Corona mededelingen update 25-3-2020

 

Coronacrisis

24-3-2020 – Na de richtlijn van de PKN omtrent het coronavirus en de besluiten van de rijksoverheid d.d. 16 maart 2020 omtrent het verbod op samenkomsten tot 1 juni, heeft de kerkenraad besloten om de kerkdiensten (zowel ’s ochtends als ’s avonds) en alle andere kerkelijke activiteiten geen doorgang te laten vinden.

Afgelopen week heeft het moderamen online vergaderd en in overleg met de kerkenraad besloten dat tot 1 juni er iedere week een zondagsbrief zal verschijnen met een korte liturgie, meditatie en ingesproken audio. Op de data dat onze predikant voor zal gaan, is er een uitgebreidere dienst beschikbaar met onder meer een ingesproken preek.


Kerk-zijn in tijden van corona

De liturgie gaat door!

21-3-2020 – Ook in deze tijden van crisis gaat de liturgie, het met elkaar kerk-zijn, gemeente zijn, door.
Juist in crisistijd komt het daar op aan. Daarom bieden we u alternatieven aan om dit mogelijk te maken:

  • Elke week is er een korte dienst vanuit de kapel van Protestants Landelijk Dienstencentrum te zien op NPO 2 om 9.20 uur.
    – In de kolom rechts van deze tekst vindt u de links naar deze diensten onder het kopje ‘Corona – Alternatieven’.
  • Aan de kinderen van de kindernevendienst is een boekje uitgereikt voor de 40-dagen tijd van het project over Exodus. Daarin staat een tekst in om te lezen, vragen en een gebed. U kunt op die manier thuis met elkaar vieren.
  • Op de wekelijkse Zondagsbrief plaatsen we een korte meditatie van ds. C.M. Baggerman- van Popering met wat liederen en gebeden om thuis te lezen.

21-3-2020 – Volgende week komt het moderamen bij elkaar en zullen we in overleg met de kerkenraad nadenken over hoe de diensten van 5 april, 12 april en de paascyclus vorm te geven.
Om betrokken te blijven met elkaar als gemeente is het belangrijk dat u deze zondagsbrief per mail naar zo veel mogelijk mensen doorstuurt of uitprint. In april zal er geen vrijuit verschijnen, omdat er nog zoveel onzekerheid is over hoe het gemeenteleven vorm te geven in deze tijd.
Pastoraat: Er kan momenteel geen bezoekwerk worden gedaan door ouderlingen, bezoekmedewerkers of de predikant. Wel zijn zij telefonisch bereikbaar en daar mag u zeker gebruik van maken, als u behoefte heeft aan een gesprek. Ik probeer zelf ook mensen te bellen.
Telefoonnummer ds. Baggerman-van Popering: 06-14298149


14-3-2020 – Na de richtlijn van de PKN omtrent het coronavirus heeft de kerkenraad besloten om de kerkdiensten (zowel ’s ochtends als ’s avonds) en alle andere kerkelijke activiteiten
tot en met 31 maart geen doorgang te laten vinden.
Dit geldt ook voor de bijeenkomsten van Rock Solid.
In overleg met de Hervormde kerkenraad zijn de huiskamergesprekken, die in de maand maart gepland waren, geannuleerd en uitgesteld tot nader te bepalen momenten.
De kerkenraad vind het zeer spijtig deze beslissing te moeten nemen in deze tijd voor Pasen, maar is van mening dat het voor dit moment de meest verstandige beslissing is.

 

 

Dit bericht is geplaatst in 1. Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.