Actueel

Zondag 7 augustus

Deze zondag gaan voor in de dienst:

10:00  Drs. J. Mutsaerts, DenHaag                
Zomerdienst in de Ned. Herv. kerk

19:00 Dienst verzorgd door de kerkenraad:     
          Ans Smit

 

Zomeravonddiensten

Zomeravonddiensten vanaf zondag 10 juli

Vanaf zondag 10 juli begon de reeks van zomeravonddiensten in de zaal.

Zoals gebruikelijk worden deze diensten verzorgd door kerkenraads- en gemeenteleden.

Na afloop van deze korte vieringen is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

Op 10 juli mochten Hema Graveland en Jacolien Blonk voorgaan, gevolgd door Annette Bos en Renee Koolwijk, Kees Verhoog en Stephan de Pater

De diensten, die om 19:00 uur beginnen, zullen verder worden verzorgd door:

7 augustus: Ans Smit

14 augustus: Kees Verhoog

We hopen u weer te mogen begroeten bij deze vieringen en neem gerust iemand mee.

de kerkenraad

 
 

Privacyverklaring van de kerk

Het privacystatement van de gereformeerde kerk Haastrecht is geactualiseerd.

Klik hier voor de volledige ZondagsbriefVoor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. De Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten zijn volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de Protestantse Kerk in Nederland, haar gemeenten en andere organisatievormen.
Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.

Het volledige geactualiseerde privacystatement vindt u hier.

Reacties zijn gesloten.