In Memoriam

Wij gedenken Jacoba Cornelia Lafeber-de Jong
Mevr. Lafeber-de Jong is geboren op 16 februari 1922 te Schiedam en overleden te Gouda 6 juni 2019 in de leeftijd van 97 jaar.  Ze groeide op en woonde na haar huwelijk met Carel van den Tol in Rotterdam. In 1997 trouwde ze met haar tweede man Bert Lafeber en verhuisde naar Haastrecht. Na 3 maanden overleed hij plotseling. Toch pakte ze haar leven weer op en bleef wonen aan de provinciale weg. De laatste jaren woonde ze in de Ronssehof in Gouda. Ze kreeg veel bezoek en afleiding van haar kinderen en kleinkinderen. Ze was een positieve, creatieve en optimistische vrouw, nieuwsgierig naar het leven. Dit kenmerkte ook haar geloof, ze wist zich gedragen door God haar Heer. De Heer is mijn herder, lazen we in de afscheidsdienst gehouden in de aula van de begraafplaats “Oud – Kralingen”. We luisterden naar lied 126a – Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. Dit geloof en dit perspectief voor de toekomst, dat mag ons tot een troost zijn. Dat bidden wij de familie toe in hun verdriet en gemis.

Ds. C.M. Baggerman-van Popering


Comments are closed.