Orden van dienst

ochtenddienst 25 september:

 voorganger: ds. R.P. van der Plicht

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied Psalm 92: 1, 2, 3
 • Stil gebed
 • Votum en Groet
 • Lied 1010: 1
 • Gebed
 • Lied 1010: 4
 • Leefregel
 • Lied 146-C: 1, 7 (Alles wat adem heeft love de Here)
 • Gebed om de Geest
 • 456: 1, 2
 • Schriftlezing Jakobus 3
 • Lied 313: 1, 5
 • Verkondiging
 • Lied 841: 1, 2, 4
 • Gebeden
 • Inzameling van gaven
 • Lied 834
 • Zegen

Liturgie avonddienst 25 september:

voorganger: ds. N. Noorland

 • ELB 297: 1,2,3 ‘Hier in Uw Heiligdom’
 • moment stilte, bemoediging en groet
 • introductie op de dienst
 • Liedboek 377: 1, 3, 6 ‘Zoals ik ben’
 • gebed om het licht van de Geest
 • Psalm 139: 7 en 14 ‘Gij hebt mij immers zelf gemaakt’
 • lezing: Romeinen 8: 19 – 26
 • Evangelielezing: Marcus 7: 31 – 37
 • op Toonhoogte 434 ‘Jezus open mijn oren’ (2x)

Jezus, open mijn oren

Leer mij Uw stem te verstaan

leer mij uw woorden te horen

Te weten waar ik moet gaan

Om Uw licht te verspreiden

Uw naam te belijden

Leer mij uw stem te verstaan

 • uitleg en verkondiging
 • Liedboek 446: 1,2 en 5 ‘Zijt Gij waarop de wereld wacht?’
 • Apostolicum
 • Gebeden, Onze Vader
 • Liedboek 632: 1,2 en 3 ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven’
 • zegen

 

Reacties zijn gesloten.