Vrijuit – oktober 2019

 

Kerkblad van de Gereformeerde Kerk in Haastrecht

 

 PREEKROOSTER OKTOBER 2019

 

Zondag 6 oktober (aandacht start ggg)
10:00 uur  Ds. C.M. Baggerman-van Popering                 koffiedrinken
19:00 uur  Dr. Mr. K.W. de Jong, Woerden
Tweede collecte: Kerk en Israël

Zondag 13 oktober
10:00 uur  Hk J. Huttenga                                          ZWEO dienst
19:00 uur  Dhr. D.W. Brouwer, Utrecht
Tweede collecte: ZWEO, Athletes in Action ( zendingsdienst)

Zondag 20 oktober
10.00 uur  Ds. R.M. den Hertog, Vianen
10.00 uur  Ds. H.P.de Goede, Werkendam
Tweede collecte: Diaconie

Zondag 27 oktober
10:00 uur  Mw. M.A. Gouwens – de Gier, Schoonhoven
19:00 uur  Mw. A. Bosman, Haastrecht                    themadienst
Tweede collecte: Gemeente opbouw

 

 

Collecte 6 oktober, Kerk en Israël

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël en ondersteunt daarom het gesprek met en over onze Joodse wortels in plaatselijke gemeenten met inspiratiematerialen, ontmoetings- en netwerkdagen en het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In 2019 ondersteunen we samen met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap in Israël gericht op ontmoeting en dialoog. Ook is er nieuw gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten, De Uitdaging, waarin christenen worden uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met joden. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

Zondag 13 oktober ZWO-dienst Athletes in Action

Dit jaar staat de zendingsdienst in het teken van Athletes in Action.
Zondag 13 oktober zal in Hervormde Kerk om 10.00 uur dominee Jaap Huttenga voorgaan en Iris en Ronald Hoogerburg zullen wat komen vertellen en laten zien over Athletes in Action.

Deze stichting wil doormiddel van sport het evangelie verkondigen op verschillende plekken in Nederland en buitenland. Ze geloven dat we met elkaar een verschil kunnen maken in levens van anderen door Gods onvoorwaardelijke liefde te delen. Daarom zetten ze zich in om impact te hebben op levens van jongeren zodat zij tot bloei komen. Omdat ze samen meer kunnen dan alleen, inspireren ze ook andere christenen om in actie te komen. Wanneer iedereen dat doet op zijn eigen plek, in zijn eigen wijk en eigen stad, zal de gezamenlijke impact enorm zijn. Deze ambitie hebben ze voor ogen bij alles wat ze doen.

Athletes in Action inspireert en mobiliseert jongeren om in actie te komen doormiddel van sport Gods liefde te delen. Dit doen ze door hen inspirerende en levensveranderende momenten te bieden.
Dit doormiddel van het organiseren van events, sporttoernooien, outreaches (in Nederland en buitenland), sportkampen voor tieners en lokale community’s.

Athletes in Action werkt samen met veel kerken in Nederland om hen te helpen om lokaal missionair actief te zijn. Ze geloven erin dat juist op die lokale plekken, de impact het grootst is, in samenwerking met de lokale kerk. Door heel Nederland werken ze met de community’s die ontstaan vanuit een gemeente en bestaat uit jongeren vanuit die gemeente. Wekelijks wordt er op een vast moment gesport met de jongeren uit de wijk, om doormiddel van het sporten relaties op te bouwen om zo uiteindelijk de Liefde van Jezus te kunnen delen. Relaties is de ‘key’ om ingangen te krijgen bij deze jongeren en juist door het wekelijks terugkomen van de activiteit worden die relaties versterkt.

Er zijn in Nederland veel wijken waar het Licht nog niet schijnt en waar het evangelie zo hard nodig is! Er zijn genoeg mogelijkheden en dat is waar we de komende jaren op focussen. Focussen op het trainen, ondersteunen en begeleiden van kerken die in hun eigen wijk actief worden met de sportministry, zodat de mensen in die wijk ook een kans krijgen om te proeven van het evangelie.

De collecte zal hiervoor ook bestemd zijn. Om zoveel mogelijk hulp te kunnen bieden om deze community’s op te zetten en er voor te zorgen dat de kinderen zo weinig mogelijk geld hoeven te betalen om mee te doen met de sportactiviteiten.

U bent van harte uitgenodigd om naar deze mooie dienst te komen. Na de dienst is er koffie drinken en er worden bloemen verkocht om een mooi bedrag mee te kunnen geven aan Athletes in Action. U komt toch ook?

Namens beide diaconieën ZWO groep

 

 

Israël, land van beloften.

Het afgelopen voorjaar had ik het voorrecht, samen met onze oudste zoon Michèll Israël weer te bezoeken. Voor de derde keer was ik in het land wat God aan Abraham, Isaäk en Jacob beloofd had, en er is geen land waar ik me zo thuisvoel. In Jeruzalem, de stad Migdal-Ha Èmeq in Galilea, en in Be èr Sheva wonen vrienden van ons waar we konden logeren.
Heel indrukwekkend zijn de Shabbat-vieringen die wij mee mochten maken, en het is steeds weer een hele ervaring om je leven voor een tijdje te delen met Joodse vrienden. Zo hebben wij een paar jaar geleden het Loofhuttenfeest gevierd met vrienden in Gouda.
Het voordeel van samen op reis zijn, is dat wij konden gaan en staan waar en wanneer wij maar wilden, zoals bijvoorbeeld een hele dag doorbrengen bij het meer van Galilea, en een aantal dagen de tijd nemen om Jeruzalem te bekijken.
En er is ontzettend veel te zien, zoals Golgotha, de Via Dolorosa, de Klaagmuur en de Gouden Poort, etc. en op de muren van de stad proclameerden wij voor Gods volk. We reisden in Israël steeds met het openbaar vervoer wat overigens prima is geregeld. In het bus-station in Jeruzalem kun je een OV-kaart kopen waarmee je met elke bus en tram kunt reizen.
Een bijzonder monument om te bezoeken is de grote Menorah tegenover het gebouw van de Knesset, het Israëlisch parlement.
Het is een geschenk van de Britse regering toen de staat Israël 8 jaar bestond. Op die Menorah wordt in 29 voorstellingen de geschiedenis van Israël uitgebeeld, vanaf de aartsvaders tot de stichting van de staat in 1948.
Op de middenarm staat de Holocaust en de opbouw van de jonge staat afgebeeld. En daarboven de profetie van Ezechiël van de dorre doodsbeenderen in de woestijn.
Je ziet beenderen en skeletten die overeind komen wanneer de wind, de Geest (afgebeeld als een man met wapperende kleren) erover waait.
De bedoeling is het leven in het land Israël te laten zien na de verschrikkingen van de Holocaust.
Hoe kijken wij en de kerken aan tegen dit visioen van Ezechiël. Gaat het alleen over de terugkeer uit de ballingschap, of is er meer en zegt dit visioen iets over Gods blijvende band met het Joodse volk ?
Ook in veel andere dingen kun je zien dat Israël een volk van beloften is, het uitverkoren volk van God, Zijn eerstgeboren zoon, ondanks alle tegenstand tegen het Joodse volk.
In Genesis 28 zegt God tegen Jacob in een droom :Ik ben de Here, de God van Abraham, en de God van Isaäk, het land waarop gij ligt, zal Ik aan u en uw nageslacht geven.
En uw nageslacht zal zijn als het stof der aarde, en gij zult u uitbreiden naar het westen, oosten, noorden en zuiden, en met u en uw nageslacht zullen alle geslachten der aardbodems gezegend worden.
En zie, Ik ben met u, en Ik zal u behoeden overal waar gij gaat, en Ik zal u wederbrengen naar dit land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik u heb toegezegd.
Israël heeft veel strijd gekend, en zal altijd moeten blijven vechten voor haar bestaansrecht, maar ondanks alle problemen daar in de regio, is het nog steeds Gods volk, Gods oogappel.
In het synagogale gebedenboek staat het Alénoe-gebed:

Daarom hopen wij op U, Heer onze God,
dat we spoedig de glorie van Uw macht mogen aanschouwen.
Als de afgoden weggevaagd zullen worden van de aarde,
en de niet-goden totaal vernietigd zullen zijn.
Als de wereld zal zijn geordend onder de heerschappij
van de Almachtige en de hele mensheid Uw naam zal aanroepen, en U de bozen der aarde tot U zal hebben omgekeerd.
Mogen ze allen het juk van Uw koningschap aannemen,
zodat U over ze zal heersen spoedig en voor altijd.

Op 6 oktober dit jaar is het Israëlzondag, en wat zou het geweldig zijn wanneer de kerken meer aandacht zouden schenken aan het land wat God beloofde aan Abraham, Isaäk en Jacob.

Jeruzalem, Oude stad.

Bram van Dommelen

 

 

Van de predikant

Lied 388
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen recht en geluk!

In de avondmaalsdienst van 8 september zongen we na de preek dit lied. Een nieuw lied uit het liedboek, het was nog wat onwennig en onbekend, ik had het zelf ook niet eerder gezongen. Toch was het mooi dit lied te proberen en in mijn hoofd ging de tekst en de melodie nog heel de week met me mee. Ik merk bij mezelf en in gesprekken met gemeenteleden dat psalmen en liederen zo belangrijk zijn voor het geloof. Woorden die met je meegaan, heel het leven. Melodieën die in je opkomen bij moeilijke momenten.
Dit lied kreeg in de dienst al zijn betekenis toen we als gemeente aan de tafel plaats namen en brood en wijn deelden met elkaar. Maar in de week die volgde ging dit lied mee en werden ook de woorden waar in de ontmoetingen die ik had, de gesprekken die ik voerde.
Telkens dacht ik: Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen. Zij scheppen recht en geluk. Woorden die waar worden. Zien dat mensen recht en geluk scheppen en beseffen dat God dat ziet vol vreugde. En dat zien en beseffen, dan stijg je uit boven de drukte en de zorgen en het gewone van het bestaan.
De kerk is een plek waar voor ieder van ons plaats is. Hoe verschillend we zijn, één zijn wij in Christus. Dat mogen we telkens weer met elkaar beleven.

Ds. C.M. Baggerman-van Popering

 

 

Wij gedenken Adriana Aantjes-Nap

Op 23 juni 2019 is na een verblijf in het ziekenhuis van Gouda overleden Adriana Aantjes-Nap in de leeftijd van 87 jaar. In de afscheidsdienst op 30 juni hebben we uit II Korinthiërs 4 gelezen. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Het zicht op de eeuwigheid kenmerkte haar diepe geloof. Een vertrouwen en een verbondenheid met de geloofstraditie die voor haar een levende werkelijkheid was. De woorden van de zondag 1 van de Heidelbergse catechismus had ze al jong geleerd en die woorden zijn met haar mee gegaan – heel haar leven, tot het einde toe. De Here Jezus is haar enige troost in leven en sterven. Ze wist in haar geloof dat ze op weg was naar het onzichtbare, het eeuwige leven.
Ze had visie. Ze wist waar het om ging in het geloof, ze kende de geloofswaarden, wat belangrijk was. En dat was ook haar rol in de familie, daar stond ze voor, en dat liet ze merken en ging graag daarover in gesprek. Dat maakte haar ook heel geschikt als ouderling in de gereformeerde kerk van Haastrecht.
En later achterin het Bon Repas hield ze haar contacten uit de kerk bij. Een kaartje, een telefoontje, goede contacten met de buren. Ze was trouw.
Het onzichtbare is eeuwig. Dit leven is verworven door het bloed van Jezus Christus, door de verzoening van al onze zonden. En wij ontvangen dit uit genade alleen. Dit geloof waarvan we gezongen hebben in de afscheidsdienst, dat mag ons troost geven. Dat bidden wij de familie Aantjes toe.

 

Wij gedenken Catharina Straver-Janse

Op 5 september is overleden in het ziekenhuis van Gouda, Catharina Straver-Janse in de leeftijd van 89 jaar. Zij werd geboren op 2 november 1929 in Serooskerke op het eiland Walcheren. Ze kwam uit een gezin van 15 kinderen. In haar jonge jaren is er veel gebeurd in haar leven: de overstroming van Walcheren vlak voor de bevrijding in 1944, het gezin moest verhuizen naar Kapelle. Verschillende leden van het gezin werden getroffen door de ziekte TBC. Ook zelf was ze lange tijd opgenomen in het sanatorium Sonnevanck waar ze behandeld werd door TBC. Daar leerde ze haar eerste man Fijb Straver uit Haastrecht kennen. Ze trouwden en gingen wonen in Haastrecht maar al gauw werd hij ziek en overleed. Na twee maanden huwelijk werd ze weduwe. Dat is heel zwaar geweest en toch had ze kracht om door te gaan. Ze trouwde met Rinus Straver, de broer van haar eerst man. Ze kregen twee zoons en later twee kleinkinderen. Mevrouw Straver was een bescheiden vrouw met een diep geloof en vertrouwen.
O als ik niet had geloofd de goedheid van de Heer te zullen zien in het land der levenden. Wacht op de Here, wees sterk, uw ​hart​ zij onversaagd; ja wacht op de Here. Deze woorden uit psalm 27 waren rood onderstreept in haar Bijbel. En zo was het voor haar: als ze niet had kunnen geloven, dan had ze het niet gered in haar leven, in alles wat is gebeurd en wat haar overkomen is. Maar het geloof heeft haar gedragen en kracht gegeven.
We bidden nu voor de familie Straver dat ze in het gemis, de liefde van God mogen ervaren.

Ds. C.M. Baggerman-van Popering

 

 

Terugblik startdienst en kerkfestival

Wat een prachtige dag hadden we op 15 september. Eerst een propvolle dienst in de hervormde kerk, er moesten stoelen worden bijgezet! En daarna een kerkfestival in de zon in de pastorietuin. Het jaarthema is Bezinnen en bewegen. De verschillende workshops sloten daarbij aan. Gebedssnoer maken, gesprek over kwetsbaar, discussie over vluchteling of vreemdeling, informatie over microkrediet, spelletjes met de seniorensoos, de kletspot met diepe vragen, muziek maken en natuurlijk fotootjes, popcorn en suikerspin voor de jeugd. Vanuit de tuin keken we op de toren, die door velen werd beklommen.
Een geslaagde dag vol beweging en heerlijk eten! De dag werd afgesloten met een middaggebed in de kerk waar ongeveer 60 mensen bij aanwezig waren. Allen betrokken bij de organisatie hartelijk dank!

 

Zangdienst

Op 27 oktober is er om 19.00 uur een zangdienst in onze kerk. Het thema is “Dank U….”. We zullen met elkaar veel bekende liederen zingen. Waar bent u dankbaar voor en met welk lied verbindt u dat? Wilt u nog een verzoeklied aanvragen? Stuur een mail naar a.bosmanmohrmann@gmail.com, stop een briefje in de brievenbus op Hoogstraat 128 of bel me even (0182-503953). Ook foto’s en persoonlijke verhalen die bij dit thema passen zijn van harte welkom! We hopen er samen weer een mooie en muzikale dienst van te maken!

Annemieke Bosman

 

 

Verslag van de kerkenraadsverg. 3 september 2019

De preses opent de vergadering met gebed. We hebben terug gekeken naar de You tube dienst van juli en de zomerdiensten in de ochtend en avond. Ochtenddiensten waren goed bezocht en de leesdiensten zijn ook goed gegaan. is goed geweest, ondanks de lage opkomst, inhoudelijk een goed gesprek. 8-9 vieren we met elkaar het HA en hiervoor hebben we het Censura Morem besproken.
15-9 is de startdienst, zet u hem vast in de agenda, u zal dan ook het boekje met de aktiviteiten in van de HK en GK krijgen.
We willen iedereen de gelegenheid gaan geven de Vrij-uit digitaal te gaan ontvangen, in middels is gestart met het verzamelen van mailadressen tbv dit doel. Ook roepen we u op om informatie vanuit de diverse activiteiten en ervaringen te delen in Vrij-uit. Nu staat er soms erg weinig in, terwijl we zo veel te delen hebben. De eerste proef is gestart.
Het geluid van de kerktelefoon is verbeterd en daaraan is veel werk verricht door Rob Rietveld, veel dank daarvoor!
Zoals u al heeft kunnen lezen in het SOW-verslag van Annemarie komt een gemeente adviseur ons ondersteunen in het SOW proces, we hebben met elkaar vragen/opdrachten opgesteld waar we graag met hulp van hem antwoord op willen krijgen. Ook hebben we de aftredende/ blijvende ambtsdragers besproken, u heeft dit inmiddels op de zondagsbrief kunnen lezen. We zijn dankbaar voor de samenwerking die we hebben in de KR en voor de ambtsdragers die besloten hebben de termijn te verlengen. Tevens begrijpen we ook de keuze die gemaakt wordt om te stoppen, we hopen de vacatures weer in te kunnen vullen met uw hulp. We hebben de vergadering afgesloten met een bezinning/ avondgebed door Ds. Baggerman-van Popering. Heeft u vragen voor ons of iets anders dat u kwijt wilt, meldt het dan bij uw wijkouderling of een ander lid van de kerkenraad.

Groeten Wilma Aantjes, Scriba

 

 

VAN DE BLOEMENCOMMISSIE

Ook in oktober hopen gemeenteleden weer jarig te zijn.
We wensen hen een fijn en gezegend jaar toe.

Loof Hem die uw Heer is met juichende stem
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem.

 

 

Seniorensoos 2019-2020

De eerste middag hopen we te houden op D.V. dinsdag 15 oktober.
Ds C.M. Baggerman is onze gast. Na de pauze zal mw Adrie van Dommelen een kort historisch verhaal vertellen over de gezonken pont van Henkendorp wat plaats vond in 1923. Wij nodigen u van harte uit om deze middagen te bezoeken.

De middagen beginnen we om 15.00 tot 17.00.

We hopen u allen weer in gezondheid te mogen begroeten.

Hartelijke groet
Van Hans, Hannie, Adri en Aag

 

 

Laat u verrassen op de Inspiratiemarkt, dé plaats waar kerken laten zien wat hen beweegt!

Op zaterdag 5 oktober wordt van 10.00 tot 16.00 uur in en rond de Adventskerk in Alphen aan den Rijn een Inspiratiemarkt gehouden.
Iedereen is daar welkom om inspiratie op te doen, elkaar te ontmoeten en verhalen / ideeën en plannen mee naar huis te nemen.

 

 

Cathedral Music: een concert in intieme sfeer
Kamerkoor Canticum uit Hardinxveld-Giessendam geeft vrijdag 4 oktober in de Grote Kerk van Oudewater een concert met als thema ‘Cathedral Music’.
Het koor, dat bestaat uit 25 enthousiaste leden bestaat, zingt deze avond onder leiding van dirigent Patrick van der Linden diverse a capella werken. Onder meer een aantal motetten van Palestrina, ‘Lamentations of Jeremiah’ van Tallis en het grootse werk ‘Alpha and Omega’ van de hedendaagse componist MacMillan worden door de zangers uitgevoerd.
Door de intieme setting belooft het een bijzondere avond te worden. Het concert vindt plaats op vrijdag 4 oktober om 20.00 uur in de Grote Kerk in Oudewater. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.canticumamicorum.nl.

 

 

 

 

 

RTV Krimpenerwaard Religieus

Op zondagmorgen van 9.00 tot 9.30 uur zendt RTV Krimpenerwaard een religieus programma uit, genaamd “Rond de kerken”, waar wekelijks een kerkgenootschap uit de gemeente de presentatie mag verzorgen.

 

6 okt          Ned Herv. Gem. wijk 1 Stolwijk
13 okt        Herv. Evangelisatie Haastrecht
20 okt        Ned Herv. Gem. wijk 2 Stolwijk
27 okt        St.Gabriel, Haastrecht

 

 

De Rommelmarkt

De jaarlijkse rommelmarkt van zaterdag 21 september heeft €7.280,- opgebracht.
Heel erg bedankt voor de vele tijd en inzet die er voorafgaand en tijdens de rommelmarkt door onze leden en vrienden van onze kerk in is gestoken. Zonder jullie enthousiaste inzet is deze monsterklus onmogelijk te klaren!

Een speciale dank gaat uit naar firma Aantjes. Ontzettend fijn dat we steeds mogen rekenen op jullie steun, in de vorm van het gebruiken van jullie wagenpark, trekkers, karren en meer.
Ook Adriaan van Vliet en Mees Aantjes. We zijn heel dankbaar dat we jullie schuren ook deze keer weer mochten gebruiken om de vele spullen in te stallen en uit te zoeken.
Zonder jullie steun zijn we als Rommelmarkt nergens.

Dit jaar hebben we voor de laatste keer gebruik gemaakt van mevrouw Straver’s woning aan de Amaliahof. Zo vlak na haar overlijden vond de familie het goed dat we nog één keer haar woning mochten gebruiken voor alle noodzakelijke klussen die op zo’n rommelmarktdag nodig zijn.
Al zolang de rommelmarkt van onze kerk er is hebben we mevrouw Straver’s woning mogen gebruiken voor allerhande praktische zaken. Eerst in haar huis op de Bredeweg, en toen ze later verhuisde naar het Amaliahof, waren wij ook daar weer welkom.

 

 

  • Volleybal avond nog niet bekend.
  • Rondgang dorp ivm bijdrage gemeente JC…nog niet bekend.
  • Chill avond 16+…….van 20.00-23.00, invulling avond door tieners zelf. Afsluiten door een ouder.
  • Weekendje weg nog datum prikken. (ergens in mei)

 

 

Van de diakonie:

Opbrengsten van de collecten

Maand augustus
Kerk 358.16
Uitgang 204.85
2e collecte
4 augustus
A.K.A. 132.50
11 augustus
werelddiaconaat 39.95
 
18 augustus
A.K.A. 27.50
25 augustus
ZWEO 182.15

 

 

 

 

Eind december verschijnt de volgende Vrijuit.
Wilt u uw bijdrage voor deze Vrijuit
uiterlijk 16 oktober aanleveren bij:
Corina van Rossum
redactie2011@gereformeerdekerkhaastrecht.nl

 

 

 

 

Predikant:          Ds. C.M. Baggerman – van Popering
Predikant:          IJsseldijk 234
Predikant:          2922 BL Krimpen aan den IJssel
Predikant:          tel: 06 14298149
Predikant:          predikantgkhaastrecht@gmail.com
Predikant:          werkdagen:       maandag (gehele dag)
Predikant:          werkdagen:      
dinsdagochtend, dinsdagavond
Predikant:          werkdagen:       donderdagavond
Predikant:          werkdagen:       vrijdagochtend

Scriba:                W.A.M. Aantjes – Steenbergen
Scriba:                Hoogstraat 134     2851 BK Haastrecht

Verhuur en beheer gebouwen: Klaas en Janny den Boer

College van Kerkrentmeesters: Teun Jager, Hugo van der Vlist Jzn.
IBAN nr:             NL09 RABO 0118 5020 77
IBAN nr:             Gereformeerde Kerk Haastrecht

Redactie:            redactie2011@gereformeerdekerkhaastrecht.nl
Redactie:            Miranda van der Vlist, Corina van Rossum

Niet en vouwwerk: Vrijuit team

Zondagsbrief:     Fija Steenbergen

Geen Vrijuit ontvangen?
Mocht u geen Vrijuit  hebben ontvangen dan kunt u contact opnemen met de scriba.

Website:              www.gereformeerdekerkhaastrecht.nl
Facebook:            www.facebook.com/GereformeerdeKerkHaastrecht
Kerkomroep:        www.kerkomroep.nl/#/kerken/10728

Comments are closed.