Zondagsbrief 17 februari


Kerkdiensten
10:00 uur   Mevr. M.A.H. Six uit Gouda
19.00 uur    ds. C. Baggerman uit Krimpen a/d IJssel

Vandaag                                Volgende week
1e collecte   Kerk                     1e collecte   Kerk
2e collecte   ZWEO                   2e collecte   AKA
3e collecte   Onderhoud            3e collecte   Onderhoud

Crècheleiding voor de volgende morgendiensten:
17 februari  Monique Verweij en Elsbeth Bosman
24 februari  Laurens Bosman en Liza de Jong

Kindernevendienstleiding voor de volgende morgendiensten:
17 februari  Gerda en Ingrid
24 februari  Yvette en Esther/Reny en Renee (tienerdienst)
Vandaag praten we in de kindernevendienst over Ester 5:1 – 6:11 en hierin gaat Ester naar de koning

BLOEMEN
Vandaag hebben wij bloemen voor dhr. Klaas Graveland en voor mevr. Krijnen-Vos. Wij wensen hen Gods zegen toe.

MEDEDELINGEN
Dinsdag 19 februari
hopen we weer een senioren middag te houden. Door omstandigheden kunnen de dames Gerda en Jozina niet komen, in plaats daarvan hebben we nogmaals dhr. Sluisman uitgenodigd omdat vorige keer een aantal mensen niet konden komen door ziekte en door het weer. Dhr. Sluisman houdt een lezing over 17e-eeuws aardewerk, vorige keer was heel gezellig en interessant dus we hopen dat we u allen weer mogen begroeten.
We beginnen om 15.00 uur.    Graag tot dinsdag.
Groet van het soos team.

Dinsdag 19 februari komt het moderamen bij elkaar.

Wij willen iedereen die komende week met de Israëlreis meegaat een fantastische reis wensen.

Comments are closed.