Vrijuit – september 2020

Kerkblad van de Gereformeerde Kerk in Haastrecht

 

PREEKROOSTER september 2020

Zondag 6 september
10:00 uur Ds. J.P. Koning, Reeuwijk
19:00 uur You Tube Dienst
Tweede collecte: ZWEO

Zondag 13 september
10:00 uur Ds. C.M. Baggerman- van Popering, startdienst SOW
19:00 uur Ds. M.J. Zandbergen, Waddinxveen
Tweede collecte: A.K.A.

Zondag 20 september
10:00 uur Dr. P.J. van Midden, Bergambacht
19:00 uur Dr. F. Stark, Lexmond
Tweede collecte: Diaconie

Zondag 27 september
10:00 uur Mw. N. Rijneveld, Lopik
19:00 uur Ds. W.H. Hendriks, Mijnsheerenland
Tweede collecte: Kerk in Actie Vredeswerk


Van de predikant

Op het moment dat ik dit schrijf – half juli 2020 – is het nog lastig om dingen voor het nieuwe seizoen te plannen. Wat kan wel en wat kan (nog) niet – van alle activiteiten en diensten zoals we het gewend zijn. In mijn hoofd heb ik wel plannen, maar wat vanaf september weer mogelijk is, dat weten we nog niet. De startzondag is voorlopig verplaatst naar een zondag in oktober – dan combineren we een startmoment met de al geplande zweo-dienst.
In september gaan we kijken, wanneer we een feestelijk belijdenisdienst kunnen plannen. In het nieuwe seizoen wil ik weer de bijbelkring gaan opstarten, maar ook daarvoor moet ik nog inventariseren wie mee wil en kan doen en hoe we dit vorm gaan geven. Een onderwerp heb ik al wel: Abraham. In de diensten van 16 en 30 augustus zal ik preken over Genesis 12, om zo alvast met het onderwerp te beginnen.
Dus veel is nog niet duidelijk of onzeker, ik wil u vragen goed het actuele nieuws te lezen in de digitale zondagsbrief en op de website, dan bent u op de hoogte wat er al wel of niet gebeurt in de gemeente.
We zijn nog steeds dankbaar dat we weer kerkdiensten kunnen houden en dat dit zo goed loopt met aanmelden! We kijken ook dankbaar terug op de doopdienst van Ruben Boere op 5 juli. Wat was het een feestelijke dienst en wat een zegen voor de familie en de gemeente.
We hopen dat er in het nieuwe seizoen veel van zulke momenten zullen zijn.
Ik wens u Gods zegen toe.

Ds. Eline Baggerman-van Popering


In memoriam

Donderdag 13 augustus is broeder Arie de Langen, omringd door de liefdevolle nabijheid van zijn vrouw en kinderen overleden op de leeftijd van 88 jaar.
De afgelopen maanden ging het op en neer met zijn gezondheid en geestkracht. Na een dag, waarop Arie het erg benauwd had, is hij weggezakt in een diepe slaap en was hij niet meer aanspreekbaar. Zo doofde zijn levenskaars langzaam uit en mocht Arie gaan naar zijn eeuwig huis.
Woensdag 19 augustus hebben we hem na een dienst van woord en gebed, waarin de dank voor zijn leven centraal stond aan God toevertrouwd en naar zijn laatste rustplaats begeleid.

Arie was een blijmoedig en gelovig mens, die ook na het ernstige ongeluk dat hem 19 december 2009 overkwam, waarna hij zijn beide benen moest missen, die karaktereigenschappen wist te bewaren. Veel mensen die hem tijdens zijn revalidatie in de Riethoek en later thuis bezochten zagen er als een berg tegenop, maar kwamen er een soort “gezegend” vandaan. De familie verwoordde het zo: “Arie, pa werd door God gezegend om tot zegen te kunnen zijn.”

In de dienst, waarin de dank doorklonk van zijn kinderen en kleinkinderen voor alles wat Arie ( pa, opa, en opi) voor hen mocht zijn en betekenen, stond psalm 23 centraal: De Heer is mijn Herder. Als boer was het beeld van de herder en zijn schapen hem vertrouwd. Hij ervoer ook zelf de leidende, zorgende en helende nabijheid van God, de Herder met een hoofdletter en van Jezus, die de goede Herder werd genoemd en die een plaats voor ons mensen bereidt in het huis van de Vader. In zijn Naam mogen we er op vertrouwen dat Arie nu mag wonen in Gods eeuwig huis, waar geen verdriet meer is, geen pijn en geen tranen, waar God alles in allen zal zijn.

Ds. Anja van Alphen


Evangelisatie vanuit de tuin.

U kent ze wel, de gesprekken die je zomaar onverwacht kunt hebben met iemand.
Tijdens het werk op kantoor, als je gaat sporten, de lunchpauze op de fabriek, of gewoon wanneer je in de tuin bezig bent, zoals ik in dit geval.
Een gesprek met een bekende die langsloopt.
Dat kan ook met sommige familieleden, maar in de praktijk blijkt dat je die gesprekken vaak beter kunt vermijden, wat erg jammer is, zo heb ik meermalen ervaren.
Zo kwam ik dus in gesprek met iemand toen ik de klimop aan de straatkant snoeide.
Wij wonen op een hoek, en dus loopt er weleens iemand langs wanneer ik onze tuin op orde probeer te houden.
Dit gesprek vond plaats enkele dagen voor het Pinksterweek- end, een tijdje geleden dus alweer, maar volgens mij toch wel het vermelden waard.
Boeiende gesprekken kunnen ook plaatsvinden vanuit de voortuin, zoals in dit geval met deze persoon.
Hij vroeg mij: je hebt er zeker veel werk aan om je tuin netjes te houden, ik zie je tenminste best vaak aan het werk.
En vind je het dan ook nog wel leuk ?
Ik antwoordde hem dat ik het fijn vind om buiten bezig te zijn en dat ik aan tijd geen gebrek heb.
Hij vroeg mij : zeg, jij bent toch lid van die kerk op de Hoogstraat, de kerk met die vis op de toren.
Die vis, vertelde ik hem, is een symbool van de eerste christengemeenten. Het Griekse woord voor vis is Ichthus, de I staat voor Lèsuus, de CH voor Christos, de TH voor THEOU, de U voor HUIES, en de S voor SOOTÈR.
Deze woorden vormen vertaald :Jezus Christus Gods Zoon Redder.
Zo herkenden de vroege christenen elkaar tijdens de vervolgingen die toen plaats hadden, en vaak droegen zij een kettinkje of armband met dit teken eraan.
Hij vervolgde zijn verhaal : binnenkort is het Pinksteren, heb ik weer een dag extra vrij, en gaan we lekker een dagje uit, ze geven mooi weer op, prima weer om te fietsen.
Zo`n vrije dag is wel leuk, maar eigenlijk weet ik niet waarom wij die dag vrij hebben, en omdat jij naar de kerk gaat, ben jij best wel in staat om mij dat uit te leggen, als je tenminste even tijd voor me hebt.
Die klimop loopt niet weg, zei ik tegen hem.
Ik vertelde hem het volgende : wij geloven in God, de Eeuwige, de Schepper van hemel en aarde, die Zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde stuurde, om hetgeen wij kapot gemaakt hebben weer te herstellen.
Door Zijn lijden en kruisdood heeft Hij ons weer met God verzoend.
Zijn bloed reinigt ons van alles wat wij verkeerd deden, en ook van hetgeen wij hebben nagelaten, en eigenlijk hadden moeten doen.
Maar, zo zei de passant, als Hij werkelijk voor ons is gestorven dan is dat allemaal nutteloos geweest, na Zijn dood hield alles dan toch op ?
Jezus leeft, zei ik, want na drie dagen stond Hij op uit de dood, en met Hemelvaart is Hij terug gegaan naar Zijn Vader.
Nu kijken we hoopvol uit naar de dag dat Hij terug komt.
Om ons niet alleen te laten zond Hij ons Zijn Heilige Geest, niet alleen om ons te troosten maar ook om ons te leiden in de waarheid en het geloof in ons te versterken.
Dit is wat wij gedenken en vieren met Pinksteren.
Ook wil de Geest ons helpen met de heiliging van ons leven, en ons overtuigen dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is.
Toen ik dit verhaal verteld had zei hij : maar als wij er zo`n puinhoop van hebben gemaakt, hoe kan God dan nog van ons houden ?
Ik zei toen tegen hem, wanneer jij gelooft en Jezus aanneemt als jouw Verlosser, mag je een geliefd kind van God zijn.
Maar het vraagt ook wel iets van jezelf.
Net zoals men veel tijd steekt in het mooi houden van de tuin, moet je ook met je geloof aan de slag.
Je moet het niet in de grond begraven zoals de man met het éne talent dat deed uit de gelijkenis die Jezus eens vertelde.
Laat aan anderen in je omgeving zien wat dat geloof met je doet, aan je manier van leven en de blijdschap die dat geeft.
En, zei ik tegen hem, je bent altijd van harte welkom om eens een kerkdienst bij te wonen, kom gerust eens langs.
Ik hoop hem ooit nog eens in de kerk te mogen ontmoeten.

Lof zij U Christus, tot in alle eeuwigheid.

Bram van Dommelen.


Verslag van de kerkenraadsvergadering 7-7-2020

We willen iedereen de gelegenheid gaan geven de Vrijuit digitaal te gaan ontvangen, in middels is gestart met het verzamelen van mailadressen t.b.v. dit doel. Ook roepen we u op om informatie vanuit de diverse activiteiten en ervaringen te delen in Vrijuit en op de digitale zondagsbrief.
De zondagsbrieven worden gebundeld in vrijuit zodat een ieder alle informatie krijgt.
Wilt u iets vermelden op de website mail het dan naar Jan-Willem Kroone, jwkroone@planet.nl
Op 7 juli waren we weer met de bijna volledige kerkenraad bij elkaar. Zo konden we het seizoen 2019-2020 toch op een bijna normale manier afsluiten.

We hebben de vergadering geopend met gebed door de preses en bezinning door Ds. Baggerman-van Popering n.a.v. Mattheus 12:vers 1-12. We hebben kort teruggekeken naar de afgelopen periode en n.a.v. daarvan de discussie gevoerd t.a.v. beeld bij de diensten, voor wie doe je diensten met beeld en wat wil je ermee bereiken (dus los van kosten/ vrijwilligers voor de bemanning)
Hierin bemerkte dat er vele voor en tegens zijn, de tendens is positief t.a.v. beeld bij de dienst. Wel moeten we nu verder gaan kijken naar haalbaarheid, technische mogelijkheden en verwachtingen en natuurlijk de vrijwilligers voor de bediening.
Ook hebben we met elkaar gesproken of hoe de kerk te ventileren in de strijd tegen Covid-19 en het aanmelden voor de SOW-diensten.

We zijn dankbaar voor alle activiteiten die in de afgelopen periode gebeurt zijn, de versnelde handen en voeten aan de digitale nieuwsbrief, het inspreken van de diensten om met elkaar te kunnen vieren, het weer terug keren in de kerk met alle regelgeving dat daar voor nodig is. Dat vraagt van ons allemaal veel flexibiliteit en inzet.

Volgt u de informatie voorziening via de zondagsbrief, digitaal of op papier, om ook in het nieuwe seizoen weer op de hoogte zijn van alle noodzakelijke aanpassingen.

Wel zijn we verheugd elkaar weer te kunnen ontmoeten ook al is het nog niet met de hele gemeente bij elkaar!

Heeft u vragen voor ons of iets anders dat u kwijt wilt, meldt het dan bij uw wijkouderling of een ander lid van de kerkenraad.

Groeten Wilma Aantjes, Scriba


RTV Krimpenerwaard Religieus

Op zondagmorgen van 9.00 tot 9.30 zendt RTV Krimpenerwaard een religieus programma uit, genaamd “Rond de kerken”, waar wekelijks een kerkgenootschap uit de gemeente de presentatie mag verzorgen.

06 sept Herv. Gem. Schoonhoven
13 sept Ned. Herv. kerk Haastrecht
20 sept Remonstrantse Gemeente Schoonhoven
27 sept St. Barnabas Haastrecht


Van de bloemencommissie

In de maand september zijn weer een aantal mensen jarig.

Hij die met heerlijkheden
de leliën bekleedt,
zal ook Zijn kinderen kleden
Hij kent ons lief en leed.
Geen schepsel wordt vergeten,
Hij houdt het al in stand,
Die vogels geeft te eten,
Hij voedt ons uit Zijn hand.

We wensen u een fijne verjaardag en Gods zegen voor het nieuwe jaar.


Theologische Vorming Geïnteresseerden Rotterdam


Persbericht

Nu er veel studiedagen en andere leerbijeenkomsten zijn afgelast, is er toch een mogelijkheid gevonden om cursussen te volgen op het gebied van Theologie.
De 3-jarige basiscursus Theologische Vorming Geïnteresseerden start in het najaar digitaal op de dinsdagochtenden.
Ook zijn er een paar korte cursussen van enkele dagdelen op het digitale programma gezet. Zodra het mogelijk is zal er weer klassikaal lesgegeven worden.
Wanneer u niet zo bedreven bent met de nieuwe technieken: voor u is hulp beschikbaar!
Kijk daarom voor veel meer info, voor hulp en voor aanmelding op onze website: www:tvgrotterdam.nl.
De site wordt actueel gehouden. Daarop vindt u ook het postadres, het telefoonnummer, het mailadres en het aanmeldingsformulier.
Meld u snel aan voor deze boeiende cursussen!

M. Bezemer-Rietveld
Bestuurslid voor werving en publiciteit TVG Rotterdam


Aanleveren copy vrij-uit.
Wilt u bij het aanleveren van de copy voor de vrij-uit via de mail het nieuwe mail adres gebruiken:
redactiegerefkerkhaastrecht@gmail.com

Alvast bedankt
Corina en MirandaVAN DE DIAKONIE:

Opbrengsten van de collecten

Juni, Juli
Kerk 550,55
Uitgang 283,40
2e collecte
7 juni
A.K.A. 54,60
14 juni
Diaconie 148,10
21 juni
ZWEO 51,80
28 juni
A.K.A. 58,60
5 juli
Binnenlands diaconaat 100,70
12 juli
ZWEO 68,25

Eind september verschijnt de volgende Vrijuit.
Wilt u uw bijdrage voor deze Vrijuit
uiterlijk 16 september aanleveren bij:
Corina van Rossum
!! LET OP HET MAIL ADRES IS GEWIJZIGD. !!
redactiegerefkerkhaastrecht@gmail.comPredikant:          Ds. C.M. Baggerman – van Popering
Predikant:          IJsseldijk 234
Predikant:          2922 BL Krimpen aan den IJssel
Predikant:          tel: 06 14298149
Predikant:          predikantgkhaastrecht@gmail.com
Predikant:          werkdagen:       maandag (gehele dag)
Predikant:          werkdagen:      
dinsdagochtend, dinsdagavond
Predikant:          werkdagen:       donderdagavond
Predikant:          werkdagen:       vrijdagochtend

Scriba:                W.A.M. Aantjes – Steenbergen
Scriba:                Hoogstraat 134     2851 BK Haastrecht

Verhuur en beheer gebouwen: Klaas en Janny den Boer

College van Kerkrentmeesters: Teun Jager, Hugo van der Vlist Jzn.
IBAN nr:             IBAN nr: NL09 RABO 0118 5020 77
IBAN nr:             Gereformeerde Kerk Haastrecht

Redactie:            redactiegerefkerkhaastrecht@gmail.com
Redactie:            Miranda van der Vlist, Corina van Rossum
Redactie:            jwkroone@planet.nl voor de website

Niet en vouwwerk: Vrijuit team

Zondagsbrief:     Fija Steenbergen

Geen Vrijuit ontvangen?
Mocht u geen Vrijuit  hebben ontvangen dan kunt u contact opnemen met de scriba.

Website:              www.gereformeerdekerkhaastrecht.nl
Facebook:            www.facebook.com/GereformeerdeKerkHaastrecht
Kerkomroep:        www.kerkomroep.nl/#/kerken/10728

Reacties zijn gesloten.