Seniorensoos 2018 – 2019

 

sensoos

 

Beste mensen, wij hopen dat u allen gehoor wilt geven aan de uitnodiging die u binnenkort in de bus krijgt. We willen er samen met u weer een gezellig seizoen van maken

 

De eerste middag hopen we te houden op D.V. dinsdag 16 oktober. De middag zal mede verzorgd worden door onze predikant ds. Eline Baggerman.

De middagen beginnen om 15.00 uur en zullen rond 17.00 uur eindigen.

Wij hopen u allen weer in gezondheid te mogen begroeten.

Hartelijke groet, van Hans, Adrie, Hannie en Aag. De middag zal mede verzorgd worden door onze predikant ds. Eline Baggerman.

De middagen beginnen om 15.00 uur en zullen rond 17.00 uur eindigen.

Wij hopen u allen weer in gezondheid te mogen begroeten.

Hartelijke groet, van Hans, Adrie, Hannie en Aag.

 

Wanneer u gehaald en/of gebracht wilt worden, neemt u dan contact met ons op ?
Graag tot ziens.

 


SENIOREN-SOOS GEREF. KERK 2018/2019.
Ook dit jaar zijn we er hopelijk weer in geslaagd om een gevarieerd programma samen te stellen.
Wij nodigen u van harte uit om deze middagen te bezoeken.
De middagen beginnen om 15.00 uur tot ± 17.00 uur.
(Wijzigingen voorbehouden)

Voor dit seizoen hebben wij gepland,

Dinsdag 16 oktober
Informeel kennismaken met onze predikant Ds. E Baggerman-van Popering.

Dinsdag 13 november
Dhr. H. Berkouwer vertelt over de Kon. Ned. Reddingsmaatschappij, en laat ons een film zien over hun werk.

Maandag 17 december
Kerstviering in samenwerking met de diakenen.

Dinsdag 22 januari
Dhr. P. Sluisman houdt een lezing over 17e-eeuws aardewerk met een religieuze achtergrond.

Dinsdag 19 februari
Gerda van Zijl en Jozina Hoek vertellen over de Vietnam-zending en hebben ook een verkooptafel.

Dinsdag 19 maart
Dhr. B. Bijl verzorgt een presentatie over uilen en andere vogels uit het Groene Hart. Er zijn ook opgezette uilen te bewonderen.

Dinsdag 16 april
Bingo en broodmaaltijd als afsluiting van het seizoen.

 

Wanneer u gehaald en/of gebracht wilt worden, neemt u dan contact met ons op ?
Wij hopen u in goede gezondheid te mogen ontmoeten.

Graag tot ziens.
Adri, Aag, Hannie, Hans

Comments are closed.