Actueel

Zondag 28 november

Eerste zondag van advent

Kerkdiensten
Deze zondag gaan voor om:
10:00 Ds. C.M. Baggerman- van Popering, sow, Herv. Kerk
19:00 Dr. Mr. K.W. de Jong, Woerden

1e Zondag van Advent
Dit is de eerste zondag van de adventsperiode. In een sow-dienst starten we met elkaar deze tijd van verwachting en hoop op weg naar het kerstfeest.
Samen met de kindernevendienst lezen we de verhalen uit Ruth. Ruth verlaat haar eigen land en gaat op weg met Naomi naar Bethlehem. Een nieuwe toekomst tegemoet. Uw God is mijn God, belijdt zij. Haar toekomst is verbonden met Bethlehem en zo is ook onze toekomst verbonden met Bethlehem, de plek waar Christus geboren is. De plek waar God een nieuw begin maakt met deze wereld.

Lees hier verder in de VrijUit.Viering eerste zondag van advent

Zondag 28 november, 10:00 uur
Hervormde kerk Haastrecht

Voorganger: ds. Eline Baggerman- van Popering 

Dit is een Samen op Weg dienst en de start van de Adventsperiode. Samen met de kindernevendienst wordt deze dienst voorbereid. 
Het eerste deel van de dienst is speciaal op de kinderen gericht. 
Omdat dit een dienst is waar de twee gemeenten samenkomen en de capaciteit beperkt is er geldt er een aanmeldplicht. 

U kunt zich aanmelden voor deze dienst bij de scriba: scribagerefkerkhaastrecht@outlook.com of 0639080317, graag voor vrijdagavond 19:00.Corona maatregelen

De huidige Coronamaatregelen lijken geen extra maatregelen voor de kerken in te houden.
Dat neemt niet weg dat onze kerkenraden een zo veilig mogelijke omgeving aan de kerkgangers wil bieden.
Dus wellicht ten overvloede, dit betekent: dat we de basisregels blijven benadrukken, deze houden in:

  • heeft u klachten blijf dan thuis en laat u zich zo snel mogelijk testen,
  • desinfecteer de handen bij binnenkomst;
  • dat we een mondkapje dragen bij binnenkomst en verplaatsing in de kerk, dus ook bij het verlaten van de kerk;
  • dat we 1,5 meter afstand houden en de eerdere afstand van 3 stoelen tussen mensen die niet tot eenzelfde huishouden behoren, weer hanteren;
  • dat de placering van toepassing blijft: dit houdt in dat u, als u uw plekje heeft ingenomen, u zoveel mogelijk blijft zitten.
  • dat er geen liedboeken beschikbaar zijn in de kerk. Er ligt een complete liturgie voor u klaar.

Het corona toegangsbewijs is niet van toepassing op kerkdiensten.
Voor het zingen in kerkdiensten wordt vooralsnog geen negatief advies gegeven. Niettemin wordt zorggedragen voor een goed geventileerde omgeving.Evaluatie beleidsplan 2018 – 2022

Het beleidsplan 2018 – 2022 is voor 2020 geëvalueerd en opnieuw gepubliceerd. U vindt de nieuwe versie hier op de website.

Reacties zijn gesloten.