Vrijuit – april 2019

 

Kerkblad van de Gereformeerde Kerk in Haastrecht

 

 PREEKROOSTER APRIL 2019

Zondag 7 april
10:00 uur  Ds. J.W. Leurgans, Moordrecht, koffiedrinken
19:00 uur  Ds. Sikkema, Zoetermeer
Tweede collecte: AKA

 

Zondag 14 april                                                  Palmzondag
10:00 uur  Mw. Ds. D. Sikkema, Zoetermeer
19:00 uur  Ds. W.M. de Bruin, Stolwijk
Tweede collecte: Jeugdwerk landelijk

 

Donderdag 18 april, Hervormde kerk               Witte Donderdag
viering Heilig Avondmaal mmv cantorij Hervormde gemeente
19.30 uur  Ds. J. Huttenga en voorbereidingsgroep
Tweede collecte: Op platteland kinderarbeid tegen gaan, dienst in HK
Aansluitend om 20.30 in de jeugdruimte samen met Rock Solid kijken naar The Passion

 

Vrijdag 19 april, Gereformeerde kerk              Goede vrijdag
mmv Laudate Dominum
19:30 uur  Ds. E. Baggerman-van Popering en voorbereidingsgroep
Tweede collecte: geen

 

Zaterdag 20 April, Hervormde kerk                   Stille zaterdag
mmv cantorij Hervormde gemeente
19:30 uur  Ds. J. Huttenga en voorbereidingsgroep
Tweede collecte: geen

 

Zondag 21 april                                                   1e Paasdag
10.00 uur Hervormde kerk – dD. J. Huttenga
10.00 uur Gereformeerde kerk – ds. C.M. Baggerman-van Popering
mmv zanggroep o.l.v. Dita Verhoog
Tweede collecte: Ark Mission

Beide kerken:
Bijdrage van de tieners in de paasdienst
Afsluiting paasproject kindernevendienst
Gezamenlijk koffiedrinken in de Hervormde kerk en paaseieren zoeken in de pastorietuin

 

Zondag 28 april
10:00 uur Ds. A.S.N. Noorland, Nieuwerbrug
19:00 uur Ds. A.P. Tack, Bodegraven
Tweede collecte: AKA

 

 

Van de Diakonie

Collecte 14 april, jeugdwerk landelijk

Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. De eerst editie was een groot succes: bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee.

 

Collecte 18 april, op platteland kinderarbeid tegen gaan

In het droge landbouwgebied Narsapur kunnen families maar nauwelijks rondkomen. In dit district in de Indiase deelstaat Telangana moeten 12.700 kinderen werken. De Indiase organisatie Sadhana wil Narsapur vrij maken van kinderarbeid en deze achtergestelde kinderen nieuwe kansen bieden door onderwijs.
Dat is alleen te bereiken als alle betrokken partijen met elkaar willen samenwerken: als ouders zich bewust worden van het belang van onderwijs, als volwassenen kinderen gaan beschermen, als kinderen beseffen hoe belangrijk onderwijs is en wat hun rechten zijn, als leraren niet verzuimen en goed onderwijs bieden, als de overheid haar verantwoordelijkheid neemt.

Wat kan Sadhana doen met uw bijdrage?

  • voor 6 euro krijgt een volwassene een training in kinderrechten
  • voor 13 euro kan Sadhana een kinderclub oprichten op een school
  • voor 26,50 kan Sadhana een school betrekken bij de kinderrechtenweek

 

Collecte 21 april, Ark Mission

Ark Mission gelooft dat het verhaal van de Bijbel hét verhaal van liefde, hoop, en vergeving is. Geïnspireerd door Mattheus 25 vertellen we dit verhaal aan mensen in moeilijke situaties: de arme, de eenzame, de gevangene, de zieke en de vluchteling. Juist zij hebben het hard nodig. Op een aansprekende wijze geven wij dat vorm door projecten zoals Voor de geraniums, de Bible-Fit app, de Bajesagenda en de Kerstkaartenactie. We doen dit in binnen- en buitenland. Helpt u ons mee het verhaal te vertellen?

 

 

Terug in evenwicht

Het einde van de Veertigendagentijd komt al een beetje in zicht. Straks vieren we eerst feestelijk de intocht in Jeruzalem, maar al snel daarna slaat de stemming om en leven we toe naar Goede Vrijdag. Dan gedenken we de dood van Christus. De wrede dood die volgt op wat het volk zegt: “Laat zijn bloed ons dan maar worden aangerekend, ons en onze kinderen” (Mattheüs 27:25). Het is niet het enige ongemakkelijke moment: Jezus blijft niets gespaard terwijl velen goedkeurend toekijken. Je vraagt je af: moest dat nou? Was er nou geen andere manier om Gods liefde te tonen?
Het beeld van een offer was de mensen niet vreemd. In Leviticus lezen we: “Wie een brandoffer wil aanbieden en daarvoor een rund neemt, moet een mannelijk dier nemen zonder enig gebrek. Hij moet het naar de ingang van de ontmoetingstent brengen, waar de HEER het zal aanvaarden. Hij moet zijn hand op de kop van het offerdier leggen, dan zal zijn offer worden aanvaard als verzoening.” (Leviticus 1: 3-4)
Het staat misschien ver van ons af: een gezond dier doden als offer en het offer als verzoening. Toch is het niet zo’n vreemd idee. Na een misstap moet de relatie met God weer hersteld worden. En wie heeft er dan het offer het hardste nodig? God? Zou het niet een beetje aanmatigend zijn te denken dat God een stier nodig heeft? Is God niet onze almachtige Vader? Zou het dan niet veeleer de mens zijn die dit teken nodig heeft? Een teken van verzoening met God?
Schuld kan aan je vreten. En hoe snel doe je niet iets verkeerds? Tegenover God of tegenover een mens? Niet voor niets maakt Jezus een groot punt van vergeving. Als er iets gebeurt in een relatie, moet die weer terug in evenwicht gebracht worden om samen verder te kunnen. We hebben er zelf ook “rituelen” voor. Als je per ongeluk iets fout doet, dan zeg je “Sorry!” Het gaat bijna automatisch, maar het is toch even nodig. Iets kleins kan anders iets groots worden.
Had God de gewelddadige dood van Jezus nodig om de relatie met ons te herstellen? Dat is een vraag die alleen God kan beantwoorden. Maar dit beeld van de stervende Jezus is wel tot de kern van ons geloof geworden, en het kruis, dat martelwerktuig, tot teken daarvan. Het is de totale omkering van menselijke macht. Niet de beul, maar de martelaar regeert. Voor mij is dit geen verheerlijking van het lijden. Voor mij is dit troost in bange dagen. Uiteindelijk gaat het niet om wie sterk of slim of rijk of machtig is, maar om wie liefheeft. En soms hebben we een heftig verhaal nodig om dat te beseffen.
Zonder dood geen opstanding. Goede Vrijdag laat zien dat Jezus werkelijk mens was en ook in ons lijden deelt. Goede Vrijdag is nodig om Pasen te kunnen vieren; nieuw leven door de dood heen. Voor mij brengen Goede Vrijdag en Pasen, het lijden en de vreugde, het evenwicht weer terug.

Laurens Bosman

 

 

Lied 631
Tussen waken, tussen dromen,
in het vroege morgenlicht,
wordt de steen van ’t graf genomen,
horen vrouwen het bericht
dat door dood en duisternis
Jezus leeft en bij ons is.

 

Het verhaal van Pasen, het wonder van Pasen in een paar zinnen in dit lied.
Tussen waken, tussen dromen. Als je vroeg wakker wordt, wakker schrikt of wakker wordt gemaakt, dan zit je soms nog middenin een droom. Een onderbroken droom waar je soms ook verder mee wilt. En als je waakt, niet mag slapen, dan is dat soms onwerkelijk. Je slaapt niet, je waakt, maar wakker ben je ook niet. Het Paasmoment ligt tussen waken, tussen dromen. Het is onwerkelijk en tegelijk de nieuwe werkelijkheid!
Het vroege morgenlicht, zodra het morgen wordt, in het vroege morgenlicht dan is het al Pasen. De opstanding is de morgen, het licht van de eerste dag. Het gebeurt niet laat, het wordt niet uitgesteld, je hoeft er niet een halve dag op te wachten, maar in het vroege morgenlicht. Pasen is ontwaken met het licht. wakker worden, wakker zijn, opgewekt en blij!
De steen van ’t graf. Wij bedekken onze graven met een steen. Dan is het dicht en afgesloten en kun je alleen maar terug naar die steen. Je ziet die steen, die herinnert je aan je dierbaren. We proberen die steen nog wat op te fleuren met bloemen, maar het blijft een harde steen, afgesloten, over en voorbij. Dat is het harde van de dood. Maar op Pasen wordt de steen van het graf genomen. De steen is weggerold, het graf is open, want Jezus is opgestaan uit de dood! Er komt een moment dat de graven open gaan. Dat de doden zullen opstaan en leven! Dat is ons geloof. Jezus leeft en ik met Hem!
Vrouwen horen het bericht, die vrouwen worden in het bijzonder genoemd. En zonder in stereotypen te vervallen, soms is het ook wel zo dat vrouwen sneller berichten oppikken dan mannen. Ze zijn het ook heel goed in het doorgeven van berichten. Juist in dit belangrijke eerste moment spelen vrouwen een cruciale rol. De vrouwen waren bij het graf om het lichaam van Jezus te gaan verzorgen. Zij zijn de eerste getuigen van de opstanding.
Jezus leeft! Jezus leeft en is bij ons voor altijd. Het is ver gegaan, diep gegaan, door dood en duisternis heen. Het lijden en sterven, maar Pasen is het geloof dat dit voorbij is, overwonnen is. Jezus leeft en is bij ons. De zonden zijn vergeven, verzoening is ons gebracht en nieuw leven is gekomen. Pasen, de opstanding, mogen wij elke dag opnieuw beleven en in het bijzonder op de eerste dag – Zondag is Pasen.

Ik wens u een gezegend Paasfeest en hoop van harte u te ontmoeten in de diensten in beide kerken.

Ds. C.M. Baggerman-van Popering

 

 

Verslag van de kerkenraadsverg. 5 maart 2019

De preses opent de vergadering met gebed en het lezen van Mat. 4: 4-11. We hebben vooruitgekeken naar het HA van 24-3 en de diaconie gaat bekijken of we uit kunnen met 2 gevulde tafels aan het HA. Voor de 40-dagentijd zullen weer boekjes worden uitgedeeld. De start van de 40 dagentijd is een SOW-dienst waarin aandacht besteed wordt aan de start van het kindernevendienstproject.
In de HAPIS-vergadering van februari is afscheid genomen van Ds. Anja v. Alphen, die vele jaren de voorzitter is geweest. Heel veel dank hiervoor. Ds. Jaap Huttenga zal de voorzittersrol overnemen.
Ook wil ik vast uw aandacht vragen voor de jaarvergadering van 10 april, waarin we de jaarstukken bespreken, maar ook met u in gesprek willen over het SOW-proces. Teun Jager licht te cijfers toe van 2018 en we bekijken het jaarverslag. De boekjes komen weer achterin de kerk te liggen. Tijdens de jaarvergadering wordt er een voorstel gedaan voor de vernieuwing van Vrijuit/zondagsbrief, tevens zal u gevraagd worden om toestemming voor het gebruik van uw mailadres voor verspreiding communicatie digitaal/ledenportaal website.
Mw. Ali Duijvendijk stopt met het beheer van de financiën ZWEO, zij blijft wel de abonnementen doen van de Elisabethbode. Arian Vermeulen neemt de financiën ZWEO van haar over. We willen Ali van harte bedankt voor haar inzet voor de ZWEO.
Het is mooi om te zien dat er mensen binnen onze gemeente zijn die zich aanmelden voor vrijwilligerstaken, nog voor zij zijn benadert!!
Yvette en Gerda zijn bezig met de voorbereiding voor de jaarmarkt op 25 mei, gaat u kijken in de zaal? Het wordt prachtig! Doel van de jaarmarkt is Hospice Oudewater dit jaar. We bespreken de voortgang van het SOW-proces, dit jaar een goed gesprek, verdiepend kennis maken met elkaar, wat te doen voor volgend jaar?
Het CvK is nog bezig met kwaliteitsverbetering van het geluid in de zaal.
We hebben met elkaar gesproken over communicatie/Pr onze kerk naar buiten. Arian heeft hier een bewegend document voor geschreven, welke we gebruiken als basis voor de communicatie in de gemeente.
De gebedsonderwerpen zijn meegenomen naar de gebedsgroep.
Renee Koolwijk heeft de vergadering gesloten met een gebed ‘Als het licht van een nieuw begin’. Heeft u vragen voor ons of iets anders dat u kwijt wilt, meldt het dan bij uw wijkouderling of een ander lid van de kerkenraad.

Groeten Wilma Aantjes, Scriba

 

 

Verslag van de SOW-moderamen 22 november 2018

Annemarie opent de vergadering met een openingsgebed en heet iedereen welkom.

In aanwezigheid van de beide jeugdouderlingen wordt het nieuws uit de jeugdcentrale besproken.
Dit gaat onder meer over het aanbieden van catechisatie, communicatie van het jeugdwerk via facebook, website en kerkblad, het aanbieden van chill avonden voor de oudere jeugd van Rock Solid en het organiseren van jeugddiensten met de kindernevendienst en/of club. De jeugdcentrale werkt de ideeën verder uit en komt het volgend overleg met meer concrete voorstellen.

Met de Samen op Padgroep (SoP-groep) wordt de voortgang van het SOW-proces besproken. Op de gespreksavonden van 11 oktober (toelichting op en nader gesprek over de enquête) en 21 november (gezamenlijke avond over geloofsbeleving) wordt positief teruggekeken. De opkomst en sfeer waren goed. Dit seizoen zullen nog twee inhoudelijke gespreksavonden volgen. We praten over verwachtingen, over de te zetten stappen, etc.
Het is belangrijk om de voortgang te communiceren naar de gemeente; daarom zal door het SOW-moderamen een verklaring worden opgesteld voor beide kerkbladen. Aan het einde van dit seizoen volgt een evaluatie en communicatie.

Na bespreking van het verslag van de SOW-moderamenvergadering van 19-09-2018 worden mededelingen gedaan vanuit beide kerkenraden.
Joke heeft een concept gemaakt van een gezamenlijke folder voor nieuw ingekomenen. Met een paar opmerkingen over de tekst en het opnemen van foto’s is ieder hiermee akkoord; het wordt een mooie, duidelijke folder.

Er worden een paar aandachtspunten uitgewisseld over de uitwerking van de AVG, de privacywetgeving. Met het delen van informatie over gemeenteleden wordt erg terughoudend omgegaan.
De diaconieën zullen in een gezamenlijke vergadering doelen bepalen voor de gezamenlijke (jeugd)diensten.
De preekroosters 2019 van beide kerken worden doorgenomen met specifieke aandacht voor de gezamenlijke diensten.
We blikken terug op de gezamenlijke diensten van de afgelopen tijd: de ZWEO-dienst en de Kerk en schooldienst. Beide diensten waren drukbezocht en voor beiden was er goed contact met De Morgenster. We kijken vooruit naar de komende gezamenlijke diensten t/m januari 2019.

Na de rondvraag wordt de vergadering besloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Annemarie Zentveld
18-02-2019

 

 

College van Kerkrentmeesters

Veel vrijwilligers zetten zich jarenlang en met liefde in voor onze kerk. Af en toe willen wij iemand in de schijnwerpers zetten, omdat veel werk onzichtbaar wordt gedaan en we dat (even) zichtbaar willen maken.

De ledenadministratie wordt sinds 2011 LRP (= LedenRegistratie Protestantse kerk) landelijk gevoed en is door de gebruikers via internet te benaderen.

Marion Kooij heeft bijna 25 jaar de ledenadministratie bijgehouden.

Als scriba deed ze dat met een kaartenbak/multomap, later kwam pakket Baruch beschikbaar en in 2011 LRP. Al deze overgangen zijn niet zonder slag of stoot gegaan. Ook voor LRP zijn meerdere bijeenkomsten/cursussen bijgewoond om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen en gebruik van de systemen.

Nu is het tijd om het stokje over te geven aan Jan Willem Kroone.

Na 25 jaar zijn wij dankbaar dat zij dat al die tijd met zorg heeft gedaan en willen we haar vanaf deze plaats hartelijk bedanken namens de gehele kerk!

 

 

Jaarmarkt

Wij zijn op zoek naar enthousiaste helpers voor de jaarmarkt!
Op zaterdag 25 mei treden we als kerken naar buiten, naar de mensen in het dorp. En daarom zoeken we mensen die op het terras willen helpen of in de kerk aanwezig willen zijn.

In de zaal van de kerk maken we het verhaal van Jona voor het publiek toegankelijk.
We maken in de buik van de vis een onderwaterwereld die aankleding is voor het verhaal van Jona.

Lijkt het u/je leuk om ons daarmee te helpen, alle handen zijn welkom! Ook donderdag 23 mei, vrijdagmiddag en -avond 24 mei voor het opbouwen en zaterdagmiddag vanaf 16uur zijn er veel handen nodig om op te ruimen.
Zet alvast een streep in de agenda en meld bij Yvette of Gerda dat u/jij ons mee gaat helpen.

Zonder taart en cake en ander lekkers is het terras niet zo uitnodigend, dus haal de mixer en de bakvorm tevoorschijn en breng ons het terras.

Naast een stuk het evangelie delen willen we ook een goed doel steunen met de opbrengst, dit jaar hebben we gekozen voor het Hospice in Oudewater.

Tot ziens op de jaarmarkt!
Voorbereidingscommissie jaarmarkt.

 

 

VAN DE BLOEMENCOMMISSIE

In de komende maand hopen weer een aantal gemeenteleden jarig te zijn.

Ik heb je lief
Met de liefde van de Heer
Want ik zie in jou
De grootheid van zijn naam.

 

 

 

 

 

RTV Krimpenerwaard Religieus

Op zondagmorgen van 9.00 tot 9.30 uur zendt RTV Krimpenerwaard een religieus programma uit, genaamd “Rond de kerken”, waar wekelijks een kerkgenootschap uit de gemeente de presentatie mag verzorgen.

 

07 april      Ned Herv. kerk Haastrecht
14 april      Remonstrantse Gemeente Schoonhoven
21 april      Hervormde Gemeente Willige Langerak
28 april      St. Gabriël Haastrecht

 

 

Van de diakonie:

Opbrengsten van de collecten januari 2019

3 februari
Kerk 132.20
Uitgang 54.25
A.K.A. 135.80
10 februari
Kerk 110.81
Uitgang 53.27
Diaconie 99.40
 
17 februari
Kerk 125.10
Uitgang 54.80
ZWEO 93.80
 
24 februari
Kerk 106.20
Uitgang 48.15
A.K.A. 85.10

 

 

 

 

Eind december verschijnt de volgende Vrijuit.
Wilt u uw bijdrage voor deze Vrijuit
uiterlijk 16 april aanleveren bij:
Kees Verhoog
redactie2011@gereformeerdekerkhaastrecht.nl

 

 

 

 

Predikant:          Ds. C.M. Baggerman – van Popering
Predikant:          IJsseldijk 234
Predikant:          2922 BL Krimpen aan den IJssel
Predikant:          tel: 06 14298149
Predikant:          predikantgkhaastrecht@gmail.com
Predikant:          werkdagen:       maandag (gehele dag)
Predikant:          werkdagen:      
dinsdagochtend, dinsdagavond
Predikant:          werkdagen:       donderdagavond
Predikant:          werkdagen:       vrijdagochtend

Scriba:                W.A.M. Aantjes – Steenbergen
Scriba:                Hoogstraat 134     2851 BK Haastrecht

Verhuur en beheer gebouwen: Klaas en Janny den Boer

College van Kerkrentmeesters: Teun Jager, Hugo van der Vlist Jzn.
IBAN nr:             NL09 RABO 0118 5020 77
IBAN nr:             Gereformeerde Kerk Haastrecht

Redactie:            redactie2011@gereformeerdekerkhaastrecht.nl
Redactie:            Miranda van der Vlist, Kees Verhoog

Niet en vouwwerk: Vrijuit team

Zondagsbrief:     Fija Steenbergen

Geen Vrijuit ontvangen?
Mocht u geen Vrijuit  hebben ontvangen dan kunt u contact opnemen met de scriba.

Website:              www.gereformeerdekerkhaastrecht.nl
Facebook:            www.facebook.com/GereformeerdeKerkHaastrecht
Kerkomroep:        www.kerkomroep.nl/#/kerken/10728

Comments are closed.