Wie zijn wij..


De Gereformeerde Kerk te Haastrecht is een vrij kleine kerkgemeenschap, bestaande uit ongeveer 330 leden. Behalve uit Haastrecht komen er ook leden uit de dorpen Stolwijk en Vlist. Vanouds is onze gemeente sterk bevolkt door agrariërs, maar in de loop der jaren zijn er ook van buitenaf leden bijgekomen.

Gezien de grootte van de gemeente heeft de gemeente een predikant, die in deeltijd werkzaam is.

De Gereformeerde Kerk te Haastrecht is in 1887 ontstaan als orthodoxe afsplitsing uit de Nederlands Hervormde Gemeente. Gelukkig zijn de contacten met genoemde gemeente de laatste jaren een heel stuk verbeterd. Er is een proces van toenadering en samenwerking ontstaan, dat nog steeds groeiende is.

Wat is onze identiteit.

Onze gemeente anno 2020 zou je kunnen omschrijven als een gemeenschap:

  • die betrokken is bij de Heer.
  • die betrokken is bij elkaar als Zijn leerlingen.
  • die betrokken is bij Zijn werk in en voor de wereld.

Deze drie punten vormen de kern van onze identiteit en zijn voor ons de dragende krachten om gestalte te geven aan onze roeping als gemeente “Lichaam van Christus” te zijn.

Deze drie kernpunten komen onder andere tot uiting in:

  • De zondagse erediensten, waar we ons laten voeden met Gods Woord, de omgang met Hem oefenen in psalm, lied en gebed, waar we gemeenschap met elkaar vieren en ervaren en onze roeping naar de wereld leren verstaan. In deze erediensten leven we samen met de kinderen toe naar de grote kerkelijke feesten als Kerst en Pasen.
  • Tal van bijzondere diensten zoals jeugd-, zang- of themadiensten.
  • Tal van groepsactiviteiten: van gespreksgroepen zoals de gemeentegroeigroepen tot de seniorensoos, van catechesegroep, kinderclubs en Rock Solid tot zanggroep.
  • De diaconale hulpdienst, die is opgezet voor het verlenen van eenvoudige dienstverlening in het dorp.
  • En diverse andere gemeenteactiviteiten, die u in het beleidsplan zult tegenkomen.

Onze gemeente bestaat uit verschillende mensen, die zich als leden van het Lichaam van Christus met elkaar verbonden voelen en elkaar nodig hebben (1 Cor. 12:12-31). Hij is het hoofd van de gemeente en houdt haar samen tot heil voor haar leden en tot zegen voor de wereld.

Wat is onze visie.

Vanuit deze warme identiteit van gemeente zijn willen we op weg gaan en toegroeien naar de kerk als een krachtige open geloofsgemeenschap, die vanuit haar eeuwenlange omgang met God woorden gevonden heeft en in elke tijd weer actueel gemaakt, die ook nu richtinggevend zijn voor mens en samenleving.

Reacties zijn gesloten.