Actueel


Zondagsbrief 27 september

Vandaag gaan voor in de dienst:
10.00 uur Mw. N. Rijneveld- Schep, Lopik
19.00 uur Ds. C.P. Koole, Schoonhoven

Belijdenisdienst 4 oktober
Volgende week, Zondag 4 oktober zullen Martijn Blokhuis, Twan Bosman en Francesca van Rossum belijdenis doen van hun geloof. In deze dienst zal de polderpraiseband enkele liederen zingen. We denken na over de Mat. 14:13-21 – de wonderbare spijziging. Hoe wonderbaar je in je leven gevoed kan worden in je geloof, hoe wij gevoed worden als gemeente en wat betekent dit nu voor ons? We hopen met elkaar in de kerk en thuis verbonden als gemeente op een goede en feestelijke dienst!

Lees hier verder in de Zondagsbrief.Aandacht voor de
slachtoffers in Beiroet

Ongetwijfeld heeft u de beelden gezien van de verschrikkelijke explosie in de Libanese hoofdstad Beiroet. Bij de explosie kwamen zeker 160 mensen om en ongeveer 6.000 inwoners zijn gewond geraakt. De PKN heeft de kerken opgeroepen om zondag 16 augustus aanstaande gezamenlijk aandacht te schenken aan de slachtoffers in Beiroet. Hier willen wij graag aan meedoen en daarom zal de 2e collecte komende zondag bestemd zijn voor Kerk in Actie / Slachtoffers Beiroet.

Via deze link gaat u naar de website van de PKN met meer informatie en een gebed voor Beiroet.

De oorspronkelijk ingeplande 2e collecte voor Kerk in Actie Zending wordt verplaatst naar zondag 30 augustus.
De collecte ten behoeve van de diaconie die gepland stond op zondag 30 augustus komt te vervallen.Wat mag God van ons verwachten?

Micha 6:8 Maar de Heer heeft jullie al verteld wat Hij van jullie verlangt. Hij heeft al bekend gemaakt wat goed is. Hij vraagt alleen dit: Wees eerlijk, rechtvaardig en trouw. En denk niet alleen aan jezelf maar leef dicht bij God.

Op zondag 15 december hebben we een prachtige You Tube dienst gehad, georganiseerd  door Petra Blom en Stefan de Pater.
Veel mensen waren enthousiast hierover. De overdenking is nu hier op de website te vinden, en ook het lied One Day vind je hier.


‘Wees niet bang meer, akkers’

De preek van zondag 10 november 2019 in de Gereformeerde Kerk van Haastrecht gehouden door ds. C.M. Baggerman-van Popering staat hier op de website.
De titel van de preek is: ‘Wees niet bang meer, akkers’.

Klik hier naar de volledige tekst van de preek.Evaluatie beleidsplan 2018 – 2022

Het beleidsplan 2018 – 2022 is voor 2020 geëvalueerd en opnieuw gepubliceerd. U vindt de nieuwe versie hier op de website.

Reacties zijn gesloten.