VrijUit

 

Preekrooster 2022

Zondag 19 juni Heilig Avondmaal
10:00 C.M. Baggerman-van Popering
19:00 YouTube dienst
Tweede collecte: Diaconie

Zondag 26 juni Overstapdienst SOW Herv. Kerk
10:00 Ds. J. van der Schoot, Gouda
19:00 Ds. H.P. de Goede, Werkendam
Tweede collecte: ZWEO

Zondag 3 juli
10:00 Ds. C.M. Baggerman-van Popering
19:00 Ds. J. de Jong, Waarder
Tweede collecte: AKA

Zondag 10 juli. Zomerdienst H.K.
10:00 Drs. Frederike Bunjes, Velp
19:00 Dienst verzorgd door de kerkenraad:
19:00 Helma Graveland, Jacolien Blonk
Tweede collecte: AKA

Zondag 17 juli. Zomerdienst G.K.
10:00 Ds. J. van der Schoot, Gouda
19:00 Dienst verzorgd door de kerkenraad:
19:00 Annette Bos, Renee Koolwijk
Tweede collecte: Diaconie

Zondag 24 juli. Zomerdienst H.K.
10.00 Ds. J. Huttenga, Zeist
19.00 Dienst verzorgd door de kerkenraad: Kees Verhoog
Tweede collecte: ZWEO

Zondag 31 juli. Zomerdienst G.K.
10.00 Ds. L. Webbink, Bodegraven
19.00 Dienst verzorgd door de kerkenraad: Stephan de Pater
Tweede collecte: AKA

Zondag 7 augustus. Zomerdienst H.K.
10.00 Drs. Janine Mutsaerts, DenHaag
19.00 Dienst verzorgd door de kerkenraad: Ans Smit
Tweede collecte: Diaconie

Zondag 14 augustus. Zomerdienst G.K.
10.00 Ds. C.M. Baggerman-van Popering
19.00 Dienst verzorgd door de kerkenraad: Kees Verhoog
Tweede collecte: ZWEO


– Heeft u verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis en laat u testen.
– Desinfecteer de handen bij binnenkomst.
– We zorgen voor voldoende ventilatie van de kerkzaal.

Papieren nieuwsbrief

Voor gemeenteleden die geen digitale nieuwsbrief ontvangen zijn er papieren exemplaren beschikbaar. Deze liggen tweewekelijks in de hal van de kerk. Neem gerust exemplaar mee voor iemand die u kent en graag een papieren exemplaar leest.

 

Agenda kerkenraad

23 juni: SOW moderamen

 

Van de predikant

Bij de diensten

3 juli doopdienst Simone Boere
Zondag 3 juli 2022 wordt Simone Boere gedoopt. Aan deze feestelijke dienst zal het koor In Between meewerken en de Polderpraiseband. De doopouders hebben dus beide een muzikale rol in deze dienst! Het teken van de doop wordt gegeven, het zegt dat God verbonden wil zijn met ons leven en nabij wil zijn.

Doop Luit en Liz Blom
Op vrijdag 1 juli zullen Luit (10 jaar) en Liz (8 jaar) Blom. Luit en Liz zijn de kinderen vanLuit en Amanda Blom. Vanwege hun persoonlijke omstandigheden zal deze doop thuis in de kring van het gezin plaatsvinden. Predikant en ouderling Mijnie Aantjes zullen hierbij aanwezig zijn. Het cadeau van de kindernevendienst, de schaapjes en de doopkaarsen zullen dan ook gegeven worden, om zo de verbondenheid met onze gemeente uit te drukken. Het water van de doop bevestigt Gods verbondenheid met ons leven – op alle dagen. Dagen dat het feest is, maar ook juist op de moeilijke dagen. God houdt ons vast en draagt ons. Hij zorgt voor ons – zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Dat vertrouwen en die zegen krijgen Luit en Liz mee bij hun doop.

Terugblik avond kind en geloof
Dinsdag 14 juni hadden we een mooie avond met 8 ouders over geloofsopvoeding.
Er was veel tijd om ervaringen uit te wisselen en in gesprek te zijn en nieuwe ideeën op te doen. Wat mij bijzonder heeft geraakt is hoe ieder in zijn eigen gezin bezig is met geloof, met bidden en praten over dingen met zijn/haar kinderen. Dat is bijzonder om te horen te delen en dat is ontzettend positief. Laten we dankbaar zijn voor de gezinnen in onze gemeenten en ook bidden voor hen!
In het najaar wil ik een avond organiseren voor ouders met kinderen in de leeftijd van 10-16 jaar. De pre-pubers en pubers!

23 juni kerkenpad
Op donderdag 23 juni organiseren we een kerkenpad voor de kinderen van groep 7 en 8 van de Morgenster. Ze bezoeken dan het Klooster, de Barnabaskerk, de gereformeerde kerk en het de hervormde kerk. Misschien ziet u de kinderen wel voorbij fietsen!

Ds. C.M. Baggerman-van PoperingWat nu?

De laatste dagen is het moeilijk om niet steeds te horen over de stikstofcrisis. En dan hadden we net de coronacrisis, en zitten nog middenin de klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis, de plasticafvalcrisis, en dan vergeet ik er vast nog wel een paar.

Voor sommigen zijn deze dreigingen misschien ver weg, terwijl ze voor anderen heel dichtbij zijn. Achter een bureau lijkt het misschien een makkelijke maatregel, om de helft van de veestapel weg te doen. Maar als dit je bedrijf raakt, het land dat je voorouders al bewerkt hebben, dan is zo’n ingreep allesbehalve makkelijk.

Waar de één zich vertwijfeld afvraagt waarom de overheid het zover laat komen, vraagt de ander zich net zo vertwijfeld af waarom er zo weinig gebeurt. Het is niet makkelijk om in al deze crises een weg te vinden waarmee iedereen het eens is. Menigeen laat zich dan ook luidkeels horen als hij het ergens niet mee eens is, en zo werkt onze democratie ook.

Paulus, levend in de tijd van de Romeinse bezetting, schrijft daar iets heel anders over: “Iedereen moet de autoriteit van het bevoegd gezag erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld. Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet zich dus tegen de orde die God heeft bepaald, en wie dat doet roept zijn veroordeling over zich af.” (Romeinen 13:1-2)

In mijn ogen is dit best een bijzondere tekst. Als God het Romeins gezag heeft ingesteld, dan ook de keizer van Rome – de keizer die zichzelf god waande. Ook in die tijd was niet elk gezag even menslievend. En nu, nu we misschien nog wel meer weten over hoe sommige overheden misdaden plegen? Zou Paulus dit nog steeds zo opgeschreven hebben?

Dat laatste is misschien wel een rare vraag; het is niet aan ons om de Bijbel te herschrijven. Maar ik vraag mij wel af wat we nu met deze tekst moeten. Is dit een uitspraak die in een heel duidelijke context gedaan is? Of hebben we er nog wat aan?

Wat nu als we de uitspraak van Paulus omdraaien? Wat als eenieder elk gezag verwerpt? Dat leidt tot chaos en het recht van de sterkste. Juist als belangen van verschillende groepen tegen elkaar afgewogen moeten worden, juist dan hebben we een overheid nodig, en die kan alleen werken als we allemaal meedoen.

Onze overheid is door ons gekozen, en dat is natuurlijk heel anders dan in de Romeinse tijd. Gelukkig mogen we onze stem laten horen, ook als we het niet met de overheid eens zijn. Ik zie de oproep van Paulus dan ook als een oproep om constructief mee te werken en te denken. Ook God zelf luistert naar mensen die met Hem in debat gaan, denk maar aan Abraham die God ondervroeg over het aantal rechtvaardigen in Sodom en Gomorra.
Bij voorbaat overal tegen zijn, dat helpt niet. Of is dit een vreemde gedachte?

Laurens BosmanCollecte 19 juni, Mercy Ships

Het nieuwe trainingsschip Global Mercy, van Mercy Ships, gaat bijdragen aan de strijd tegen 17 miljoen overlijdens per jaar.

De Global Mercy, het nieuwste ziekenhuisschip, is aangekomen in Dakar, de hoofdstad van Senegal. Het nieuwe trainings- en operatieschip gaat een bijdrage leveren aan de strijd tegen de grootste nood van deze wereld: het gebrek aan medische zorg, dat jaarlijks zo’n 17 miljoen overlijdens veroorzaakt. In de strijd hiertegen stemden Afrikaanse leiders op 30 mei 2022 op het schip in met een overeenkomst: de Dakar declaration, waarmeetoezeggingen worden gedaan voor de gezamenlijke inzet voor chirurgische zorg in Afrika tussen nu en 2030. Na deze bekrachtiging is de Global Mercy met een inauguratieceremonie officieel ingewijd in Afrika.

De Global Mercy is bij aankomst in Senegal aangemeerd naast het andere schip van Mercy Ships, de Africa Mercy, waar volop operaties plaatsvinden. Met de aanwezigheid van beide ziekenhuisschepen in Senegal vieren Mercy Ships en Afrika tegelijkertijd het jubileum van 30 jaar samenwerking. Het ondertekenen van de Dakar declaration onderstreept deze samenwerking opnieuw. Het is een unieke gebeurtenis, omdat het nog nooit eerder is voorgekomen dat zoveel Afrikaanse landen en hulporganisaties de handen ineen slaan en kiezen voor een gezamenlijke aanpak op het gebied van medische zorg. De deelnemende Afrikaanse landen zijn de Comoren, Republiek Congo, Gambia, Guinee-Bissau, Kameroen en Senegal.Vrijwillige bijdrage 2022

Op basis van de opgehaalde enveloppen (helaas is maar 48% opgehaald) is een jaarprognose gemaakt. Deze prognose biedt geen garantie voor de toekomst, maar geeft ons een beeld van wat er aan het einde van het jaar waarschijnlijk binnen zal zijn gekomen. Zoals al enkele jaren het geval is, zijn wij hiervoor ook afhankelijk van de Actie Dankdag.

De tussenstand op dit moment:

Ontvangen: Ontvangen op de bank t/m april 2022
Prognose: Jaartotaal op basis van de toezeggingen en in het verleden ontvangen bijdragen, dit bedrag is exclusief collecten en Actie Dankdag.
Begroting VVB: Dit bedrag is begroot voor 2022.
Nodig: Bedrag wat nodig is om geen negatief resultaat te hebben aan het einde van het jaar. Dit bedrag is inclusief collecten en Actie Dankdag en begroot tekort (EUR 13.200).

Zoals is te zien wordt de Begroting VVB waarschijnlijk wel ontvangen, maar dit is dus niet meer genoeg om de totale kosten te dekken. Een speciale commissie is bezig met bedenken van acties om dit tekort weg te werken.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op banknummer NL09 RABO 0118502077 t.n.v. Gereformeerde Kerk Haastrecht.

College van Kerkrentmeesters

 

Rommelmarkt

 
 
 

Gereformeerde Kerk Haastrecht

Predikant
Ds. C.M. Baggerman-van Popering,
IJsseldijk 234, 2922 BL Krimpen aan den IJssel
tel: 06 14298149
predikantgkhaastrecht@gmail.com

Werkdagen
Maandag, dinsdagochtend, dinsdagavond, donderdagavond en vrijdagochtend

Scriba
Renee Koolwijk, Marien Bos en Jelle Straver
Contactpersoon: Jelle Straver
06 390 80 317.
Hoogstraat 134, 2851 BK Haastrecht
scribagerefkerkhaastrecht@outlook.com

Verhuur en beheer gebouwen
Klaas en Janny den Boer

College van Kerkrentmeesters
Teun Jager, Hans Mulder
IBAN nr: NL09 RABO 0118 5020 77, Gereformeerde Kerk Haastrecht

Redactie
redactiegerefkerkhaastrecht@gmail.com

Geen Vrijuit ontvangen?
Mocht u geen Vrijuit hebben ontvangen dan kunt u contact opnemen met de scriba.

Website: www.gereformeerdekerkhaastrecht.nl
Facebook: www.facebook.com/GereformeerdeKerkHaastrecht
Kerkdienstgemist.nl:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2376-Gereformeerde-Kerk-Haastrecht

 

Reacties zijn gesloten.