Zanggroep

 

Zanggroep Gereformeerde kerk – 26 jaar

26 jaar geleden is de zanggroep opgericht, dit vloeide voort uit het 100 jarig bestaan van de kerk. Bij dit gebeuren is er een gelegenheidskoor gevormd door gemeenteleden, jong en oud vormde een zanggroep en trad op bij een speciale dienst ter herdenking van het 100 jarig bestaan van de gemeente.

Een poosje daarna , waren er enkele mensen die het initiatief namen om tot oprichting te komen van een koor, om regelmatig bij bijzondere diensten te zingen. De mensen die het voortouw namen waren: Piet van Dam, de toenmalige koster, Lien van Os, Annet Bos en Bert de Pater.

Ten huize van Piet hebben wij het een en ander doorgenomen en vormden met elkaar het begin van de zanggroep. Toen kwam de vraag, wie moet de groep, leiding geven of te wel dirigeren, dat moest vonden we een onderwijzeres zijn want die had toch enige muziek kennis al mee gekregen via haar opleiding. De keuze viel op Dita Verhoog. En het bleek een goede keuze! Direct waren er enthousiaste zangers en zangeressen. In het begin zongen er ook kinderen in het koor mee.

Wij zijn gaan repeteren op gezette tijden en hebben in vele diensten ons gezang laten horen. Oude en nieuwe liederen, bij intrede diensten en afscheidsdiensten van predikanten, de kerkelijke feestdagen en niet te vergeten de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Tot op vandaag toe mogen wij in onze de kerk de lofzang gaande houden. Wat een groot voorrecht dat wij onze stem ten diensten mogen stellen tot eer van God en Zijn gemeente. Al die jaren hebben Dita en Bert, eendrachtelijk samengewerkt om de liederen in te studeren. Wij danken God dat Hij ons een stem gaf die wij in Zijn dienst mochten gebruiken om de lof van God te mogen zingen.

Soli Deo Glora.

Reacties zijn gesloten.