Actueel

 Zondag 2 mei 

 5e zondag van Pasen 
 Cantate 

Deze zondag gaan voor in de dienst om:
10:00 Drs. Ineke Polet, Hervormde kerk
19:00 Ds. M.D. Van der Giessen, Krimpen aan den IJssel

Beeld bij de dienst
Het is mogelijk de ochtenddiensten met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2376-Gereformeerde-Kerk-Haastrecht

Diensten vanuit de kerk
(ook na te beluisteren via kerkomroep https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10728 )

 Groot, groter grootst 

In Genesis 11 lezen wij het volgende :
De gehele aarde nu was één van taal en één van spraak.
Toen zij oostwaarts trokken, (de geslachten der zonen van Noach naar hun afstammingen, en hun volken.) vonden zij een vlakte in het land Sinear, waar zij zich vestigden.
En zij zeiden tot elkander : Welaan, laten wij tichelen maken en die goed bakken. En de tichel diende hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. Ook zeiden zei : Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden. Toen daalde de Here neder om de stad en de toren, die de mensenkinderen bouwden, te bezien, en de Here zeide : Zie, het is één volk en zij allen hebben één taal. Dit is het begin van hun streven ; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn.Welaan, laat Ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij el- kanders taal niet verstaan. Zo verstrooide de Here hen vandaar over de gehele aarde, en zij staakten de bouw van de stad…….

Lees hier verder in de VrijUit.


 Kerkdiensten 

Bij iedere dienst weer 30 personen welkom!
Wel gelden de regels van het corona protocol:

  • Blijf thuis als u twijfelt over uw gezondheid
  • Handhygiëne
  • Draag een mondkapje bij binnenkomst
  • Op uw plaats mag hij af.

Aanmelden is noodzakelijk voor vrijdagavond 19.00 uur bij de scriba: scribagerefkerkhaastrecht@outlook.com of 06 390 80 317. Evaluatie beleidsplan 2018 – 2022 

Het beleidsplan 2018 – 2022 is voor 2020 geëvalueerd en opnieuw gepubliceerd. U vindt de nieuwe versie hier op de website.

Reacties zijn gesloten.