VrijUit

Preekrooster 2021

Zondag 12 september
10:00 Dhr. J. Veltrop, Vianen
19:00 Ds. D. van Veen, Gouda
Tweede collecte: ZWEO

Zondag 19 september
10:00 Ds. J. van Popering, Aalsmeer
19:00 Ds. D. Versloot, Woerden
Tweede collecte: Diaconie

Zondag 26 september
10:00 Start HK
10:00 Ds. C.M. Baggerman- van Popering, Ds. J. van der Vaart
19:00 Ds. A.J. Krol, Gorinchem
Tweede collecte: Kerk in Actie; zending vredeswerk

Zondag 3 oktober
10:00 Dhr. E. Bakker, Houten
19:00 Ds. W.M. de Bruin, Bleiswijk
Tweede collecte: Kerk en Israël

Zondag 10 oktober
10:00 Ds. C.M. Baggerman- van Popering
19:00 You tube
Tweede collecte: ZWEO

 

De collecte kunt u gecombineerd overmaken naar NL09 RABO 0118 5020 77 t.n.v. Geref. Kerk Haastrecht ovv Collecte + datum.

Startzondag ‘Van U is de toekomst’
Om vast te noteren: zondag 26 september sow-dienst Hervormde Kerk 10.00 uur
Voorgangers: Ds. Eline Baggerman en ds. Jessa van der Vaart
Kindernevendienst en tienerdienst en koffiedrinken
Daarna een programma met ontmoeting, activiteiten en lunch!
Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

 

Versoepeling coronamaatregelen
In de afgelopen maanden hebben we verschillende maatregelen rond corona kunnen versoepelen.
Zo kunnen we weer alle liederen meezingen en is er ook weer gelegenheid om samen maandelijks koffie te drinken.
Gezien de huidige ontwikkelingen willen we weer een volgende stap zetten.
Tot nu toe was het nog nodig om u aan te melden voor de diensten.
Vanaf zondag 12 september is het echter niet meer nodig om u aan te melden.
Ook willen we het gezamenlijke koffiedrinken met de Hervormde gemeente weer oppakken.
Dit betekent dat er de laatste zondag van de maand weer gelegenheid is om in de Hervormde kerk koffie te drinken.
Andersom zijn de Hervormde leden weer uitgenodigd om de eerste zondag van de maand in onze gemeente koffie te drinken.
De basisregels blijven voorlopig nog wel van kracht.

Samengevat

  • Aanmelden voor de diensten is niet meer noodzakelijk.
  • Blijf thuis als u gezondheidsklachten heeft.
  • Ontsmet uw handen bij binnenkomst.
  • Vul uw naam in op de presentielijst
  • Houd onderling 1,5m afstand.
  • Neem plaats op de gemarkeerde zitplaatsen
  • Volg de aangegeven looproutes

 

Collecte 26 september: Kerk in Actie, zending vredeswerk
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door decennia van oorlog en conflict is er veel onderlinge haat en wantrouwen. Ze zien elkaar niet als mens, maar als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Het Rossing Center wil aan deze negatieve stereotypen een einde maken door kinderen met elkaar in contact te brengen. In dit project wordt een Joodse school gekoppeld aan een Palestijnse school. De kinderen bezoeken elkaar in de klas en spelenderwijs leren ze over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede.

Collecte 3 oktober: Kerk en Israel.
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom is het nodig om ons te bezinnen op de Joodse wortels van het christelijke geloof, lessen te trekken uit de joods-christelijke dialoog en antisemitisme te bestrijden. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met een gezamenlijk project voor vluchtelingen in Israël.

 

De grond die vrucht draagt

“Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met uw liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed heeft, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar.” 2 Petrus 1: 5-8
We hebben het meestal niet zo op vermaningen. Wie ben jij, dat je mij de les komt lezen? Heb je wel naar je eigen leven gekeken, is dat zoveel beter dan? In elkaar de maat nemen, daar zijn we wel goed in, maar hier vraagt Petrus om onszelf de maat te nemen. Ook als je dit onprettig vindt, dan is het toch goed om eens naar de volgorde te kijken.
Petrus begint met het spreken over het geloof, maar als je goed leest, lijkt hij daar geen hoge pet van op te hebben: het geloof op zichzelf is nutteloos. Wat heeft het voor zin om te geloven in Jezus, als dat niet leidt tot deugdzaamheid? Het is een woord dat een beetje in onbruik is geraakt, en misschien snap ik ook niet helemaal wat Petrus ermee bedoelde. Deugdzaam klinkt een beetje saai, alsof je niets spannends wil doen.
Deugdzaam is pas de tweede stap, na het geloof. Deugdzaam wordt pas wat als het verrijkt is met kennis. Die kennis leert je wat goed is, en wat fout. Nu wordt het al een stuk duidelijker, maar die kennis is ook een val: ik heb al snel het gevoel dat ik het beter weet dan een iemand anders, en zo’n gevoel maakt je nou niet meteen een prettiger mens. En daarom roept Petrus ook op de kennis te verrijken met zelfbeheersing, en die ook vol te houden.
En dan komt de vroomheid, of “godsvrucht” in de herziene Statenvertaling. Dat geeft te denken – want waarop slaat dan het geloof, waar dit citaat van Petrus mee begon? Geloof en godsvrucht zijn dus niet hetzelfde. Maar zelfs de vroomheid, de toewijding aan God, is nog niet voldoende, daar moet nog liefde bij. Eerst voor de mensen om je heen, maar meer nog voor alle mensen.
Geloven op zich lijkt dus, op het eerste gezicht, niet zo’n zin te hebben. Maar misschien bedoelt Petrus wel dat geloven de basis is, de grond waaruit de andere vruchten groeien. Als je goed voor de grond zorgt, dan zal hij ook vrucht dragen, maar de grond zelf, zonder planten, dat is nog geen tuin.

Laurens Bosman

 

Bijbelkring

We willen graag weer de Bijbelkring opstarten voor dit seizoen. Met elkaar in gesprek over een bijbelgedeelte en zoeken naar de betekenis. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom om een keer aan te sluiten.
Een belangrijke vraag: We kunnen avonden gaan plannen, maar is er ook animo voor een Bijbelkring op de ochtend?? Bijvoorbeeld op maandagmorgen of vrijdagmorgen? 10-11 uur
Avonden worden op dinsdag of donderdag 20-21.30
Laat mij even weten of u mee wilt doen èn wat uw voorkeur heeft of geen voorkeur en dan ga ik een aantal data plannen voor dit najaar.

Ds. C.M. Baggerman-van Popering


Uitnodiging catechisatie Haastrecht 12-16 jaar

Datum: 30/9; 14/10; 28/10 en 4/11
Tijd: donderdagavond 20.00 – 20.45
Plaats: Bovenzaal Gereformeerde kerk, ingang Hoogstraat

We gaan vier avonden met elkaar in gesprek over de profeet Jona. Aan de hand van dit bijbelverhaal hebben we het over thema’s als: bidden, hoe hoor je Gods stem, mag je in gesprek met God, wat gebeurt er als je iets niet doet of wilt, wat is goed en kwaad?
Catechisatie = interessante gesprekken, goede discussie en leuke verwerkingen!!

Geef je op via e-mail of whatsapp:
predikantgkhaastrecht@gmail.com of 06-14298149

 

Uitnodiging catechisatie vanaf 17 jaar

Meer leren over je geloof // Discussies, stellingen // Vragen stellen, veel vragen stellen
Wat betekent wat in de kerk? // Praten over God, Jezus en de Bijbel // Wat is belangrijk? // Wat geloof ik eigenlijk?

Welkom op 4 avonden over verschillende thema’s

Datum: 30/9; 14/10; 28/10 en 4/11
Tijd: donderdagavond 20.45 – 21.30
Plaats: Bovenzaal Gereformeerde kerk, ingang Hoogstraat

Geef je op via e-mail of whatsapp:

predikantgkhaastrecht@gmail.com of 06-14298149

Groetjes
Ds. Eline Baggerman

 

Jarigen

U wordt van harte gefeliciteerd met uw verjaardag en wij wensen u Gods zegen toe voor dit nieuwe levensjaar.

In het begin is de aarde gekomen,
in het begin uit de diepte der zee.
In het begin kwam het gras en de bomen,
bloeiden de bloemen en graasde het vee.

 

Kindernevendienst

Datum            Bijbelgedeelte       Omschrijving
12 september  Genesis 22   Abrahams geloof op de proef gesteld
19 september  Genesis 24   Isaak krijgt Rebekka als vrouw
26 september  Genesis 25:19-34   Jakob en Esau
03 oktober      Genesis 27:1-40  Jakob bedriegt zijn vader
10 oktober      Genesis 27:41-28:22  Jakob vlucht naar Charan

 

Informatiemarkt “Rondom de dood” in de Ontmoetingkerk te Krimpen aan de Lek

Vroeg of laat worden we er allemaal mee geconfronteerd: het overlijden van iemand die ons lief is. Of we worden dringend gevraagd na te denken over je eigen dood.
We weten allemaal hoe moeilijk het is daar concreet bij stil te staan. En toch is het goed om dat te doen. Misschien wel juist op een moment dat de noodzaak er (nog) niet is.
Daarom is er op zaterdag 6 november a.s. een informatiemarkt “Rondom de dood”. Er zijn allerlei stands te bezoeken. U kunt informatie vinden over de periode vóór het overlijden, over de uitvaart en over de periode van rouw.
Zo is er o.a. een stand te bezoeken die u informeert over mogelijkheden van thuiszorg, het hospice zal aanwezig zijn, er is een stand rond persoonlijke uitvaartbegeleiding, een bloemengroet, informatie over erfrecht en nalatenschappen, rouwfotografie, muziek bij een uitvaart, er zijn lijkwades te zien en er is een stand met boeken over sterven en rouw. Ook zijn er lezingen bij te wonen.
Zet de datum alvast in uw agenda: 6 november a.s. van 11.00 – 15.30 uur, Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 90, Krimpen aan de Lek. Gratis toegang!
Voor meer informatie: www.infomarktrondomdedood2021.nl

Janneke Boer, wijkverpleegkundige Vierstroom Zorg Thuis
Luci Schermers, predikante Ontmoetingskerk

 

Informatieavond SOW-proces

Op woensdagavond 15 september om 20.00 uur is er een informatieavond in het kader van het SOW-proces in de Hervormde kerk. Jack de Koster is de nieuwe begeleider die door beide kerkenraden is gevraagd om het proces te begeleiden. In bijgaand document stelt hij zich voor. Op 15 september zal hij zich persoonlijk voorstellen en u informeren over het proces. U moet zich voor deze avond wel van tevoren aan moeten melden bij de scriba via scribagerefkerkhaastrecht@outlook.com

Voor een ieder die niet aanwezig kan zijn, zal deze informatiebijeenkomst ook te volgen zijn via het kerkdienstgemist-account van de Hervormde kerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2272-Hervormde-Kerk-Haastrecht
Als u de informatiebijeenkomst via deze stream volgt, is het ook mogelijk om uw vragen te stellen of opmerkingen door te geven. U kunt dit dan doen door te appen/sms’en naar het 06-nummer van Jack de Koster: 06-14254846.

 

30 augustus 2021
Samenwerking tussen de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk

Even voorstellen
Mijn naam is Jack de Koster en ik ben gevraagd door de kerkenraden om u te begeleiden bij het proces om tot concrete samenwerking te komen van de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk.
Als zelfstandig gemeentebegeleider adviseer en begeleid ik plaatselijk kerken in allerlei veranderingsprocessen. Dit doe ik door heel het land, met gemeenten die onder de protestantse Kerk in Nederland vallen. Tot 2016 deed ik dit in dienst van de landelijke kerk, als gemeenteadviseur, en daarna als zelfstandige. Het mooie aan mijn werk is, dat ik samen met kerkenraden en werkgroepen op zoek ga naar de mogelijkheden om meer toekomstbestendige gemeente te kunnen zijn. Mijn rol en taak daarbij is, om alle mogelijkheden te schetsen, met de daarbij behorende consequenties. Mijn woonplaats is Culemborg, waar ik sinds 2002 woon. Ik ben getrouwd, heb kinderen en kleinkinderen en ben 57 jaar. Naast mijn werk als gemeentebegeleider ben ik voor 12 uur per week als kerkelijk werker verbonden aan de streekgemeente Tussen Lek en Linge, specifiek voor het dorp Ravenswaaij, gelegen aan de Lek
Voor meer informatie over mijzelf kunt u ook kijken op www.jackdekoster.nl
Ik hoop op een vruchtbare tijd in Haastrecht, die voor u als gemeenten tot een mooie toekomst als kerk zal leiden.

Het proces in Haastrecht
De komende maanden zal ik met de kerkenraden op zoek gaan naar de mogelijkheden voor intensieve samenwerking tussen de beide gemeenten. Wat past het beste, wat werkt het beste, wat levert het meeste op? Uiteraard beginnen we niet helemaal bij ‘nul’, want er wordt al heel lang gepraat en gedacht over samenwerking en er zijn stappen gezet. In eerste instantie zal er vooral naar bestuurlijke samenwerking worden gezocht. Dit klinkt zakelijk, en dat is het misschien ook wel. Met kerkenraden en de colleges van diakenen en kerkrentmeesters zullen de wensen, mogelijkheden en onmogelijkheden verkend worden. Als er andere groepen zijn waar samenwerking wenselijk en mogelijk is, zullen die ook in het proces worden betrokken. Het proces begint nu in september en loopt tot de zomer van het volgende jaar. De bedoeling is dat er dan echt concrete vormen van samenwerking zijn gevormd.

Informatieavonden
Om u als gemeenteleden te informeren over dit proces, zal op 15 september een gezamenlijke gemeenteavond worden belegd. U krijgt dan alle informatie over het proces en u kunt daar vragen stellen als u zaken niet begrijpt of als u verduidelijking nodig hebt. De informatiebijeenkomst vindt plaats in de Hervormde Kerk en begint om 20:00. Daarna zullen in oktober twee, voor beide gemeenten, aparte avonden worden belegd waarin er inhoudelijk met elkaar gesproken kan worden.
Voor de gereformeerde kerk is deze bijeenkomst op 7 oktober en voor de hervormde gemeente op 12 oktober. Beide avonden beginnen om 20:00. Hierover ontvangt u later meer informatie.

Gereformeerde Kerk Haastrecht

Predikant
Ds. C.M. Baggerman-van Popering,
IJsseldijk 234, 2922 BL Krimpen aan den IJssel
tel: 06 14298149
predikantgkhaastrecht@gmail.com

Werkdagen
Maandag, dinsdagochtend, dinsdagavond, donderdagavond en vrijdagochtend

Scriba
Renee Koolwijk, Marien Bos en Jelle Straver
Contactpersoon: Jelle Straver
06 390 80 317.
Hoogstraat 134, 2851 BK Haastrecht
scribagerefkerkhaastrecht@outlook.com

Verhuur en beheer gebouwen
Klaas en Janny den Boer

College van Kerkrentmeesters
Teun Jager, Hans Mulder
IBAN nr: NL09 RABO 0118 5020 77, Gereformeerde Kerk Haastrecht

Redactie
redactiegerefkerkhaastrecht@gmail.com

Geen Vrijuit ontvangen?
Mocht u geen Vrijuit hebben ontvangen dan kunt u contact opnemen met de scriba.

Website: www.gereformeerdekerkhaastrecht.nl
Facebook: www.facebook.com/GereformeerdeKerkHaastrecht
Kerkomroep: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10728
Kerkdienstgemist.nl:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2376-Gereformeerde-Kerk-Haastrecht

Reacties zijn gesloten.