandagmiddag groeigroep zijn van plan de viering in het klooster bij te wonen. We willen u net als andere jaren hiervoor ook van harte uitnodigen. Weet u welkom om 19.00 uur in de Gabrielkerk!

Lees hier verder in de Zondagsbrief.

 

 

 

Doopdienst 19 januari 2020

Vandaag was er een doopdienst. In de doopdienst ging ds. C.M. Baggerman-van Popering voor. In deze dienst werden Cato en Vera gedoopt.

Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment,
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
Gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt

Lees meer in dit bericht.

 

 

 

Vrijuit februari

In de Vrijuit van deze maand kunt u ondermeer lezen over hoe het is te boeren in Oeganda, Leven door de Geest, het volgen van Jezus.

Collecte 9 februari, Landbouw in Oeganda

In de regio Teso in het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. Soms komt de regen op het goede moment. Soms blijft er weinig te oogsten over. De Anglicaanse Kerk van Oeganda steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan.
Meer over dit project kunt u lezen op de website van Kerkinactie.

 

 

 

WERELDGEBEDSDAG
en ONTMOETINGSMAALTIJD

Vrijdag 6 maart wordt de wereldgebedsdag gehouden in de zaal van de Hof van Stein. Voorafgaand aan de viering die om 19.00 uur begint is er een ontmoetingsmaaltijd van brood en soep. Omdat de Veertigdagentijd of de Vastentijd is begonnen willen we tijdens het eten daarover nadenken aan de hand van een prachtig bezinningsdoek dat de titel draagt: “Mens waar ben je?” Als u mee wilt eten kunt u zich opgeven door middel van de lijsten die in de vier kerken aangesloten bij het Hapis zullen worden opgehangen. U kunt ook even bellen naar Lida Verdoold 0649820775 of naar ds. Anja van Alphen 0182 501032. U wordt dan om 18.00 uur verwacht.

De viering is voorbereid door vrouwen uit Zimbabwe en heeft als thema: “STA OP EN GA!” In de viering maken we kennis met het geloof en het leven in dat agrarische land. Zo zullen we met elkaar de wereldwijde eenheid in Christus ervaren in zang, woord en gebed. U bent van harte uitgenodigd en welkom!

Namens het Hapis ( Haastrechts Platform voor Interkerkelijke samenwerking ) Lida, Lien, Adrie en Anja

 

 

 

Wat mag God van ons verwachten?

Micha 6:8 Maar de Heer heeft jullie al verteld wat Hij van jullie verlangt. Hij heeft al bekend gemaakt wat goed is. Hij vraagt alleen dit: Wees eerlijk, rechtvaardig en trouw. En denk niet alleen aan jezelf maar leef dicht bij God.

Op zondag 15 december hebben we een prachtige You Tube dienst gehad, georganiseerd  door Petra Blom en Stefan de Pater.
Veel mensen waren enthousiast hierover. De overdenking is nu hier op de website te vinden, en ook het lied One Day vind je hier.

 

 

 

‘Wees niet bang meer, akkers’

De preek van zondag 10 november 2019 in de Gereformeerde Kerk van Haastrecht gehouden door ds. C.M. Baggerman-van Popering staat hier op de website.
De titel van de preek is: ‘Wees niet bang meer, akkers’.

Klik hier naar de volledige tekst van de preek.

 

 

 

 

Evaluatie beleidsplan 2018 – 2022


Het beleidsplan 2018 – 2022 is voor 2020 geëvalueerd en opnieuw gepubliceerd. U vindt de nieuwe versie hier op de website.

Comments are closed.