VrijUit

Preekrooster 2022

Zondag 16 januari
10:00 Ds. D. Sikkema, Zoetermeer
19:00 Ds. F.C. van Dijke, Woerden
Tweede collecte: AKA

Zondag 23 januari
10:00 Ds. C.M. Baggerman- van Popering, Haastrecht
19:00 YouTube dienst
Tweede collecte: Diakonie

Zondag 30 januari, Doopdienst
10:00 Ds. C.M. Baggerman- van Popering, Haastrecht
19:00 Ds. D. Versloot, Woerden
Tweede collecte: Jong Protestant

Zondag 6 februari
10:00 Ds. R.P. van der Plicht, Moordrecht
19:00 Ds. D. Versloot, Woerden
Tweede collecte: KerkInActie: Werelddiaconaat

Zondag 13 februari
10:00 Ds. A.C. van Alphen- Keijzer, Haastrecht
19:00 Ds. A. Gooijer, Berkel en Rodenrijs
Tweede collecte: AKA

Zondag 20 februari
10:00 Ds. C.M. Baggerman- van Popering, Haastrecht
19:00 Ds. C. Baggerman, Krimpen a/d IJssel
Tweede collecte: ZWEO

 

De collecte kunt u gecombineerd overmaken naar NL09 RABO 0118 5020 77 t.n.v. Geref. Kerk Haastrecht o.v.v. Collecte + datum.

 

Versoepelingen kerkdiensten
vanaf zondag 23 januari

Als kerkenraad zijn we blij dat er weer ruimte komt om vanaf 23 januari fysieke diensten te kunnen houden. Dit betekent dat vanaf komende zondag (23 januari) het weer mogelijk is om maximaal 50 mensen aanwezig te laten zijn tijdens de kerkdiensten. We werken wel met een reserveringssysteem en in ieder geval met vaste placering. Het advies is om een mondkapje te dragen bij binnenkomst en verplaatsingen. Daarnaast kan de gemeente, ingetogen, alle liederen meezingen

U kunt zich aanmelden voor de diensten bij de scriba per mail: scribagerefkerkhaastrecht@outlook.com of via telefoon 0639080317, graag voor vrijdagavond 19:00.

Verder blijven we ons natuurlijk aan de basisregels houden:  

  • heeft u verkoudheidsklachten blijf dan thuis en laat u zich zo snel mogelijk testen,  
  • desinfecteer de handen bij binnenkomst;  
  • dat we een mondkapje dragen bij binnenkomst en verplaatsing in de kerk, op de plaats mag deze af. 
  • dat we 1,5 meter afstand houden  
  • U kunt plaatsnemen in de banken waar een groen briefje ligt 
  • We zorgen voor voldoende ventilatie van de kerkzaal 

Naast de ochtenddiensten, zijn ook alle avonddiensten in januari natuurlijk ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

We hopen het gemeenteleven hiermee weer, op een verantwoorde manier, op te kunnen pakken.

 

Wilt u bijdragen aan de Vrij Uit?

Dit stellen wij erg op prijs.
De volgende Vrij Uit komt 29 januari uit.
Aanleveren via de mail voor 17 uur op 27 januari:
redactiegerefkerkhaastrecht@gmail.com

 

Van de predikant

Bij de diensten
De komende tijd lezen we in de diensten uit het evangelie van Johannes. 23 januari zal het gaan over Johannes 1:35-42. Een kort gedeelte met twee bijzondere elementen: opnieuw gaat het over het lam Gods. In de St. Baafskathedraal in Gent hangt het sinds 1432 het altaarstuk de aanbidding van het lam Gods – geschilderd door de gebroeders van Eyck.
Onlangs is dit schilderij gerestaureerd – en in maart 2019 vlak voor de pandemie, hebben wij Gent bezocht. En dit schilderij heeft zo’n indruk op mij gemaakt, dat ik deze bijbeltekst niet meer kan lezen zonder hieraan te denken. Zie het lam Gods. Misschien dat ik wat over dit schilderij zal vertellen.
Wat nog meer opvalt in deze tekst is dat Jezus aan zijn discipelen laat zien waar hij verblijf houdt. Dus waar hij op dat moment woont of logeert. Aparte vraag, aparte gebeurtenis. Waar woont Jezus eigenlijk en waarom willen ze dat weten? Wat heeft dat met Jezus volgen te maken of waar kun je Jezus eigen vinden?

Doopdienst 30 januari
Op 30 januari zal Lars van der Pouw worden gedoopt, zoon van Vincent en Nienke van der Pouw, broertje van Nina. We hopen op een feestelijke dienst met elkaar als gemeente en ook voor de familie van dit gezin. De doop is een teken dat heel ons leven met ons meegaat. God staat aan het begin van ons leven met zijn trouw en zijn zegen en zijn onvoorwaardelijke liefde. Zo mogen we in vreugde en dankbaarheid horen hoe Gods belofte klinkt over het leven van Lars. In deze dienst lezen we Johannes 2:13-25 over Jezus in de tempel en de tempelreiniging – we proberen te ontdekken met elkaar wat deze tekst te maken heeft met de doop.

Nieuwe predikant hervormde gemeente
Dankbaar zijn we met onze broeders en zusters van de hervormde gemeente, dat zij een nieuwe predikant hebben kunnen beroepen. Dhr. Joas van der Schoot uit Gouda zal zondag 23 januari bevestigd worden in het ambt en intrede doen in de gemeente.
Ik ben gevraagd deze dienst te leiden in de Hervormde kerk om 15.00 u.
Ik zie uit naar een goede samenwerking en dat geldt ook voor de beide gemeentes in sow-verband. We wensen Joas en zijn gezin van harte enthousiasme toe en Gods zegen bij de bevestiging als predikant van Haastrecht.

Ds. C.M. Baggerman-van Popering

 

Agenda kerkenraad

Kerkenraadsvergadering: dinsdag 25 januari 2022 om 20:00 in de zaal moderamenvergadering: dinsdag 22 februari 2022

 

RTV Krimpenerwaard – Rondom de Kerken

2 januari 2022 Willige Langerak Hervormde Gemeente  
9 januari 2022 Stolwijk Ned. Herv. Gem. wijk 1  
16 januari 2022 Haastrecht Herv. Evangelisatie  
23 januari 2022 Stolwijk Ned. Herv. Gem. wijk 2  
30 januari 2022 Haastrecht St. Gabriël  
6 februari 2022 Schoonhoven P.G. De Hoeksteen  
13 februari 2022 Haastrecht Geref. Kerk Haastrecht  
20 februari 2022 Schoonhoven Herv. Gem.  
27 februari 2022 Haastrecht Ned. Herv. Kerk  
6 maart 2022 Schoonhoven Remonstrantse Gemeente  
13 maart 2022 Willige Langerak Hervormde Gemeente  
20 maart 2022 Stolwijk Ned. Herv. Gem. wijk 1  
27 maart 2022 Haastrecht Herv. Evangelisatie  
3 april 2022 Stolwijk Ned. Herv. Gem. wijk 2  
10 april 2022 Haastrecht St. Gabriël  
17 april 2022 Schoonhoven P.G. De Hoeksteen Pasen
 

Bloemenkalender 2022

In de hal van de kerk hangt de nieuwe bloemenkalender.
U kunt zich opgeven om een keer de bloemen te betalen.( €12,- )
Omdat de diensten nu digitaal zijn, komen we niet in de kerk.
Voor de jarige en zieke gemeenteleden is het wel fijn om een bloemetje te krijgen.

Daarom vragen wij of u zich op wilt geven. Dit kan digitaal of per telefoon.
postvoordita@gmail.com Tel.0182-501195 (Dita Verhoog)

Iedereen alvast hartelijk bedankt,
Namens de bloemencommissie, Karen, Bets en Dita.

 

Gebed

Januari. We zijn alweer twee weken het nieuwe jaar in.
We weten niet wat er gaat komen.
Hoe zal het verder gaan met de coronamaatregelen?
Plannen maken op de lange termijn, zo hebben we de afgelopen twee jaar geleerd, is vaak niet zinvol. Alles kan zomaar veranderen.
Maatregelen kunnen je leven en werk beperken.
Van de ene op de andere dag kun je zomaar in quarantaine zitten, omdat je zelf of iemand in de buurt positief getest is.
Leren leven met wat de dag ons brengt. Dag voor dag.
Week voor week. Het is geen makkelijke opgave, maar helpt je wel in deze tijd van onzekerheid om de rust te bewaren.
Elke dag op zoek naar het licht -het Licht- dat de dag kleur geeft!

Annemieke Bosman

Ochtendgebed
Heer, dank U voor het licht,
dat elke nieuwe dag weer verlicht.
Hoe deze dag ook worden zal,
laat uw licht met ons meegaan,
tot de avond weer valt.
Mag het hoop geven bij alles
dat vandaag op ons pad komt.
Mag het zicht geven
bij elke keuze
die gemaakt moet worden.
Mag het de weg wijzen
naar het juiste pad
en voorkomen dat we struikelen.
Wees ons licht en onze gids
ons leven lang.

 

Week van Gebed voor Eenheid

Komende week is het de jaarlijkse Week van Gebed voor Eenheid.
Helaas zal het Haastrechts Platform voor Interkerkelijke Samenwerking dit jaar geen bijeenkomst organiseren. Voor wie dat wil, wordt er vanuit de landelijke organisatie wel a.s. zaterdag 15 januari een Nationaal Gebed georganiseerd. Dit is te volgen via internet vanaf 20:00 uur: https://www.weekvangebed.nl/nationaalgebed/overzicht

Hopelijk kunnen we zo ieder apart toch onze verbondenheid over de kerkmuren heen ervaren.

Laurens Bosman, Voorzitter Haastrechts Platform voor Interkerkelijke SamenwerkingGereformeerde Kerk Haastrecht

Predikant
Ds. C.M. Baggerman-van Popering,
IJsseldijk 234, 2922 BL Krimpen aan den IJssel
tel: 06 14298149
predikantgkhaastrecht@gmail.com

Werkdagen
Maandag, dinsdagochtend, dinsdagavond, donderdagavond en vrijdagochtend

Scriba
Renee Koolwijk, Marien Bos en Jelle Straver
Contactpersoon: Jelle Straver
06 390 80 317.
Hoogstraat 134, 2851 BK Haastrecht
scribagerefkerkhaastrecht@outlook.com

Verhuur en beheer gebouwen
Klaas en Janny den Boer

College van Kerkrentmeesters
Teun Jager, Hans Mulder
IBAN nr: NL09 RABO 0118 5020 77, Gereformeerde Kerk Haastrecht

Redactie
redactiegerefkerkhaastrecht@gmail.com

Geen Vrijuit ontvangen?
Mocht u geen Vrijuit hebben ontvangen dan kunt u contact opnemen met de scriba.

Website: www.gereformeerdekerkhaastrecht.nl
Facebook: www.facebook.com/GereformeerdeKerkHaastrecht
Kerkdienstgemist.nl:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2376-Gereformeerde-Kerk-Haastrecht

 

Reacties zijn gesloten.