Classis

Protestantse Classis Zuid-Holland Noord

Programma voor de classicale vergaderingen 2021

In 2019 hebben we een beleidsplan voor de classis vastgesteld met daarin op hoofdlijnen een inhoudelijk programma voor de komende jaren. Per jaar zouden we een paar thema’s uitwerken, afhankelijk van de actualiteit en mogelijk aansluitend bij thema’s in de landelijke kerk. Met het oog op het te voeren beleid in de classis is het belangrijk dat we bij een vergadering de tijd nemen te inventariseren wat er speelt en gedachten en ideeën uit te wisselen. Door de coronacrisis zijn we niet zo voortvarend bezig geweest als we wel wilden, maar in het afgelopen jaar hebben we toch in de classicale vergadering aandacht besteed aan het beroepingswerk in onze classis, aan pionieren en aan de Visienota van de Protestantse Kerk Van U is de toekomst. In de hoop dat we binnenkort weer echt bij elkaar kunnen komen hebben wij het volgende programma in voorbereiding.

Een belangrijke prioriteit van de classis is het bevorderen van samenwerking van gemeenten. Daar willen we in het seizoen 2021 -2022 mee aan de slag, mogelijk in ringverband. In de vergadering van 25 mei willen we brainstormen over de vraag hoe een programma er uit zou kunnen zien.
De ringen verdienen veel aandacht. Op de vergadering van 21 september zullen we met elkaar manieren bedenken om de ringen (nieuw) leven in te blazen onder het motto ‘wat nut ons de ring’?

In november willen we aandacht besteden aan de jongere predikanten (40-minners) in onze classis. Zij hebben nog een flink aantal jaren te gaan. Hoe zien ze dat voor zich? Wat hopen en vrezen zij? Wat hebben ze nodig om arbeidsvreugde te hebben en te houden? Ook in de landelijke kerk in dit een belangrijk thema. De werkgroep Vitale roeping is dan vast ook verder met hun onderzoek. Daar kunnen wij profijt van hebben.

Voor elk thema willen we een kleine groep zetten, bestaande uit leden van de classis, die voor de voorbereiding en nadere uitwerking van het thema verantwoordelijk zijn. Als u bij een van de onderwerpen denkt: dat lijkt me interessant, daar wil ik best aan meewerken, meld u zich dan bij mij via j.vanrijn@protestantsekerk.nl


Reacties zijn gesloten.