VrijUit

 

Preekrooster 2022

Zondag 25 september
10:00 Ds. R.P. van de Plicht, Moordrecht
19:00 Ds. N. Noorland, Nieuwerbrug

Tweede collecte: Kerk in actie, zending

Zondag 02 oktober
10:00 Mw. Gouwens- de Gier,  Schoonhoven
19:00 Mw. Ds. B.E. Lamain,      ’t Woudt-den Hoorn

Zondag 09 oktober
10:00 Ds. J. van der Schoot, Gouda. ZWEO dienst Ned. Herv. kerk
19:00 Ds. C.M Baggerman-van Popering      jeugddienst

Zondag 16 oktober
10:00 Ds. C.M Baggerman-van Popering
19:00 Mw. Dr. F. Stark, Lexmond        

Zondag 23 oktober
10:00  Dhr. J. Veltrop, Vianen     SOW dienst

19:00  Mw. A. Bosman, Haastrecht       themadienst      

    

Coronamaatregelen
Samengevat betekent dit nu:

  • Aanmelden voor de diensten is niet meer nodig.
  • Het dragen van een mondkapje is niet meer verplicht.
  • Er hoeft geen 1,5m afstand meer gehouden te worden.
  • Alle banken mogen weer gebruikt worden.
  • Er kan gebruik worden gemaakt van de garderobe.

Verder blijft vooralsnog wel gelden:

  • Heeft u verkoudheidsklachten blijf dan thuis en laat u zich zo snel mogelijk testen.
  • Desinfecteer de handen bij binnenkomst.
  • We zorgen voor voldoende ventilatie van de kerkzaal.

Avonddiensten in de zaal
De avonddiensten kunnen niet via kerkdienstgemist.nl met beeld gevolgd worden, maar zijn alleen met geluid via kerkomroep.nl te beluisteren.

De collecte kunt u gecombineerd overmaken naar NL09 RABO 0118 5020 77 t.n.v. Geref. Kerk Haastrecht ovv Collecte + datum.

Papieren nieuwsbrief
Voor gemeenteleden die geen digitale nieuwsbrief ontvangen zijn er papieren exemplaren beschikbaar. Deze liggen tweewekelijks in de hal van de kerk. Neem gerust exemplaar mee voor iemand die u kent en graag een papieren exemplaar leest.

Agenda kerkenraad

29 sept: 19.45-20.30 catechisatie en tienerdienst –                                                                                  bovenzaal

4 okt:    20.00 u Bijbelkring David – grote zaal

8 okt:  20:00 SOW kerkenraad in de zaal

 

Gebed:

We sluiten de vredesweek deze zondag (25 september) af. Misschien heeft u de stilgestaan bij de vredesweek. Maar ook als deze aan u voorbij gegaan is, heeft het nieuws u vast wel op een of ander moment stilgezet bij de onrust in de wereld.

Vrede voor elk land, wat verlangen we ernaar.  De visioenen van Jesaja lijken echter verder weg dan ooit: zwaarden die ploegenscharen worden en sperenm die snoeimessen worden. Niet meer wordt er met de wapens verwoest, maar wordt er voedsel verbouwd, wordt er gebouwd aan een betere wereld voor iedereen, zonder oorlog, zonder honger.  De vrede lijkt verder weg dan ooit. Onbegonnen werk? Laten we dichtbij beginnen.

Gebed:

We bidden om vrede

ver weg en dichtbij.

Voor ieder mens een plek

van rust en veilig heenkomen.

Dat wapens omgesmeed

zullen worden tot ploegen,

in de wereld

en in ons eigen hart.

We bidden om vrede.

Laat het beginnen

bij onszelf.

Annemieke Bosman

Levende adventskalender

Dit jaar willen we iets nieuws organiseren als hervormde en gereformeerde kerk in Haastrecht. We gaan samen een levende adventskalender maken.

Hoe werkt het? U kent ze vast wel, de adventskalender. Vanaf 1 december kunnen kinderen, maar ook grote mensen, iedere dag, 24 keer een klein papieren deurtje in zo’n kalender die thuis aan de muur hangt, openen en vinden achter elk deurtje een chocolaatje, een plaatje of iets dergelijks. Zo tel je af tot aan het kerstfeest.

Een levende Adventskalender werkt net zo. Alleen zijn het geen kleine papieren raampjes die je moet openen, maar levensechte, grote deuren. Echte huisdeuren waarachter zich een verrassing bevindt. Dat kan natuurlijk een snoepje zijn, maar ook iets heel anders.

Welk verrassing zich achter een deur bevindt? Dat is aan de bewoner(s) van het huis waar je aanbelt zelf, zij bepalen de inhoud van de verrassing. In de laatste weken van oktober en de 1e week van november, aansluitend aan de kerkdienst, zal er een lijst liggen waarop iedereen die wil zichzelf en zijn woningdeur voor een dag tussen 1 en 24 december op kan geven. Als je je opgeeft, maakt de deur van jouw woning deel uit van de Levende Adventskalender.

De ingevulde lijst met adressen zal in de nieuwsbrieven worden gepubliceerd, zodat de mensen weten waar ze op de bewuste datum naar toe kunnen. Op de desbetreffende dag gaat dan jouw deur open – tussen 19:00 en 19:30 –voor iedereen die bij jou aanbelt.

Wat bezoekers achter jouw deur vinden, kunt u zelf invullen: een mooi kerstverhaal, het zingen van liederen, een filmpje, koffie met wat erbij, iets lekkers, een toneelstukje, een boeiende hobby waarover iets te bewonderen of te beluisteren valt, gewoon wat gezelligheid, een Bijbelverhaal, het schrijven van een kaart of een brief voor Amnesty International, een stuk muziek, een gedicht, een interessant levensverhaal of gespreksonderwerp, etc. etc..

Het hoeft niet ingewikkeld te zijn en een lange voorbereiding is niet nodig, wat u doet ishelemaal aan u zelf. Wie gaat ermee op zoek naar de ster? Wie doet mee met dit mooie project?

Info bij ds. Eline Baggerman

 

 

 

Internetpagina

Een verzoek naar de leiding van clubs, verenigingen, ouderensoos, kindernevendienst, etc. om eventuele programma’s, roosters en ideeën voor het nieuwe seizoen te delen op de internetsite. Zodat alvast gemeenteleden enthousiast kunnen worden. Graag sturen aan verhoog3@googlemail.com

 

Wilt u bijdragen aan de Vrij Uit? Dit stellen wij erg op prijs.
De volgende Vrij Uit komt 1 okt uit. Aanleveren via de mail voor 17 uur op 30 sept:
redactiegerefkerkhaastrecht@gmail.com

Gereformeerde Kerk Haastrecht

Predikant
Ds. C.M. Baggerman-van Popering,
IJsseldijk 234, 2922 BL Krimpen aan den IJssel
tel: 06 14298149
predikantgkhaastrecht@gmail.com

Werkdagen
Maandag, dinsdagochtend, dinsdagavond, donderdagavond en vrijdagochtend

Scriba
Renee Koolwijk, Marien Bos en Jelle Straver
Contactpersoon: Jelle Straver
06 390 80 317.
Hoogstraat 134, 2851 BK Haastrecht
scribagerefkerkhaastrecht@outlook.com

Verhuur en beheer gebouwen
Klaas en Janny den Boer

College van Kerkrentmeesters
Teun Jager, Hans Mulder
IBAN nr: NL09 RABO 0118 5020 77, Gereformeerde Kerk Haastrecht

Redactie
redactiegerefkerkhaastrecht@gmail.com

Geen Vrijuit ontvangen?
Mocht u geen Vrijuit hebben ontvangen dan kunt u contact opnemen met de scriba.

Website: www.gereformeerdekerkhaastrecht.nl
Facebook: www.facebook.com/GereformeerdeKerkHaastrecht
Kerkdienstgemist.nl: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2376-Gereformeerde-Kerk-Haastrecht
Kerkoproep.nl: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10728

Reacties zijn gesloten.