Seniorensoos

SENIORENSOOS 2022-2023

We zijn er hopelijk weer in geslaagd om een gevarieerd programma samen te stellen.
Wij nodigen u van harte uit om deze middagen te bezoeken.
De middagen beginnen om 15.00 uur tot ± 17.00 uur.(Wijzigingen voorbehouden)
Vanaf 14.45 uur staat de koffie/thee gereed.
Voor dit seizoen hebben wij gepland,

Maandag 19 december : Kerstviering in samenwerking met de diakenen.

Dinsdag 17 januari : Dhr. Rob de Weger presenteert de nieuwste film over Haastrecht.

Dinsdag 14 februari : Spelmiddag

Dinsdag 14 maart : Dhr. Leijsen geeft een beamer-presentatie over christelijk onderwijs van vroeger tot nu. Hij heeft ook een kleine tentoonstelling met schoolspullen van vroeger.

Dinsdag 18 april : Bingo en broodmaaltijd als afsluiting van het seizoen.

Wanneer u gehaald en/of gebracht wilt worden, neemt u dan contact met ons op. Wij hopen u in oede gezondheid te mogen ontmoeten, gasten zijn ook hartelijk welkom.

Team Seniorensoos

Adri van Dommelen Tel. 502198
Aag den Boer           Tel. 502530
Hannie Aantjes         Tel. 501185
Hans v.d. Bas            Tel. 795360

Reacties zijn gesloten.