Actueel

Zondag 27 november

Deze zondag gaat voor in de dienst:
10:00 Ds. C.M Baggerman-van Popering SOW adventdienst in Herv. Kerk
19:00 Dhr. J. Veltrop, Vianen

 

Van de predikant

We kijken terug op mooie diensten de afgelopen tijd: de oogstdienst waarin we het avondmaal vierden en het delen van onze overvloed, de tasjes voor inloophuis Domino zo een bijzondere plek kregen in de dienst van de tafel.

De laatste zondag van het kerkelijk jaar – waar we zoveel lichtjes mochten aansteken en zo de namen van de gemeenteleden en de namen van onze geliefden mochten noemen. God is een schuilplaats en juist in ons verdriet en gemis – schuilt Hij.

De adventstijd is aangebroken en zondag 27 november beginnen we gezamenlijk met onze broeders en zusters van de hervormde gemeente in de dienst in de hervormde kerk. We lezen uit Lucas 1 over Zacharias en Elisabeth. Op hoge leeftijd krijgen zij te horen dat ze een zoon verwachten – wat gebeurt er in dit verhaal en wat zegt het ons in deze voorbereidingstijd op het kerstfeest.

Advent is een tijd van verwachting. Wat is verwachting? Het is luisteren, het is zien, het is bereid zijn te ontvangen. Ik hoop dat we dat de komende tijd gaan ervaren als gemeenten, ook in alle mooie activiteiten die er georganiseerd worden. Samen met elkaar op weg naar kerst.

 

Lied 448: 2

Er is een zoon voor ons gegeven,

de Zoon van God die koning is,

die ’t licht is in de duisternis,

de weg, de waarheid en het leven.

 

Lees hier verder in de VrijUit.

 

Levende Adventskalender

Net als ieder jaar bereiden wij ons in de adventstijd voor op de geboorte van het kindje Jezus. Zoals de herders op pad gingen, en de drie koningen, zo gaan ook wij op pad. Niet naar een stal of herberg ver weg, maar langs open deuren in Haastrecht en omgeving.

Achter zo’n twintig deuren wacht in de komende adventsweken een verrassing. Ga op pad! In deze flyer staat het rooster. Binnen het aangegeven tijdvak ben je van harte welkom op deze adressen.

Je mag zoveel dagen meedoen als je wilt. Telkens vind je een open deur!

De Levende Adventskalender is georganiseerd door de Hervormde en Gereformeerde Kerken van Haastrecht. Aanmelden voor je bezoek is niet nodig. Neem gerust een vriend of vriendin mee.Privacyverklaring van de kerk

Het privacystatement van de gereformeerde kerk Haastrecht is geactualiseerd.

Klik hier voor de volledige ZondagsbriefVoor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. De Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten zijn volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de Protestantse Kerk in Nederland, haar gemeenten en andere organisatievormen.
Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.

Het volledige geactualiseerde privacystatement vindt u hier.

Reacties zijn gesloten.