In Memoriam


 

Wij gedenken Gerrigje Graveland-Voorsluijs overleden op 8 januari 2019 in de leeftijd van 92 jaar. In de dankdienst voor haar leven stond psalm 139 centraal en in het bijzonder de woorden van vers 3: Met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd. In dit vertrouwen en in dit diepe geloof hebben wij afscheid van Gerrie Graveland genomen. In psalm 139 gaat het over geloof en vertrouwen in God die ons altijd nabij is. En je kunt deze psalm ook zien als een belijdenis. Zo is de Heer geweest voor haar, zo nabij, zo vertrouwd. Zo wist zij zich door hem gekend in heel haar leven, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd. Het geloof omvatte heel haar leven en juist ook in de laatste dagen van haar leven, ging daar een getuigenis vanuit. Jezus Christus de Heer was haar enige troost in leven en in sterven. Ze wist zich het eigendom van hem. Zoals de catechismus zegt, ik behoor niet mijzelf toe. Ik ben niet van mijzelf, maar ik behoor Christus toe. Ik hoor bij Jezus, bij de Heer van alle leven. Hij ziet mij, hij kent mij.
In dit geloof kreeg ze de rust en de hoop op het eeuwige leven. De Heer heeft het beste voor het laatst bewaard. Zo mogen we ook de familie troost toe bidden in dit verlies en dat zij hun vertrouwen mogen stellen op God die nabij is.

Ds. C.M. Baggerman-van Popering

Comments are closed.