VrijUit

Preekrooster 2021

Zondag 20 juni
10:00 Ds. C.M. Baggerman- van Popering
19:00 Ds. J. de Jong, Waarder
Tweede collecte: AKA

Zondag 27 juni
10:00 Ds. C.M. Baggerman- van Popering, SOW GK – Overstapdienst
19:00 Dr. G.J. Smink, Schoonhoven
Tweede collecte: Jeugdwerk lokaal

Zondag 4 juli
10:00 Ds. A. ter Schuur-van der Plicht, Waddinxveen
19:00 Youtube
Tweede collecte: kerk in actie, binnenlandsdiaconaat

Zondag 11 juli
10:00 Ds. R.P. van de Plicht, Moordrecht
19:00 Ds. W.H. Hendriks, Ter Aar
Tweede collecte: AKA

Zondag 19 juli
10:00 Ds. C.M. Baggerman- van Popering GK SOW
19:00 Kerkraad
Tweede collecte: ZWEO


De collecte kunt u gecombineerd overmaken naar NL09 RABO 0118 5020 77 t.n.v. Geref. Kerk Haastrecht ovv Collecte + datum.

Vanaf zondag 6 juni mogen er weer 50 mensen aanwezig zijn in de kerk. Ook wordt er vanaf deze zondag weer met 4 zangers gezongen. Het slotlied
zingen we met de hele gemeente met ‘gedempte’ stem.

Aanmelden is noodzakelijk vòòr vrijdagavond 19.00 uur bij de scriba: scribagerefkerkhaastrecht@outlook.com of 06 390 80 317.
U kunt alle ochtenddiensten ook volgen via www.kerkdienstgemist.nl

Wilt u bijdragen aan de VrijUit?
Dit stellen wij erg op prijs.
De volgende VrijUit komt 3 juli uit.
Aanleveren via de mail voor 17 uur op 1 juli:
redactiegerefkerkhaastrecht@gmail.com

 

Jarigen

U wordt van harte gefeliciteerd met uw verjaardag en wij wensen u Gods zegen toe voor dit nieuwe levensjaar.

Gelooft dat God u hoorde,
dat overbodig is
te bidden met veel woorden
God weet wat nodig is.

Aanmelden voor de crèche
Vanaf zondag a.s. bieden we weer de mogelijkheid om gebruik te maken van de crèche tijdens de ochtenddiensten. Hiervoor is het echter wel nodig om dit aan te geven als u zich aanmeldt voor de diensten.
Bij de diensten zijn maximaal 50 personen welkom, kinderen onder 12 jaar niet meegerekend.
Aanmelden is noodzakelijk vòòr vrijdagavond 19 uur bij de scriba:
mail: scribagerefkerkhaastrecht@outlook.com of bel/app: 06 390 80 317

Collecte 4 juli, kerk in actie: binnenlandsdiaconaat
Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes en een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbate gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving.
Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpen.Van de predikant

Rest er niets meer dan te zingen – lied 769:1
Ontroerend was het voor iedereen op 6 juni 2021 om met z’n allen het slotlied weer mee te mogen en kunnen zingen. Het voelde als een opluchting – iets wat je anderhalf jaar lang zo gemist hebt. Zingen is twee keer bidden, een uitspraak van Augustinus. En dat is helemaal waar en het doet veel om zelf weer te mogen zingen, om de ander te horen zingen en om heel de gemeente samen te horen – tot eer van God onze Heer!
Wat heeft corona toch een vreemde spanning gebracht in het kerk-zijn: je moeten aanmelden voor een kerkdienst, afstand bewaren, niet zingen met elkaar. Dingen die zo vanzelfsprekend zijn, gaan ineens al lange tijd totaal anders. Dat valt niet mee en we moeten ook nog even volhouden en verstandig en voorzichtig zijn.
Maar er kan weer iets meer, iets meer ontmoeting, iets meezingen.
Voorzichtig proberen we weer wat activiteiten in de gemeente op te starten voor de zomer en we hopen en bidden dat er in september, in het nieuwe seizoen weer gewoon veel meer kan.

Prekenserie over het Heilig avondmaal

Zondag 20 juni preek ik over Lucas 14: 7-14, over de hoogste en laagste plaats aan de maaltijd en wie je nodigt. We kijken naar wat deze gelijkenis van Jezus ons te zeggen heeft over onze voorbereiding en viering en nodiging bij het Heilig Avondmaal. We hopen op een mooie dienst met elkaar.

Overstapdienst SOW 27 juni – Spring naar de overkant!
Zondagmorgen 27 juni zullen zes kinderen afscheid nemen van de kindernevendienst en overstappen naar de tienerdienst. We willen hier een feestelijke dienst van maken. Het thema is: Spring naar de overkant. We lezen het verhaal dat Jezus over het water naar zijn leerlingen toe komt lopen – Mat. 14: 22-33.
Het wordt een korte dienst in de kerk met het overstapmoment en halverwege de dienst gaan we naar buiten voor een Sing-in met de Polderpraiseband.
Buiten kunnen we op 1,5 meter afstand meezingen met de liederen en daar sluiten we de dienst met elkaar af.
Iedereen en vooral de jonge gezinnen – van harte welkom! De dienst is in de gereformeerde kerk en na afloop drinken we buiten koffie met elkaar en is er een hapje en drankje.


Simchat Thora.

Tijdens mijn bezoek aan een winkelcentrum kwam ik hem weer eens tegen, de man die mij een poos geleden aansprak terwijl ik in onze tuin aan het snoeien was, en mij toen vroeg wat het Pinksterfeest betekent.
Na mijn uitleg hierover, hoopte ik hem een keer in de kerk te mogen begroeten, u kent het verhaal waarschijnlijk nog wel, een tijd geleden stond het in de Vrij-Uit.
Maar helaas mocht ik hem nog niet ontmoeten tijdens een kerkdienst.
Hij vertelde mij dat het wel zijn plan was geweest een keer naar de kerk te komen, maar door de pandemie was daar nog niet van gekomen.
Hij noemde het gedoe met mondkapjes en regeltjes maar niks.
Maar, zo zei hij tegen mij, goed dat ik je hier zie, ik wil nog een paar dingen van je weten, ik hoop dat jij me kunt helpen.
Vraag maar, zei ik hem, ik doe mijn best, en je treft het, want het is gratis vandaag.
Hij zei tegen mij, ik heb een Joodse familie naast mij wonen, en elk jaar hebben ze heel veel feesten, waarvan Vreugde van de Wet er één is, zeiden zij, en ze noemen dat Simchat Thora.
Ik snap dit soort dingen niet, zei hij, hoe kun je nu feest-vieren om dingen die verboden zijn ?
Ik zal proberen een paar dingen uit te leggen, zei ik tegen hem.
Toen het volk Israël door God was uitgeleid uit de slavernij van Egypte, en zij in vrijheid door de woestijn trokken op weg naar het door God beloofde land, gaf de Eeuwige de tien geboden aan Mozes op de berg Sinaï.
Geboden is een beetje een beladen woord, zei ik, het doet velen denken aan dingen die vooral niet mogen, maar zo zijn deze voorschriften niet bedoeld, in principe geven ze aan hoe je wél in harmonie met God en je naasten kunt leven.
Eigenlijk moet je ze zien als een wegwijzer voor je leven, als verkeersborden langs je levensweg, die aangeven wat voor jou en anderen om je heen het beste is, je de juiste richting wijzen, en je waarschuwen voor doodlopende wegen.
Deze regels zijn niet bedoeld om je leven saai en ongelukkig te maken, maar juist blij en zinvol.
Ik geef je als voorbeeld de Sabbat, voor ons de zondag, die dag mag anders dag zijn dan andere dagen van de week, waarop je moet werken, je gezin onderhouden, en je andere verplichtingen hebt.
Een dag zodat je kunt uitrusten en mag genieten van de goede dingen van het leven.
God weet dat mensen op tijd rust nodig hebben, daarom gaf Hij ons elke week een dag om te ontspannen en Hem te eren.
Ook God rustte op de zevende dag na Zijn scheppingswerk.
Voor al die andere geboden geldt ook dat wij die nodig hebben, niet dat wij behouden zouden worden door het doen van de Wet, maar door God lief te hebben boven alles, en onze naasten als onszelf.
Daarom is de Wet niet een lijstje van regeltjes, maar een leidraad voor ons leven, en heilzaam voor jou en mij.
Wanneer Joodse mensen op 29 september Simchat Thora vieren, wordt in de synagoge de hele Thora gelezen waaraan iedereen deelneemt, en er wordt feest gevierd.
Kerken kunnen hier een voorbeeld aan nemen, en wanneer in onze kerk Vreugde van de Wet zou worden gevierd, houd ik mij zeker aanbevolen.

Bram van Dommelen


Verslag van de kerkenraadsvergadering 01-06 2021

De vergadering werd geopend met gebed en bezinning met het thema :
Uw Koninkrijk kome wat aangegeven wordt als thema van de startzondag 2021.
Dit thema sluit weer aan bij het jaarthema : Van U is de toekomst
We zien uit naar Gods toekomst, we verlangen en verwachten, we hopen en bidden .
We keken terug en vooruit . Hemelvaartochtend en Pinksterochtend waren er een mooie diensten Volgend jaar zeker weer proberen een wandeling te maken op de ochtend van Hemelvaart
Er komen ook wat de kerkgang betreft versoepelingen de komende tijd : Deze houden in dat we weer met 50 mensen in de kerk mogen komen ,
er 4 zangers mogen zingen en het slotlied door de gemeente ( ingetogen) meegezongen kan worden.. Op 6 juni hebben we weer met elkaar koffie gedronken op het kerkplein. Wat fijn om elkaar weer te spreken . De verschillende geledingen geven een rapportage van hun activiteiten :
Het clubwerk voor kinderen vanaf groep 3 t/m 7 is begonnen met buitenactiviteiten .
Deze avonden worden heel goed bezocht.
Er is veel aandacht voor pastorale zorg. Als U zelf behoefte heeft aan extra bezoek of weet u iemand die dit nodig heeft? Geef dan de namen door aan uw wijk ouderling.
Omdat er een tekort is in de begroting wordt u als gemeente gevraagd om een kleine financiële extra gift te geven . De zaalhuur kan weer worden opgestart .
We mochten op zondag 6 juni weer in de kerk Avondmaal vieren . Het avondmaalvieren gebeurt nu nog in de banken . De komende tijd zal Ds Eline baggerman- van Popering in haar preek uitleg geven over dit onderwerp.
We denken met elkaar na over het opstarten van de kerkelijke activiteiten. Helma zal hierin een leidende rol nemen met een aantal gemeenteleden . Goede ideeën zijn natuurlijk altijd welkom .
Heeft u vragen voor ons of iets anders dat u kwijt wilt , meldt het dan bij uw wijkouderling of een ander lid van de kerkenraad.

Hartelijke groet ,
Renee Koolwijk


Onderweg met de Vakantie-Bijbelgids!

Hij is er weer: de Vakantie-Bijbelgids voor volwassenen en kinderen!
Vanaf zondag 27 juni worden de Bijbelgidsjes uitgedeeld of liggen ze in de hal van de kerk om meegenomen te worden. Dit jaar met het thema: ‘Onderweg’.
De kinderen krijgen hun gidsje uitgedeeld op de kindernevendienst.
We weten, door de omstandigheden, nog niet hoe ver we onderweg zullen gaan, maar we gaan er ongetwijfeld een mooie vakantie van maken.
In de gids gaan we 3 weken lang op weg met Jezus.
In de Bijbel zijn veel verhalen te lezen over Zijn reizen en ontmoetingen die Hij had.
Met een paar van deze verhalen gaan we op weg in de vakantie.
Kinderen kunnen in hun eigen gids bovendien allerlei leuke knutsels maken, die passen bij het thema

Kindernevendienst

Datum  Bijbelgedeelte           Omschrijving
20 juni  Genesis 18: 16-33    Abraham bidt voor Sodom en Gomorra
27 juni  Genesis 19               Lot wordt gered uit Sodom
04 juli  Jakobus 1:1-2, 12-18 Volhouden in je geloof
11 juli  Jakobus 1:19-27        Wat je gelooft moet je doen
18 juli  Jakobus 3:1-12 , 4:11-12 Let goed op wat je zegt
25 juli  Jakobus 4:13-17 en 5:12 Afhankelijk van God


Versoepelingen vieringen sinds 6 juni

Op 6 juni konden we elkaar voor het eerst weer ontmoeten bij een kopje koffie/thee in de buitenlucht. Ook dit is nu weer mogelijk en we willen dit de eerste zondag van de maand voortaan dan ook weer gaan oppakken.

Kortom we kunnen stap voor stap weer meer terug naar het normale gemeenteleven waarin ook weer meer ruimte is voor onderlinge ontmoeting.
Schroom dus niet om u aan te melden voor de diensten. We hebben elke zondag nog wel plaats en zitten nog niet aan het maximumaantal bezoekers, weet u welkom.

Samengevat:

  • Bij de diensten zijn maximaal 50 personen welkom, kinderen onder 12 jaar en medewerkers aan de dienst niet meegerekend.
  • Het slotlied mag op gedempte toon met de hele gemeente gezongen worden.
  • Blijf thuis als u gezondheidsklachten heeft.
  • Denk aan de handhygiëne.
  • Houd onderling 1,5m afstand.
  • Draag een mondkapje bij binnenkomst, op uw plaats mag deze af.

Aanmelden voor de diensten is noodzakelijk voor vrijdagavond 19.00 uur bij de scriba: scribagerefkerkhaastrecht@outlook.com of 06 390 80 317.Met de versoepelingen en vakanties in het vooruitzicht beeld de etalage van de kerk het thema ‘vrijheid’ uit.
Jezus maakt vrij. De Waarheid maakt vrij. De Geest maakt vrij. En dat kan je lezen in de bijbel, als tom tom op je levensweg.

Uitweg!
Jezus die de uitweg kent.
In heel de doolhof van mijn leven.
Red mij uit mijn element, wees mijn Gids, mijn weg ten leven.

 
 

Gereformeerde Kerk Haastrecht

Predikant
Ds. C.M. Baggerman-van Popering,
IJsseldijk 234, 2922 BL Krimpen aan den IJssel
tel: 06 14298149
predikantgkhaastrecht@gmail.com

Werkdagen
Maandag, dinsdagochtend, dinsdagavond, donderdagavond en vrijdagochtend

Scriba
Renee Koolwijk, Marien Bos en Jelle Straver
Contactpersoon: Jelle Straver
06 390 80 317.
Hoogstraat 134, 2851 BK Haastrecht
scribagerefkerkhaastrecht@outlook.com

Verhuur en beheer gebouwen
Klaas en Janny den Boer

College van Kerkrentmeesters
Teun Jager, Hans Mulder
IBAN nr: NL09 RABO 0118 5020 77, Gereformeerde Kerk Haastrecht

Redactie
redactiegerefkerkhaastrecht@gmail.com

Geen Vrijuit ontvangen?
Mocht u geen Vrijuit hebben ontvangen dan kunt u contact opnemen met de scriba.

Website: www.gereformeerdekerkhaastrecht.nl
Facebook: www.facebook.com/GereformeerdeKerkHaastrecht
Kerkomroep: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10728
Kerkdienstgemist.nl:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2376-Gereformeerde-Kerk-Haastrecht

Reacties zijn gesloten.