Actueel

Zondag 19 september

Kerkdiensten
Deze zondag gaan voor om:
10:00 Ds. J. van Popering, Aalsmeer 
19:00 Ds. D. Versloot, Woerden   Van U is de toekomst  

Het jaarthema is dit jaar “Van U is de toekomst”. Volgende week tijdens de startzondag zullen we daar meer over horen en kunnen we gelukkig ook weer een aftrap geven aan onze activiteiten. Vergeet niet om u op te geven voor de startzondag bij de scriba.

We zeggen in het dagelijks leven wel eens: “Ik geloof niet dat het droog blijft, maar ik hoop van wel!” Met ‘hopen’ bedoelen we dan dat we niet zeker zijn dat het droog blijft, maar wel verlangen dat het zal gebeuren, zo van: je weet maar nooit. Dat is dus hopen met vooral veel onzekerheid.

Het Bijbelse begrip ‘hoop’ is van een totaal andere orde. Het is niet een klein kansje tegen beter weten in, maar 100% zekerheid dat iets gaat gebeuren omdat God het gezegd heeft. Hoop is een vorm van geloofszekerheid. Dat is het vaste besef dat je toekomst er prima uitziet, ondanks de misschien hopeloos lijkende situatie van vandaag. Terwijl geloofsvertrouwen meer betrekking heeft op het heden, is hoop eigenlijk geloof in Gods beloften voor de nabije en verre toekomst. Hoop is dus een toekomstgerichte geloofszekerheid. 

“Geloven is zeker zijn van de dingen waar je op hoopt….” (Hebreeën 11:1, GNB1996)

De Bijbelse hoop wordt een anker voor de ziel genoemd:

“….een krachtige aansporing om ons vast te klampen aan de hoop op wat voor ons ligt.
De hoop is het veilige en vaste anker voor onze ziel. Zij reikt tot achter het voorhangsel in het heiligdom.” (Hebreeën 6:18-19, WV2012)

Onze toekomstverwachting is verankerd in Gods diepste wezen en in al zijn macht en kracht. Een anker wordt gebruikt om een schip op een bepaalde plaats te houden en om te voorkomen dat het door de golven een bepaalde kant op wordt gestuwd. Als in figuurlijke zin de golven over je heen slaan ofwel als je het moeilijk krijgt en je heen en weer wordt geslingerd door emoties en negatieve gedachten, angst en bezorgdheid, dan kun je niet zonder anker. God heeft alles onder controle en zal niet toelaten dat je schip zal omslaan. Hoop is een belangrijke factor bij de overwinning over twijfel, bezorgdheid en andere vormen van negatief denken. Een spreekwoord zegt: hoop doet leven, en zo is het ook. De hoop, die gebaseerd is op geloofszekerheid op grond van het Woord van God, is een krachtige ondersteuning op je levensweg. Het gevolg van een hoopvolle levensinstelling is optimisme en blijdschap.

Hoop is een anker dat je wordt aangereikt. Zelf moeten we als gelovigen deze hoop van God aanpakken en
ons eraan vastklampen (Hebreeën 6:18). Dat is een daad van geloof. En geloof is de voorwaarde om Gods beloften daadwerkelijk van Hem te ontvangen.  
Uitnodiging Startzondag
‘Van U is de toekomst’

Zondag 26 september sow-dienst
in de hervormde kerk

Voorgangers: Ds. C.M. Baggerman en Ds. J. van der Vaart
M.m.v. kindernevendienst en tienerdienst

Programma Startzondag
10.00 – kerkdienst in de Hervormde kerk– aansluitend koffiedrinken en ontmoeting
11.50-12.50 – verschillende workshops voor jong en oud in twee rondes
13.00-13.30 – Lunch in de Gereformeerde kerk
13.30 – afsluiting met middaggebed in de Gereformeerde kerk

Aanmelden
We willen graag weten hoeveel mensen er mee willen doen aan deze startzondag. Geef je op voor 18 september bij de scriba’s van onze kerken.
Jelle Straver  scribagerefkerkhaastrecht@outlook.com
Joke Molenaar-Sosef info@hkhaastrecht.nl

Lunch
Voor de lunch – willen we u vragen zelf een lunchpakket mee te nemen.
Vanuit de organisatie wordt gezorgd voor soep, stokbrood en wat te drinken.

 

Informatieavond SOW-proces

Op woensdagavond 15 september om 20.00 uur is er een informatieavond in het kader van het SOW-proces in de Hervormde kerk.
Jack de Koster is de nieuwe begeleider die door beide kerkenraden is gevraagd om het proces te begeleiden.
Op 15 september zal hij zich persoonlijk voorstellen en u informeren over het proces.
U moet zich voor deze avond wel van tevoren aan moeten melden bij de scriba via scribagerefkerkhaastrecht@outlook.com

Voor een ieder die niet aanwezig kan zijn, zal deze informatiebijeenkomst ook te volgen zijn via het kerkdienstgemist-account van de Hervormde kerk:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2272-Hervormde-Kerk-Haastrecht
Als u de informatiebijeenkomst via deze stream volgt, is het ook mogelijk om uw vragen te stellen of opmerkingen door te geven. U kunt dit dan doen door te appen/sms’en naar het 06-nummer van Jack de Koster: 06-14254846.

 

Zondag 12 september

Kerkdiensten
Deze zondag gaan voor om:
10:00 Dhr. J. Veltrop, Vianen
19:00 Ds. D. van Veen, Gouda

De grond die vrucht draagt
“Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met uw liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed heeft, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar.” 2 Petrus 1: 5-8
We hebben het meestal niet zo op vermaningen. Wie ben jij, dat je mij de les komt lezen? Heb je wel naar je eigen leven gekeken, is dat zoveel beter dan? In elkaar de maat nemen, daar zijn we wel goed in, maar hier vraagt Petrus om onszelf de maat te nemen. Ook als je dit onprettig vindt, dan is het toch goed om eens naar de volgorde te kijken.

Lees hier verder in de VrijUit.

 

Versoepeling coronamaatregelen

In de afgelopen maanden hebben we verschillende maatregelen rond corona kunnen versoepelen.
Zo kunnen we weer alle liederen meezingen en is er ook weer gelegenheid om samen maandelijks koffie te drinken.
Gezien de huidige ontwikkelingen willen we weer een volgende stap zetten.
Tot nu toe was het nog nodig om u aan te melden voor de diensten.
Vanaf zondag 12 september is het echter niet meer nodig om u aan te melden.
Ook willen we het gezamenlijke koffiedrinken met de Hervormde gemeente weer oppakken.
Dit betekent dat er de laatste zondag van de maand weer gelegenheid is om in de Hervormde kerk koffie te drinken.
Andersom zijn de Hervormde leden weer uitgenodigd om de eerste zondag van de maand in onze gemeente koffie te drinken.
De basisregels blijven voorlopig nog wel van kracht.

Samengevat

  • Aanmelden voor de diensten is niet meer noodzakelijk.
  • Blijf thuis als u gezondheidsklachten heeft.
  • Ontsmet uw handen bij binnenkomst.
  • Vul uw naam in op de presentielijst
  • Houd onderling 1,5m afstand.
  • Neem plaats op de gemarkeerde zitplaatsen
  • Volg de aangegeven looproutes
 

Evaluatie beleidsplan 2018 – 2022

Het beleidsplan 2018 – 2022 is voor 2020 geëvalueerd en opnieuw gepubliceerd. U vindt de nieuwe versie hier op de website.

Reacties zijn gesloten.