Preekrooster

Coronavirus

Na de richtlijn van de PKN omtrent het coronavirus en de besluiten van de rijksoverheid d.d. 16 maart 2020 omtrent het verbod op samenkomsten tot 1 juni, heeft de kerkenraad besloten om de kerkdiensten (zowel ’s ochtends als ’s avonds) en alle andere kerkelijke activiteiten geen doorgang te laten vinden.

Het moderamen heeft online vergaderd en in overleg met de kerkenraad besloten dat tot 1 juni er iedere week een zondagsbrief zal verschijnen met een korte liturgie, meditatie en ingesproken audio. Op de data dat onze predikant voor zal gaan, is er een uitgebreidere dienst beschikbaar met onder meer een ingesproken preek.


Kerk-zijn in tijden van corona

De liturgie gaat door!
Ook in deze tijden van crisis gaat de liturgie, het met elkaar kerk-zijn, gemeente zijn, door.
Juist in crisistijd komt het daar op aan. Daarom bieden we u alternatieven aan om dit mogelijk te maken:

  • Elke week een korte dienst vanuit de kapel van Protestants Landelijk Dienstencentrum te zien op NPO 2 om 9.20 uur.
  • Aan de kinderen van de kindernevendienst is een boekje uitgereikt voor de 40-dagen tijd van het project over Exodus. Daarin staat een tekst in om te lezen, vragen en een gebed. U kunt op die manier thuis met elkaar vieren.
  • Op de wekelijkse Zondagsbrief plaatsen we een korte liturgie voor een huisdienst.

 

 

Noot: De ochtenddiensten beginnen om 10:00 uur en de avonddiensten om 19:00 uur, tenzij het anders staat vermeld.

Comments are closed.