Hapis

Kerstwandeling

OP WEG NAAR DE VREDE

Dit is de titel van de Kerstwandeling die op vrijdag 16 december gehouden zal worden in Haastrecht.

De kerken van Haastrecht, die samenwerken in het Hapis ( Haastrechts Platform voor Interkerkelijke Samenwerking) organiseren deze tocht. Onderweg wordt u verrast met live-scenes uit het Kerstevangelie, muziek en zang, fakkels en boodschappers. Als u het Kind van de Vrede gevonden hebt, is er na afloop chocomel en glühwein in een van de kerken en kunt u nog even napraten en nagenieten.

Dus schrijf het in uw agenda!!!

U kunt starten vanaf 18.00 uur tot en met 19.30 uur op het Concordiaplein bij gebouw Concordia in Haastrecht.

Weet u welkom, we zien uit naar uw komst.

Het Haastrechts Platform voor Interkerkelijke Samenwerking  (HAPIS) wil “kerk naar buiten” zijn maar ook de “eigen” geloofsgenoten  enthousiast maken zich te beraden op geloofs- en levensvragen en met de leden  van andere kerkgenootschappen daarover te communiceren.

Kerk naar buiten wil  zeggen dat de deelnemende kerken in Haastrecht Nederlands Hervormde Gemeente;  St Barnabaskerk; St. Gabriëlkerk;   Gereformeerde Kerk.
jaarlijks een aantal  activiteiten organiseren die u niet ontgaan kunnen zijn. Ze zijn mede gericht  op de bredere samenleving. Voorbeelden zijn De Vrijwillige Hulpdienst,  Wereldwinkel, Vlistam Religieus, Multiculturele contacten, Pinksterviering in  de open lucht, Volkskerstzang e.a.

Bezinning op geloofs-  en levensvragen en de bereidheid er met anderen over te spreken zijn broodnodig om elkaar een hart onder de riem te steken en om de eenheid van  christenen na te streven. Het Hapis tracht dit te realiseren door o.m. de uitwisseling van actuele zaken en kerkelijke tradities, liturgische samenkomsten houden en diaconale en charitatieve activiteiten te organiseren.

Het HAPIS bestaat uit de voorgangers en kerkleden van de aangesloten kerken.

Wilt u meer weten (er is meer!) of wilt u meewerken neemt u dan contact op met ds. Anja van Alphen-Keijzer.

LogoHapisKLEUR_met_tekst

Reacties zijn gesloten.