Orde van dienst 3 april 2022

Gereformeerde kerk Haastrecht 5e 40-dagentijd

Welkom en mededelingen
Aanvangslied: ps. 43: 1 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: ps. 43:5

Gebed om ontferming
Zingen: ld. 561: 1,2 en 3
Wetslezing
Zingen: ld. 561: 4 en 5

Gebed bij de opening van het Woord
Kindermoment: uitleg passie/paasproject door knd
Projectlied (beamer)

Lezing: Spreuken 1: 20-33 NBV ‘21
Zingen: ld. 848: 1, 2 en 3
Lezing: Johannes 15: 18-27 NBG 1951
Zingen: ld. 848: 4 en 5

Preek
Zingen: ld. 575: 1, 2 en 3

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: ld. 578: 1, 3, 5 en 6

Zegen – gezongen Amen

Inzameling van de gaven

Reacties zijn gesloten.