Actueel

Privacyverklaring van de kerk

Het privacystatement van de gereformeerde kerk Haastrecht is geactualiseerd.

Klik hier voor de volledige ZondagsbriefVoor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. De Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten zijn volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de Protestantse Kerk in Nederland, haar gemeenten en andere organisatievormen.
Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.

Het volledige geactualiseerde privacystatement vindt u hier.

 

YouTube Dienst

 

Zondag 23 januari

Deze zondag gaan voor in de dienst:
10:00 Ds. C.M. Baggerman- van Popering
19:00 YouTube dienst

Ochtendgebed
Heer, dank U voor het licht,
dat elke nieuwe dag weer verlicht.
Hoe deze dag ook worden zal,
laat uw licht met ons meegaan,
tot de avond weer valt.
Mag het hoop geven bij alles
dat vandaag op ons pad komt.
Mag het zicht geven
bij elke keuze
die gemaakt moet worden.
Mag het de weg wijzen
naar het juiste pad
en voorkomen dat we struikelen.
Wees ons licht en onze gids
ons leven lang.

Lees hier verder in de VrijUit.

 

HERVORMDE GEMEENTE VAN HAASTRECHT

Bevestigingsdienst Joas van der Schoot

Zondag 23 januari om 15.00 wordt de heer Joas van der Schoot bevestigd tot predikant en doet intrede in de Hervormde gemeente van Haastrecht.
De bevestigingsdienst wordt geleid door ds. C.M. Baggerman-van Popering, predikant van de Gereformeerde kerk in Haastrecht.
Vanwege de coronamaatregelen kan, helaas, slechts een zeer klein aantal genodigden en gemeenteleden deze dienst bijwonen.
De dienst wordt uitgezonden via livestream kerkdienstgemist.nl
De kerkenraad hoopt dat u in de gelegenheid bent de dienst te volgen en daarmee op deze manier mee te leven met dit bijzondere moment.

De kerkenraad van de Hervormde gemeente van Haastrecht

 

Actie Kerkbalans

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Beste gemeenteleden,

Afgelopen week is bij iedereen de envelop van de actie kerkbalans met folder en antwoord envelop op de deurmat gevallen.
Actie kerkbalans is een grote actie, waarbij de plaatselijke kerken u vragen hen financieel te steunen.
De Gereformeerde kerk in Haastrecht, waar u lid van bent, vraagt u op deze wijze hen financieel te steunen. Deze bijdrage is nodig om samen kerk te zijn, om te zien naar elkaar en inhoud en vorm hieraan te geven. Juist ook nu de maatschappij en ook de kerken getroffen worden door de pandemie.
Kerk zijn kost ook geld en wij kunnen dan ook niet zonder uw financiële steun.

We willen u dan ook vragen om de envelop aandachtig door te lezen en antwoord te geven, uw antwoord op de actie kerkbalans zal in de periode van  zaterdag 22 januari tot begin februari bij u thuis opgehaald worden door vrijwilligers die hiervoor gevraagd zijn.
Doet u ook mee: een financiële bijdrage voor de kerk van nu en morgen.

Alvast hartelijk bedankt!

Met vriendelijke groet,
Hans Mulder(namens het college van kerkrentmeesters)

 

Versoepelingen kerkdiensten
vanaf zondag 23 januari

Als kerkenraad zijn we blij dat er weer ruimte komt om vanaf 23 januari fysieke diensten te kunnen houden. Dit betekent dat vanaf komende zondag (23 januari) het weer mogelijk is om maximaal 50 mensen aanwezig te laten zijn tijdens de kerkdiensten. We werken wel met een reserveringssysteem en in ieder geval met vaste placering. Het advies is om een mondkapje te dragen bij binnenkomst en verplaatsingen. Daarnaast kan de gemeente, ingetogen, alle liederen meezingen

U kunt zich aanmelden voor de diensten bij de scriba per mail: scribagerefkerkhaastrecht@outlook.com of via telefoon 0639080317, graag voor vrijdagavond 19:00.

Verder blijven we ons natuurlijk aan de basisregels houden:  

  • heeft u verkoudheidsklachten blijf dan thuis en laat u zich zo snel mogelijk testen,  
  • desinfecteer de handen bij binnenkomst;  
  • dat we een mondkapje dragen bij binnenkomst en verplaatsing in de kerk, op de plaats mag deze af. 
  • dat we 1,5 meter afstand houden  
  • U kunt plaatsnemen in de banken waar een groen briefje ligt 
  • We zorgen voor voldoende ventilatie van de kerkzaal 

Naast de ochtenddiensten, zijn ook alle avonddiensten in januari natuurlijk ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

 

We hopen het gemeenteleven hiermee weer, op een verantwoorde manier, op te kunnen pakken.

 
 

Evaluatie beleidsplan 2018 – 2022

Het beleidsplan 2018 – 2022 is voor 2020 geëvalueerd en opnieuw gepubliceerd. U vindt de nieuwe versie hier op de website.

Reacties zijn gesloten.