Actueel

Zondag 29 januari

Zondag 29 januari gaan voor in de dienst: 
10.00 uur Ds. J. van der Schoot  SOW-dienst 

19.00 uur Mw. Ds. B.E. Lamain, ’t Woudt – Den Hoorn

Vrij Uit 

Lees hier verder in de VrijUit.

 

Actie Kerkbalans

De kerk is geheel afhankelijk van uw goodwill en voor het grootste deel afhankelijk van wat er aan geld binnenkomt: collecten, giften, acties etc.. Maar met name ook van uw  toezegging en betaling voor de Actie Kerkbalans die ieder jaar weer opnieuw moet worden opgehaald. Kerkelijke inkomsten zijn nooit vanzelfsprekend; ‘’We leven van genadebrood”

Daarnaast geldt dat de meeste activiteiten van de kerk gratis en voor niets zijn. Voor een kerkdienst mag je gratis naar binnen en de kerkelijke activiteiten wat wij aanbieden moeten voor iedereen vrij en toegankelijk zijn. We leven immers zelf ook van wat ons geschonken wordt, Gods goedheid is te geef. Tegelijk maakt dat nu net de kerk kwetsbaar. Hoe je het ook wendt of keert, al die kerkelijke activiteiten en verplichtingen, de jaarlijkse afdracht, het kerkgebouw inclusief onderhoud, de  stijgende energierekening en natuurlijk niet te vergeten de (gast)predikant, pastoraat en vele activiteiten moeten wel betaald worden.

De kerk is geheel overgeleverd aan uw bereidheid om daarvoor garant te staan. Geen vereniging die het daar op aan laat komen, maar zo gaat het dus wel in de kerk. We leven op vertrouwen. Niet helemaal een blind vertrouwen, want resultaten uit het verleden geven geen garanties voor de toekomst, maar wekken wel gerechtvaardigde verwachtingen. En moeten we als College van Kerkrentmeesters afwachten wat u bereid bent te geven.

Als College zijn we ons er goed van bewust op een verantwoorde manier met het door u opgebrachte geld om te moeten gaan.

We hopen en vertrouwen erop dat u een verantwoorde financiële bijdrage hieraan wilt leveren. De komende week worden de antwoord enveloppen opgehaald. Legt u ze vast klaar? Alvast hartelijk bedankt!

 

Maaltijd over de grenzen

Zaterdag 4 februari 17.30 uur zaal van de Gereformeerde Kerk

 Tijdens de startzondag hebben we met de gezamenlijke lunch een mooie start gemaakt met het jaarthema ‘Aan tafel’. Gedurende het jaar organiseren we diverse activiteiten ‘aan tafel’.  Deze ideeën worden op dit moment door de jaarthemagroep uitgewerkt en hier hoort u binnenkort meer over.

Nu willen wij u van harte uitnodigen voor een maaltijd over de grenzen op zaterdag 4 februari aanstaande.  Sumar uit Syrië zal voor ons een Syrische maaltijd koken. Aan tafel kunnen we in gesprek gaan met statushouders uit Haastrecht. Zij worden voor de maaltijd uitgenodigd via KIC (Krimpenerwaard InterCultureel). Zo kunnen we elkaar (beter) leren kennen en van gedachte wisselen over bijvoorbeeld onze eet- en tafelgewoonten.

 U begrijpt dat de ruimte aan tafel / in de zaal beperkt is.

Geef u dus snel op bij ondergetekenden.

De kosten voor de maaltijd bedragen € 15,- per persoon.

Wij hopen u zaterdag 4 februari aan tafel te ontmoeten.

Namens de jaarthemagroep:

Adrie den Boer:                  06 51 88 09 51

Christine van Straaten:       06 46 82 85 35

 

Het privacystatement van de gereformeerde kerk Haastrecht is geactualiseerd.

Klik hier voor de volledige ZondagsbriefVoor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. De Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten zijn volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de Protestantse Kerk in Nederland, haar gemeenten en andere organisatievormen.
Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.

Het volledige geactualiseerde privacystatement vindt u hier.

Reacties zijn gesloten.