ANBI

Inleiding

De Gereformeerde kerk Haastrecht vormt een tweetal Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s):

* de kerk (in financiële zin vertegenwoordigt door het college van kerkrentmeesters
* de diaconie

Dit betekent dat u uw giften en vrijwillige bijdragen aan onze kerk of de diaconie kunt aftrekken als (periodieke) gift bij uw belastingaangifte. De Belastingdienst verplicht iedere ANBI tot het publiceren van een aantal gegevens, zoals de doelstelling, de namen van de bestuurders, het beloningsbeleid en een financiële verantwoording.
In de tab-bladen vindt u de gegevens van onze kerk


Reacties zijn gesloten.