Actueel

Zondagsbrief 24 mei

De liturgie gaat door

Diensten vanuit de kerk
(te beluisteren via kerkomroep https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10728)

24 mei – Ds. C.M. Baggerman-van Popering
31 mei – Pinksteren, ds. C.M. Baggerman-van Popering

Bericht van overlijden
Op vrijdagavond 22 mei is overleden Jurianus Martinus de Koning in de leeftijd van 83 jaar. De dienst van Woord en Gebed zal op donderdag 28 mei om 11.00 uur plaatsvinden in onze kerk met 30 personen die uitgenodigd worden door de familie. De dienst zal te volgen zijn via een livestream, die wordt geregeld door de begrafenisondernemer. Aansluitend aan de dienst is de begrafenis. We willen zijn vrouw Corrie en de kinderen en kleinkinderen gedenken in onze gebeden.
De dienst is ook te volgen via kerkomroep.nl. (https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10728)

Avondmaalsdienst 14 juni 2020
Zondag 14 juni willen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren zowel in de kerk als thuis. In de kerk is er een morgen – en een avonddienst volgens de richtlijnen van de PKN en in beide diensten willen we de het Heilig Avondmaal vieren.
In de kerk vieren we op gepaste afstand met kleine bekertjes het Heilig Avondmaal en we bieden u als gemeente de mogelijkheid, als u dit wenst, dit thuis met ons mee te vieren met eigen brood en wijn. Zo zijn we thuis en in de kerk met elkaar verbonden in gebed en in de tekenen van brood en wijn. Juist het vieren van het Heilig Avondmaal kan ons in deze tijd van afstand en maatregelen opnieuw met elkaar verbinden. En bovenal verbindt het ons met de Heer Jezus Christus die ons nodigt, die ons nabij is en ons wil troosten met zijn Heilige Geest. We hopen van harte dat we dit zo zullen ervaren als gemeente.

Klik https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10728 voor de volledige Zondagsbrief.


Nieuws vanuit de kerk!

Een videoboodschap van ds. C.M. Baggerman- van Popering

De link naar Kerkomroep.nl vindt u in de kolom rechts op deze pagina onder het hoofdstuk ‘Links’ of klik hier.Vrijuit Mei

Wie is Jezus?
Vorige maand vierden we Pasen rond een lege kerk. Heb je toen ook aan het lege graf gedacht?
Twee leerlingen gingen op de middag van Pasen weg uit Jeruzalem. Terwijl ze spraken over wat er gebeurd was, voegt zich een man bij hen. Ze herkennen Jezus niet in deze man. De vreemdeling legt uit wat er in de heilige boeken stond en waarom dit alles moest gebeuren. Ook dan herkennen ze Jezus niet in deze man. Pas later, als hij bij hen blijft voor de maaltijd, herkennen zij hem bij het breken van het brood (Lucas 24:30)
Wie is Jezus?

Lees het antwoord op deze vraag en meer hier in de volledige Vrijuit van deze maand.Wat mag God van ons verwachten?

Micha 6:8 Maar de Heer heeft jullie al verteld wat Hij van jullie verlangt. Hij heeft al bekend gemaakt wat goed is. Hij vraagt alleen dit: Wees eerlijk, rechtvaardig en trouw. En denk niet alleen aan jezelf maar leef dicht bij God.

Op zondag 15 december hebben we een prachtige You Tube dienst gehad, georganiseerd  door Petra Blom en Stefan de Pater.
Veel mensen waren enthousiast hierover. De overdenking is nu hier op de website te vinden, en ook het lied One Day vind je hier.


Wees niet bang meer, akkers’

De preek van zondag 10 november 2019 in de Gereformeerde Kerk van Haastrecht gehouden door ds. C.M. Baggerman-van Popering staat hier op de website.
De titel van de preek is: ‘Wees niet bang meer, akkers’.

Klik hier naar de volledige tekst van de preek.


Evaluatie beleidsplan 2018 – 2022


Het beleidsplan 2018 – 2022 is voor 2020 geëvalueerd en opnieuw gepubliceerd. U vindt de nieuwe versie hier op de website.

Reacties zijn gesloten.