Stille Week 2019

 

“Licht dat ons aanstoot”

Paascyclus – Samen op Weg Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk Haastrecht

18-21 april 2019

Licht dat ons aanstoot – in de week voor Pasen organiseren we vieringen in aanloop naar Pasen. De diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag vormen één geheel, één dienst met een eigen karakter. Op Witte Donderdag staat centraal de viering van de maaltijd, zoals Jezus met zijn leerlingen het laatste avondmaal vierde. Op Goede Vrijdag staan we stil in lezing, liederen en stilte bij het lijden en de kruisiging van onze Heer. Op Stille Zaterdag in de Paaswake leven we via lezingen, liederen en doopgedachtenis toe naar het Paasfeest – het nieuwe licht.
Licht dat ons aanstoot, en we hopen dat het licht van Christus ieder van ons aanstoot, inspireert, moed geeft om samen Pasen te vieren! Op 1e Paasdag is er in beide kerken de feestelijke Paasviering met een aandeel van de kinderen en de jongeren. Na de dienst is het gezamenlijk koffiedrinken in de Hervormde kerk.
We nodigen u van harte uit deze diensten bij te wonen en samen als gemeenten toe te leven naar het Paasfeest.

Diensten in de stille week 2019

Donderdag 18 april 19.30 u. Hervormde kerk
Witte Donderdag – viering Heilig Avondmaal mmv cantorij Hervormde gemeente
Ds. J. Huttenga
Aansluitend om 20.30 in de jeugdruimte Gereformeerde kerk samen met Rock Solid kijken naar The Passion

Vrijdag 19 april 19.30 u. Gereformeerde kerk
Goede Vrijdag – mmv Laudate Dominum
Ds. C.M. Baggerman-van Popering

Zaterdag 20 april 21.00 u. Hervormde kerk
Stille Zaterdag – mmv cantorij Hervormde gemeente
Ds. J. Huttenga

Zondag 21 april 1e Paasdag
10.00 u. Hervormde kerk – ds. J. Huttenga
10.00 u. Gereformeerde kerk – ds. C.M. Baggerman-van Popering, mmv zanggroep

Beide kerken:
Bijdrage van de tieners in de paasdienst
Afsluiting paasproject kindernevendienst
Gezamenlijk koffiedrinken in de Hervormde kerk en paaseieren zoeken in de pastorietuin

Comments are closed.