Actueel

 

Zondagsbrief 12 januari 2020

Vandaag is er een doopdienst. In de doopdienst, aanvang 10.00 uur,
gaat voor ds. C.M. Baggerman-van Popering.
In de avonddienst, aanvang 19.00 uur, gaat voor ds. L.M. Schermers uit Capelle a/d IJssel.

Seniorenmiddag
Dinsdag 21 januari a.s. hopen we weer een seniorenmiddag te houden. Kees Verhoog laat ons de Israëlfilm zien van de groepsreis die zij maakten in februari 2019.
Iedereen is welkom dus ook de gemeenteleden die nog niet senior zijn.
Om 14.45 uur staat de koffie/thee gereed.
Hartelijke groet van het soos team.

Lees hier verder in de volledige Zondagsbrief.

 

 

 

WERELDGEBEDSDAG
en ONTMOETINGSMAALTIJD

Vrijdag 6 maart wordt de wereldgebedsdag gehouden in de zaal van de Hof van Stein. Voorafgaand aan de viering die om 19.00 uur begint is er een ontmoetingsmaaltijd van brood en soep. Omdat de Veertigdagentijd of de Vastentijd is begonnen willen we tijdens het eten daarover nadenken aan de hand van een prachtig bezinningsdoek dat de titel draagt: “Mens waar ben je?” Als u mee wilt eten kunt u zich opgeven door middel van de lijsten die in de vier kerken aangesloten bij het Hapis zullen worden opgehangen. U kunt ook even bellen naar Lida Verdoold 0649820775 of naar ds. Anja van Alphen 0182 501032. U wordt dan om 18.00 uur verwacht.

De viering is voorbereid door vrouwen uit Zimbabwe en heeft als thema: “STA OP EN GA!” In de viering maken we kennis met het geloof en het leven in dat agrarische land. Zo zullen we met elkaar de wereldwijde eenheid in Christus ervaren in zang, woord en gebed. U bent van harte uitgenodigd en welkom!

Namens het Hapis ( Haastrechts Platform voor Interkerkelijke samenwerking ) Lida, Lien, Adrie en Anja

 

 

 

Vrijuit januari 2020

Pastoraat in Gereformeerde Kerk
Binnen onze gemeente willen we uw aandacht vragen voor de veranderingen binnen het pastoraat.
Er zijn wat wijzigingen doordat we 2 vacatures hebben voor wijkouderling. Ondanks dat we leden hebben benaderd hebben we de vacatures niet kunnen invullen. Wel hebben we bezoekdames en heren die in het pastoraat en rol willen vervullen. Zij zullen korte lijntjes hebben met de wijkouderlingen en ook met de predikant. Ze zullen de vertrouwelijke gesprekken, die ze met u voeren niet delen met anderen, tenzij uw wens anders is.

Meer lezen? Ga hier verder!

 

 

 

Wat mag God van ons verwachten?

Micha 6:8 Maar de Heer heeft jullie al verteld wat Hij van jullie verlangt. Hij heeft al bekend gemaakt wat goed is. Hij vraagt alleen dit: Wees eerlijk, rechtvaardig en trouw. En denk niet alleen aan jezelf maar leef dicht bij God.

Op zondag 15 december hebben we een prachtige You Tube dienst gehad, georganiseerd  door Petra Blom en Stefan de Pater.
Veel mensen waren enthousiast hierover. De overdenking is nu hier op de website te vinden, en ook het lied One Day vind je hier.

 

 

 

‘Wees niet bang meer, akkers’

De preek van zondag 10 november 2019 in de Gereformeerde Kerk van Haastrecht gehouden door ds. C.M. Baggerman-van Popering staat hier op de website.
De titel van de preek is: ‘Wees niet bang meer, akkers’.

Klik hier naar de volledige tekst van de preek.

 

 

 

 

Evaluatie beleidsplan 2018 – 2022


Het beleidsplan 2018 – 2022 is voor 2020 geëvalueerd en opnieuw gepubliceerd. U vindt de nieuwe versie hier op de website.

Comments are closed.