VrijUit

Preekrooster 2021

Zondag 28 februari, 2e zondag in 40 dagentijd
10:00 Ds. M.J. Wattel, Hoofddorp, SOW Hervormde Kerk
19:00 Ds. Barbara Lamain, ’t Woudt-den Hoorn
Tweede collecte: ZWEO

Zondag 7 maart
10:00 Ds. J. van Popering, Aalsmeer
19:00 Ds. W.M.de Bruin, Bleiswijk
Tweede collecte: Kerkinactie voorjaarszending

Woensdag 10 maart Biddag
19:30 Ds. A.C. Van Alphen, Haastrecht
Tweede collecte: Diaconie

Zondag 14 maart
10:00 Ds. A.P. Tack, Bodegraven
19:00 Ds. C.M. Baggerman- van Popering
Tweede collecte: ZWEO

Zondag 21 maart
10:00 Dhr. M. Padmos, Krimpen a/d IJssel
19:00 YouTube
Tweede collecte: AKA

Kerkdiensten

Vanaf 7 maart zijn er iedere dienst weer 30 personen welkom!
Wel gelden de regels van het corona protocol:

Blijf thuis als u twijfelt over uw gezondheid, handhygiëne, draag een mondkapje bij binnenkomst; op uw plaats mag hij af.

Aanmelden is noodzakelijk voor vrijdagavond 19.00 uur bij de scriba: scribagerefkerkhaastrecht@outlook.com of 06 390 80 317.
U kunt alle ochtenddiensten ook volgen via www.kerkdienstgemist.nl

 

De collecte kunt u gecombineerd overmaken naar NL09 RABO 0118 5020 77 t.n.v. Geref. Kerk Haastrecht ovv Collecte + datum.

 

Wilt u bijdragen aan de Vrij Uit?
Dit stellen wij erg op prijs.
De volgende Vrij Uit komt 27 februari uit.
Aanleveren via de mail voor 17 uur op 25 februari:
redactiegerefkerkhaastrecht@gmail.com

 

Jarigen

Wij wensen u een fijne dag en Gods’ zegen voor een nieuw levensjaar toe.

Waar liefde woont, gebiedt de Heer Zijn zegen.
Daar woont Hij zelf, daar wordt Zijn heil verkregen
En ’t leven tot in eeuwigheid.

 

Van de bloemencommissie

Deze periode kunnen we ’s zondags niet naar de kerk.
Daardoor kunt u uw naam niet invullen op de bloemenkalender in de hal.
Als bloemencommissie willen we toch elke zondag een bos bloemen aan een jarige of zieke geven.

Daarom onze vraag: wilt u dit jaar een bos bloemen (12 euro) betalen voor iemand van onze gemeente?

U kunt uw naam doorgeven via postvoordita@gmail.com.
(Mensen die hun naam in december al ingevuld hebben, hoeven nu niet te reageren).

Wij schrijven uw naam op de kalender en nemen contact met u op als u de bloemen mag betalen.

Alvast hartelijk dank!

Dita, Karen en Janneke

 

Kindernevendienst

Datum       Bijbelgedeelte         Omschrijving
28 februari Paasproject: Ik ben…

28 februari Johannes 8:12-20   Ik ben het licht voor de wereld
07 maart    Johannes 10:11-21 Ik ben de goede Herder
10 maart    Psalm 23                De Heer is mijn Herder
14 maart    Johannes 14:1-13   Ik ben de weg, de waarheid en het leven
21 maart    Johannes 15:1-8     Ik ben de ware wijnstok

 

Zonder wijn geen feest

Nog niet zo erg lang geleden hebben wij kerstfeest gevierd, feest van het Licht dat komen zou in de wereld.
Feest van de geboorte van Jezus Christus.
De weken daarna staan in het teken van de verschijningen en de wonderen van Jezus.
Teksten uit de profeten komen daar aan de orde, dingen die al lang waren voorzegt.
Het verhaal van de wijzen uit het oosten, de doop van Jezus in de Jordaan, maar ook de beproevingen die Hij doorstond in de woestijn.
Dan is er ineens die bruiloft in Kana, waar Jezus water verandert in wijn.
Hij en enkele van Zijn leerlingen waren voor dat feest uitgenodigd, en Maria, zijn moeder was daar ook.
Heel bijzonder is dat het bij dit feest om wijn gaat, en bij de hemelse bruiloft gaat het opnieuw om wijn, die Hij dan met ons zal drinken.
Dat zei Jezus bij de instelling van het Heilig Avondmaal.
Dus op die derde dag werd er een bruiloft gevierd in Kana, Joden doen dat  nu nog, trouwen op de derde dag.
En Kana kun je vergelijken met het land van belofte, het land vloeiende van  melk en honing, een land van overvloed.
Vervulling, liefde, trouw en wijn horen bij elkaar, het één kan niet zonder het ander.
Dan slaat voor het kersverse bruidspaar de schrik toe als blijkt dat er geen  wijn meer is.
Groter ramp is er niet op je bruiloft als de wijn op is. Zonder wijn geen feest.
Als Maria zegt dat de wijn op is, wijst Jezus haar af en zegt : Mijn tijd is nog  niet gekomen.
Maria gaat naar de bedienden en zegt tegen hen : Alles wat Hij je zegt, doe dat.
En Jezus laat zes grote vaten vullen met water, een overvloed aan water.
Water wat we nodig hebben om te overleven in de woestijn van ons leven, water uit de harde rots.
Die overvloed aan water wordt wijn, de beste wijn die op deze bruiloft is geschonken zodat het feest kan doorgaan. En Zijn leerlingen zien Zijn grootheid.
Johannes gebruikt dat woord vaak om aan te geven dat God door de woorden en daden van Jezus iets laat doorschemeren van God dichtbij ons.
Ook juist in de perioden van ons leven dat alles volstrekt zinloos en nutteloos lijkt te zijn. Daar gaat het ten diepste om.
Hier is iets zichtbaar geworden van Gods bedoeling met ons.
Jezus die water in wijn verandert, het feest is al begonnen.

Lof zij U, Christus, tot in alle eeuwigheid.

In Kana was de gloed geweken,
het vuur bedolven onder as;
toen zei de vlam in ieders beker
wie er de ware wijnstok was.
Laat het nu uit de kruiken stromen,
de vreugde ga van mond tot mond,
omdat Hij, in Zijn uur gekomen
de aarde aan Zijn zijde vond.

U kunt dit nog eens nalezen in Johannes 2 vers 1-11.

Bram van Dommelen.

 

Paaswandeling in Gouda

In 2011 vond de eerste “The Passion” plaats in Gouda. Deze werd landelijk op tv uitgezonden en kreeg in juni 2012 de prijs voor het beste stadspromotie-evenement van de stichting Nationale Evenementenprijzen. Omdat deze jaarlijks terugkerende en in hoge mate gewaardeerde “Passion” in verschillende steden in Nederland nu niet door kan gaan, is in Gouda een mogelijkheid gecreëerd om, buiten lopend, toch een “Passie” te beleven.

Op woensdag 24 februari opent burgemeester Pieter Verhoeve de Goudse Passie op de Markt te Gouda. In verband met de corona maatregelen zijn hier bij een beperkt aantal genodigden aanwezig.
Een prachtige route in en om de binnenstad van Gouda voert langs de 14 kruiswegstaties van Willem Hesseling. In deze hedendaagse schilderijen heeft hij het lijdensverhaal van Jezus Christus verbeeld. De kunstwerken zijn op bijzondere en toeristisch aantrekkelijke plekken tentoongesteld en kunnen van buitenaf worden bekeken. Gedurende de 40-dagentijd voor Pasen is de route dagelijks individueel te beleven.
Het resultaat is een toeristische, spirituele kunst- en wandelroute langs deze kunstwerken in de 40 dagentijd voor Pasen. De totale route bedraagt 4,1 km.

Een flyer met routebeschrijving kunt u downloaden, op de site www.goudsepassie.nl

 

Wijziging Scriba Contactgegevens

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen is de functie van scriba, na de wisseling van ambtsdragers, nog niet ingevuld.
De taken van de scriba zullen in de komende periode worden verdeeld over Renee Koolwijk, Marien Bos en Jelle Straver.

De contactpersoon voor scriba is vanaf 3 maart Jelle Straver,
telefonisch bereikbaar op 06 390 80 317.
Het postadres en mailadres blijven ongewijzigd:

Scriba Gereformeerde kerk Haastrecht
Hoogstraat 134,
2851 BK, Haastrecht
E-mail: scribagerefkerkhaastrecht@outlook.com

 

Mededelingen

Van het moderamen
Vanwege een verschil van inzicht en verwachting heeft Dita Verhoog haar ambt als diaken, per 22 januari jl., neergelegd en wordt Dita ontheffing verleend.
Dit is voor iedereen een moeilijk besluit geweest, wat niet licht is genomen.

Wij danken Dita voor haar inzet, haar werk en zorg voor de gemeente.
Namens het moderamen,
Marien Bos

Kerktv
U kunt alle ochtenddiensten volgen via kerkdienstgemist.nl, aanstaande zondag via de Hervormde Kerk Haastrecht i.v.m. de SOW dienst in het teken van de 40-dagentijd. Wanneer de diensten in de Gereformeerde Kerk zijn, kunt u deze kerk aanklikken.

Digitaal Koffiedrinken
Zondag 7 maart om 11.15 uur willen we een digitale ontmoeting organiseren.
Om elkaar weer even te kunnen zien en spreken, met andere woorden digitaal koffiedrinken.
Via onderstaande link kunt u met ons contact maken:

https://us02web.zoom.us/j/88009869608?pwd=b0NsVFBDVjNuU0owL2FxUzZrclhIUT09
Meeting ID: 880 0986 9608
Passcode: 290418

Wilt u deelnemen, maar heeft u nog geen ervaring met Zoom? Wilt u dit vooraf proberen? Bel of Mail dan even naar 0624626381 of scribagerefkerkhaastrecht@outlook.com

Kerkenraad vergadert digitaal op 2 maart om 20.00 uur.

 

De tieners

Ook voor de meeste tieners is de Corona tijd niet makkelijk.
Vooral het sociale contact met de klasgenoten/studiegenoten, vrienden, het samen zijn wordt gemist.
Renee Koolwijk en Reny van den Berg hebben daarom ongeveer 40 pakketjes gemaakt en rond gebracht. Een Kanjer stroopwafel, want kanjers zijn ze, met snoepharten en een “hart onder de riem” kaart. Als teken dat wij aan ze denken en dat zij er mogen zijn.

 

Predikant

Ds. C.M. Baggerman-van Popering,
IJsseldijk 234, 2922 BL Krimpen aan den IJssel
tel: 06 14298149
predikantgkhaastrecht@gmail.com

Werkdagen
Maandag
Dinsdagochtend, dinsdagavond
Donderdagavond
Vrijdagochtend

Scriba
Renee Koolwijk, Marien Bos en Jelle Straver
Contactpersoon: Jelle Straver
06 390 80 317.
Hoogstraat 134, 2851 BK Haastrecht
scribagerefkerkhaastrecht@outlook.com

Verhuur en beheer gebouwen
Klaas en Janny den Boer

College van Kerkrentmeesters
Teun Jager , Hugo van der Vlist Jzn.
IBAN nr: NL09 RABO 0118 5020 77 Gereformeerde Kerk Haastrecht

Redactie
redactiegerefkerkhaastrecht@gmail.com

Geen Vrijuit ontvangen?
Mocht u geen Vrijuit hebben ontvangen dan kunt u contact opnemen met de scriba.

Website: www.gereformeerdekerkhaastrecht.nl
Facebook: www.facebook.com/GereformeerdeKerkHaastrecht
Kerkomroep: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10728

Beeld bij de dienst
Vanaf 21 februari is het mogelijk de ochtenddiensten met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2376-Gereformeerde-Kerk-Haastrecht

Reacties zijn gesloten.